120 Högskolepoäng

Planering och byggande i krävande klimat, master

Program på avancerad nivå

Säsongsklimat och klimatförändring ställer krav på planering, byggande och byggnader för en långsiktigt hållbar stadsutveckling. Det finns viktiga klimatfaktorer att hantera för att stimulera människor att vistas ute och för att mildra påverkan av klimatet på byggnader och bebyggd miljö.

Läs mer om programmet och ansök
Hösten2015Öppen för sen anmälan
Våren2015Stängd för anmälan

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Programöversikten visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen. För att uppfylla kurskraven i en examen kan man dels studera på ett program eller, om inget program erbjuds, läsa fristående kurser enligt den kurskravslista som finns för en examen.

Utbildningsplan Programöversikt Examensbeskrivning för Teknologie Masterexamen - Huvudområde; Arkitektur
 

Publicerad: 18 augusti 2014

Luleå tekniska universitet