120 Högskolepoäng
Träteknik, master
Program på avancerad nivå
Masterprogrammet i Träteknologi är en tvåårig forskningsförberedande påbyggnad på din kandidat eller högskoleingenjörsexamen som även ger industriellt eftertraktade expertkunskaper om materialet trä och dess tillverkningsprocesser. Undervisningen sker på engelska eftersom vi rekryterar internationellt. Antagning av nya studenter görs varje termin, endast 5 studenter antas per termin.
Läs mer om programmet och ansök
Våren2015Öppen för sen anmälan
Hösten2014Stängd för anmälan
Våren2014Inställd
 

Publicerad: 14 september 2013

Uppdaterad: 18 augusti 2014

Luleå tekniska universitet