Toppbild Högskoleingenjör Elkraftteknik
Högskoleingenjör Elkraftteknik, 180.0 Högskolepoäng

Fakta 2012/13

Det här är katalogen för 2012/13, du kan också gå till 2013/14, 2014/15

Behörighet

Grundläggande behörighet, grundnivå

Särskild behörighet

FyB, KeA, MaD (Områdesbehörighet 8)


Tillträdesnivå

Grundnivå


Examen

Högskoleingenjörsexamen


Urval


Utforma morgondagens elenergisystem till långsiktiga och miljömässigt hållbara system! Nya metoder för produktion och distribution, satsningar på nya energikällor som vindkraft och solenergi samt utvecklingen av eldrivna fordon bidrar till den goda arbetsmarknaden för elkraftingenjören. Programmet bygger på ett nära samarbete med elkraftbranschen.

Programmet  ges på distans via Internet. Utbildningen ges i samarbete mellan tre universitet, som alla ger kurser inom programmet. Du läser dock programmet vid det universitet där du är antagen och tar din examen vid det universitetet.
Alla kurser ges på distans och kräver därmed självdisciplin och planering. För att kunna följa undervisningen krävs en egen dator och internetuppkoppling.
Ca 2 gånger per termin kommer man att samlas vid ett universitet eller utbildningscentret i Jokkmokk-Porjus för gemensamma laborationer och genomgångar.
Det nära samarbetet med elkraftbranschen innebär bl a att ett antal kraftbolag kommer att medverka som handledare, gästlärare, agera som beställare av projekt samt erbjuda examensarbeten. Elkraftbranschen kommer att ge bidrag för kostnader i samband med de obligatoriska träffarna.
Programmet inleds med grundläggande kurser i matematik, ellära, energiteknik samt analog och digital elektronik. Andra året börjar vi fördjupa oss mer i elkraftteknik med kurser i elmaskiner, kraftelektronik, elanläggning m.m. samtidigt som vi breddar med  kurser i angränsande ämnen, t ex. drift- och underhållsteknik, mätteknik, reglerteknik mm. Tredje året fortsätter vi fördjupning och breddning med kurser i bl. a. elkraftekonomi, miljömässig elenergianvändning och stor- och småskalig generering av elenergi.


Var kan jag jobba?

Elkraftingenjören möter en ljus arbetsmarknad. Det är redan idag brist på utbildad arbetskraft och den bristen antas öka i framtiden. Som elkraftingenjör kan du projektera och leda både små och stora projekt inom olika delar av industrin och i samhället. Du kan även arbeta som elkonstruktör där du projekterar elkraft i fastigheter, industrier, gatunät, bostadsområden, eller större infrastruktursatsningar som kraftverk, järnväg, gruvdrift m.m. Satsningar på nya energikällor som vindkraft och solenergi, och utvecklingen av eldrivna bilar och andra fordon öppnar många nya arbetsuppgifter för elkraftingenjören. Dessutom behövs elkraftingenjören vid renovering och effektivisering av befintliga elkraftanläggningar och vid produktion, överföring och konsumtion av elenergi. Läs mer på www.svenskenergi.se


Mer information

Önskar du mer information tag kontakt med anders.larsson@ltu.se, 0910-585393.  Det är önskvärt att du kan arbeta med datorer via en bredbandsuppkoppling. Detta kan du i regel få via lärcentra eller bibliotek om du inte har det själv. Allra bäst är om du kan gå ihop med flera kamrater och bilda en lokal studiegrupp, gärna vid ett studiecentrum. Vi planerar också för att ha en studiegrupp i Skellefteå. Du studerar kurser vid de olika lärosätena men tar när du är klar ut examen vid ditt lärosäte, LTU. Kontakt med lärarna håller du via internet eller telefon. Laborationer kommer du att göra vid LTU, Mittuniversitetet, Umeå universitet eller i Jokkmokk-Porjus. Ett antal kraftbolag sponsrar resor till laborationsorten och samarbetar också med projektuppgifter, studiebesök och praktik. 
Övriga frågor om och kring dina studier kan du få av: 
studievägledare karin.astrom@ltu.se , 0910-585353
Studenttorget 0920-492000, studenttorget@ltu.se


Vill du veta mer om utbildningens innehåll?
Anders Larsson, anders.1.larsson@ltu.se, 0910-58 53 93
Sylvia Hällgren, sylvia.hallgren@ltu.se, 0910-58 53 83


Programtillfällen

Anmälningskod: LTU-88020
Sista ansökningsdag: 2012-04-16
Starttermin: Höst 2012
Studietakt: 100%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Distans
Språk: Svenska
Ort: Skellefteå

 

Sidansvarig och kontakt: Kersti Bergkvist

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet