120 Högskolepoäng
Kompositmaterial, master
Program på avancerad nivå
Masterprogrammet i materialteknik erbjuder en unik kompetens gällande design och tillverkningsteknologier inom området kompositmaterial. Undervisningen är starkt kopplad till företag som Swerea SICOMP, ABB Composites och andra som har aviserat ett behov av specialister på kompositer.
Läs mer om programmet och ansök
Hösten2015Öppen för sen anmälan
Hösten2014Stängd för anmälan
 

Publicerad: 18 augusti 2014

Luleå tekniska universitet