Rymdteknik
Rymdvetenskap och rymdteknik, master, 120.0 Högskolepoäng

Fakta 2014/15

Det här är katalogen för 2014/15, du kan också gå till 2013/14

Behörighet

Kandidatexamen om minst 180 hp inom områdena fysik, rymdfysik, astronomi, teknik, elektronik, mekatronik, rymdteknik, datavetenskap eller motsvarande. Minst 22,5 hp i matematik på universitetsnivå krävs. Sökande med tidigare studier i Sverige måste ha en Kandidatexamen inom ett relevant område eller om den sökande är inskriven i EUprogrammen Diploma teknik, eller motsvarande, minst tre år av studierna. Dessutom krävs dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande nivån i engelska i svenska gymnasieutbildning (Engelska B).


Tillträdesnivå

Avancerad nivå


Examen

Masterexamen


Urval

Meritvärdering och urval baseras på examensinriktning och kursinnehåll avseende kvalitet och kvantitet


Platsfördelning
Akademiska: 100%

Masterutbildningen i rymdvetenskap och rymdteknik – SpaceMaster - är en högklassig påbyggnadsutbildning för studenter från hela världen. Tack vare ett nära samarbetet med rymdforskningsorganisationer och rymdindustri skapas många kontakter som är till stor nytta för våra studenter.

Studenterna får Master Diplom från två europeiska universitet. Programmets konsortium består av sex europeiska universitet, två tredjeland universitet och fem associerade medlemmar från akademi och industri.

Europeiska universitet:

 • Luleå tekniska universitet, Sverige (LTU)
 • Julius-Maximilians Universität Würzburg, Tyskland (JMUW)
 • Cranfield University,Storbritannien (CU)
 • Aalto University, Finland (AALTO)
 • CzechTechnical University, Prag, Tjeckien (CTU)
 • Université Paul Sabatier-Toulouse III, Frankrike (UPS)

Tredjeland universitet:

 • The University of Tokyo, Graduate School of Science, Japan (UT)
 • Utah State University, USA(USU)

Associated medlemmar:

 • Swedish Institute of Space Physics (IRF)
 • Swedish Space Corporation (SSC)
 • EISCAT (European Incoherent Scatter) Scientific Association (EISCAT)
 • Honeywell International s.r.o.
 • European Aeronautics Defence and Space Company, Innovation Works Division (EADS)
Två års heltidsstudier ger dig tvärvetenskapliga teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter. Under studietiden får du lära dig att använda vetenskapliga hjälpmedel såsom satelliter, raketer, stratosfäriska ballonger, radarsystem, robotar och rymdinstrument.

Kursen har ett gemensamt första studieår för alla studenter. Den första terminen läser man vid JMUW, och den andra vid LTU. Under den tredje terminen fördelas studenterna mellan de sex europeiska universiteten i konsortiet. Under den fjärde terminen genomför studenterna sina examensarbeten vid något av de sex europeiska universiteten, The University of Tokyo, Utah State University eller något av de övriga fem associerade medlemmarna. Examensarbetet är oftast kopplat till pågående forskningsprojekt i samarbete med rymdindustrin.

Erasmus Mundus-stipendier från EACEA är tillgängliga för EU och icke EU-studenter. Erasmus utbytesstipendier är tillgängliga under det andra året. Ytterligare stipendier är tillgängliga från Svenska institutet.

Kurserna ges på engelska.

Inriktningar
 • Rymd och atmosfärsvetenskap, rymdteknik och instrumentering. Luleå tekniska universitet, Sverige
 • Automation, kontroll och kommunikation i rymden. Julius-Maximilians Universität Würzburg, Tyskland.
 • Dynamik och kontroll av system och strukturer. Cranfield University, Storbritannien
 • Rymdrobotar och automation. Aalto-universitetet, Finland.
 • Reglerteknik i rymden. Tjeckiens Tekniska universitet, Prag, Tjeckien.
 • Rymdteknik och instrumentering, astrofysik, rymdvetenskap och planetologi. Université Paul Sabatier Toulouse, Frankrike.

Var kan jag jobba?
Du får en bred och djup kompetens vilket ger möjlighet till arbeten inom de moderna och tekniskt mest avancerade områderna: grundläggande rymdforskning, rymdteknik och teknik, tillämpad teknik och elektronik.

Mervärdet
av SpaceMastern jämfört med andra kurser i samma område kan sammanfattas som:
 • ett strukturerat samarbete mellan akademiska institutioner och näringslivet;
 • en utbildning i fas medav aktuella framsteg inom forskning och utveckling;
 • en ökad interkulturell förståelse och integration;
 • ett brett utbud av inriktningar som förbättrar studenters karriärmöjligheter;
 • ett internationellt nätverk efter examen;
 • marknadsförning av gemensamma forskningsprojekt.

Tidigare SpaceMaster studenter arbetar idag på ESTEC, ESA, SSC, EADS, Astrium, DLR, Volvo Aero, LKAB, europeiska universitet och i rymdföretag runt om i världen.

Mer information

http://www.spacemaster.euVill du veta mer om utbildningens innehåll?
Victoria Barabash, victoria.barabash@ltu.se, 7532
Anette Snällfot-Brändström, anette.snallfot-brandstrom@ltu.se, 7542


Programtillfällen

Anmälningskod: LTU-97338
Sista ansökningsdag: 2013-12-16
Starttermin: Höst 2014
Studietakt: 100%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Engelska
Ort: Kiruna

 

Publicerad: 18 mars 2011

Luleå tekniska universitet