120 Högskolepoäng

Träteknik, master

Program på avancerad nivå

Masterprogrammet i Träteknologi är en 2-årig forskningsförberedande påbyggnad på din kandidat eller högskoleingenjörsexamen med ett fokus på expertkunskaper om materialet trä och dess tillverkningsprocesser som är väl lämpad för en industriell karriär

Läs mer om programmet och ansök
Våren2016Anmälan öppnar 2015-06-02
Hösten2015Öppen för sen anmälan
Våren2015Stängd för anmälan
Hösten2014Stängd för anmälan

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Programöversikten visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen. För att uppfylla kurskraven i en examen kan man dels studera på ett program eller, om inget program erbjuds, läsa fristående kurser enligt den kurskravslista som finns för en examen.

Utbildningsplan Programöversikt Examensbeskrivning för Teknologie Masterexamen - Huvudområde; Träteknik
 

Publicerad: 14 september 2013

Uppdaterad: 18 augusti 2014

Luleå tekniska universitet