120 Högskolepoäng
Planering och byggande i krävande klimat, master
Program på avancerad nivå
Säsongsklimat och klimatförändringar påverkar och ställer i ökande grad krav på planering, byggande och byggnader för en långsiktigt hållbar stadsutveckling. Nederbörd, sol, vind, mörker, ljus, kyla och hetta är viktiga klimatfaktorer att behärska för att kunna stimulera människorna att vistas ute alla årstider och för att mildra påverkan av klimatet på byggnader och bebyggda miljöer.
Läs mer om programmet och ansök
Våren2015Öppen för sen anmälan
Våren2014Stängd för anmälan
 

Publicerad: 18 augusti 2014

Luleå tekniska universitet