Planering och byggande i krävande klimat
Planering och byggande i krävande klimat, master, 120.0 Högskolepoäng

Fakta 2014/15

Det här är katalogen för 2014/15, du kan också gå till 2013/14

Behörighet

Akademisk examen om minst 180 hp i vilken ingår kurser om minst 60 hp i något av de följande ämnen: arkitektur, husbyggnad, stadsbyggnad, fysisk planering, landskapsplanering, samhällsplanering, trafikplanering, eller motsvarande kunskaper, samt minst 22,5 hp i matematik. En B eller motsvarande kunskaper.


Tillträdesnivå

Avancerad nivå


Examen

Masterexamen


Urval

Meritvärdering och urval baseras på examensinriktning och kursinnehåll avseende kvalitet och kvantitet


Platsfördelning
Akademiska: 100%

Säsongsklimat och klimatförändringar påverkar och ställer i ökande grad krav på planering, byggande och byggnader för en långsiktigt hållbar stadsutveckling. Nederbörd, sol, vind, mörker, ljus, kyla och hetta är viktiga klimatfaktorer att behärska för att kunna stimulera människorna att vistas ute alla årstider och för att mildra påverkan av klimatet på byggnader och bebyggda miljöer.

Nuvarande planerande och projekterande yrkesgrupper har många gånger bristande kunskap om hur stadsmiljöer och byggnader kan utformas för att bättre hantera klimatförutsättningarna. Denna Masterutbildning erbjuder en avancerad 2-årig utbildning inom arkitektur med inriktning planering och byggande i krävande klimat.

Utbildningen ger dig en översiktlig kunskap om klimatfrågor i globalt perspektiv, detaljerad kunskap om regionalt och lokalt klimat i landskap och bebyggelse,

planering och byggande främst i kallt klimat samt vissa delar även i hett klimat. Utbildningen ger även kunskap i planering och byggande som minskar global klimatbelastning samt i planering och byggande som ger klimatmässigt goda livsbetingelser utomhus och inomhus under alla årstider. Utbildningen utgår från kompetens och erfarenhet från forskning som bedrivs inom LTU, främst Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser. Eftersom mycket av kunskapen även går att använda för hett klimat kan hela världen bli din arbetsplats. All undervisning sker på engelska.


Inriktningar

Programmet har en huvudinriktning mot planering och byggande i krävande klimat samt sambanden däremellan. Genom de block av kurser som ingår i programmet kan en inriktning göras mot antingen:

Stadsbyggnad för krävande/kallt klimat - planering och utformning av stadsbyggnadsprojekt anpassade till säsongsklimat och klimatförändringar. Omsättning av kunskapen i tillämpbara lösningar i fysisk planering och urban design.

Husbyggnad i krävande/kallt klimat - planering och ledning av husbyggnadsprojekt anpassade till säsongsklimat och klimatförändringar. Omsättning av kunskapen i tillämpbara lösningar i byggande, husbyggnad och arkitektur.


Var kan jag jobba?

Den kunskap masterutbildningen ger behövs inom skiftande verksamheter och nivåer i samhället; statliga verk, regioner, kommunala förvaltningar, konsultföretag m. fl. såväl nationellt som internationellt.


Mer information

Vissa kurser samläses med Civilingenjörsutbildningen i arkitektur. För mer information om det programmet besökhttp://www.ltu.se/edu/program/TCARA.


Vill du veta mer om utbildningens innehåll?
Agatino Rizzo, agatino.rizzo@ltu.se, 0920-49 34 38
Kristina Nilsson, kristina.l.nilsson@ltu.se, 0920-49 16 78


Programtillfällen

Anmälningskod: LTU-95003
Sista ansökningsdag: 2014-08-15
Starttermin: Vår 2015
Studietakt: 100%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Engelska
Ort: Luleå

 

Publicerad: 29 september 2011

Luleå tekniska universitet