P1020456.JPG
Älvsbackabron och Älvsbacka Strand, ett boende helt i trä, Skellefteå

Träteknik, master

Masterprogrammet i Träteknologi är en 2-årig påbyggnad på din kandidat eller högskoleingenjörsexamen.
Genom att komplettera din utbildning med kunskaper om materialet trä och dess tillverkningsprocesser får du en unik träteknisk spetskompetens som är mycket eftertraktad av industrin.

Masterstudenter i Träteknik
Masterstudenter i Träteknik

Masterprogrammet i Träteknologi ger dig en spjutspetskompetens med stor efterfrågan inom svensk träindustri. Undervisning sker på engelska.

Allt du behöver veta om antagningsförfarandet

Har du läst din högskoleutbildning i utlandet är det särskilda krav på hur du ska skicka in dina dokument. Läs mer här: Master's studies documentation requirements.

Har du frågor kontakta woodmsc@gmail.com

 

Utskriftversion av utbildningsblad, engelsk version

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.85270!/file/master_trateknik_2015.pdf]

Forskningsämnet Träfysik

Träfysik inriktas på studier av trämaterialets fysikaliska egenskaper och hur dessa påverkas av torkning och värmebehandling. Även processteknik, styrsystem och mikrovågsteknik för värmning och torkning ingår.

Forskningsämnet Träproduktutveckling

Träproduktutveckling inriktas på att ta fram träprodukter utifrån marknadens krav, träets egenskaper och tillverkningsprocesser.

Forskningsämnet Träteknik

Forskningsämnet Träteknik använder rätt träbit på rätt plats med ny mätteknik, avancerad informationsbehandling och träkommunikation från avverkning till färdig produkt.

TräCentrum Norr

Det gemensamma målet för alla intressenter i TräCentrum Norr är en svensk träindustri som genom nya/utvecklade produkter, system och tjänster kan öka förädlingsvärdet och stärka konkurrenskraften till gagn för såväl företagen som hela samhället.

 

Sidansvarig och kontakt: Kersti Bergkvist

Publicerad: 11 november 2011

Uppdaterad: 13 mars 2015

Luleå tekniska universitet