120 Högskolepoäng
Planering och byggande i krävande klimat, master
Program på avancerad nivå
Säsongsklimat och klimatförändring ställer krav på planering, byggande och byggnader för en långsiktigt hållbar stadsutveckling. Det finns viktiga klimatfaktorer att hantera för att stimulera människor att vistas ute och för att mildra påverkan av klimatet på byggnader och bebyggd miljö.
Läs mer om programmet och ansök
Hösten2015Öppen för sen anmälan
Våren2015Stängd för anmälan
 

Publicerad: 18 augusti 2014

Luleå tekniska universitet