Toppbild - ltu master träteknik
Träteknik, master, 120.0 Högskolepoäng

Fakta 2012/13

Det här är katalogen för 2012/13, du kan också gå till 2013/14, 2014/15

Behörighet

Grundläggande behörighet, avancerad nivå

Särskild behörighet

Akademisk examen; kandidat med naturvetenskaplig eller teknisk inriktning alternativt högskoleingenjörsexamen eller motsvarande utländsk examen, om minst 180 hp, med tydlig naturvetenskaplig eller teknisk profil om minst 60 hp. Examen ska omfatta minst 15 hp matematik. Dessutom krävs goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska B.


Tillträdesnivå

Avancerad nivå


Examen

Masterexamen


Urval

Meritvärdering och urval baseras på examensinriktning och kursinnehåll avseende kvalitet och kvantitet


Masterprogrammet i Träteknologi är en 2-årig påbyggnad på din kandidat eller högskoleingenjörsexamen.
Genom att komplettera din utbildning med kunskaper om materialet trä och dess tillverkningsprocesser får du en unik träteknisk spetskompetens som är mycket eftertraktad av industrin. Utbildningen är givetvis forskningsförberedande.
All undervisning sker på engelska.

Masterprogrammet i Träteknologi ger dig en spjutspetskompetens med stor efterfrågan inom svensk träindustri. Industrin hävdar själva att de har behov av att rekrytera kompetens från alla tekniska eller naturvetenskapliga utbildningar på universitetsnivå oavsett profil. Men, tillägger de, om denna kompetens även besitter specialistkunskaper om trä och dess tillverkningsprocesser så blir det en oslagbar kombination för den som vill verka i träindustrin. Har du grunden så erbjuder LTU dig möjligheten att skaffa dig de specialistkunskaper om materialet trä, dess tillverkningsprocesser och produkter som industrin efterfrågar.
Trä är ett extremt avancerat och komplext material och det krävs god förståelse för dess uppbyggnad och struktur för att kunna få skapa bästa möjliga lönsamhet inom industrin. Det gäller att optimera hela kedjan från materialval via anpassning av tillverkningsprocessen och egenskaper hos slutprodukten till att hitta en optimal lösning även för kunden.

Första terminens kurser ger grundläggande kunskaper om trä som material och dess tillverkningsprocesser. Därefter sker fördjupning med hjälp av både teori- och projektkurser. I proejktkurserna får studenten delta i något av våra pågående forskningsprojekt, varför endast ett begränsat antal studenter kan antas till programmet varje termin. 

I likhet med många andra MSc-program sker en internationell rekrytering varför all undervisning sker på engelska. Ger dig en möjlighet att vistas i en internationell miljö där du kan skaffa dig en förståelse av andra kulturer och inte minst ett internationellt kontaktnät. Programmet är även forskningsförberedande, innebär att ett antal kurser kan tillgodoräknas i en eventuell forskarutbildning hos oss.


Var kan jag jobba?
Inom Svensk sågverks- och snickeriindustri finns det ett stort behov av medarbetare med kunskaper om trä som material och dess tillverkningsprocesser. Behovet överstiger tillgången och det på grund av 2 orsaker:
  • Stora pensionsavgångar
  • Låg utbildningsnivå i jämförelse med verkstadsindustrin
TMF bedömer att träindustrin behöver nyrekrytera ca 2000 medarbetare med högskolekompetens varav ca 150 med en master-/civilingenjörsutbildning de närmaste åren. Det låter kanske inte mycket men i förhållande till de fåtal som utexamineras årligen med spetskompetens inom trä så blir bilden en helt annan. Än bättre blir bilden av arbetsmarknaden när man lägger till sågverksindustrin, som omsätter drygt 32 miljarder årligen, och som också är i behov av fler medarbetare med spetskompetens.
Statistik över de som läst trä visar att förutsättningarna är mycket goda att snabbt hamna på en ledande position. Sammantaget så ser det onekligen gynnsamt för den som väljer att bli specialist inom träteknik, efterfrågan är större än tillgången. Om du väljer att läsa hos oss så garanterar vi att du får möjlighet att skaffa dig denna spetskompetens. Hur väl du lyckas är sedan upp till dig själv!

Mer information
Företagen i Svensk träindustri är organiserade i två branschorganisationer. Sågverken i Skogsindustrierna och övrig träindustri återfinns inom Trä & Möbelföretagen (TMF). Gå gärna in och titta på vilka företag som finns nära dig och vad de sysslar med:
  • www.skogsindustrierna.org
  • www.tmf.se
Vad gäller behörighet att söka så ska du ha en universitetsexamen om minst 180hp varav 60hp inom relevant huvudområde samt minst 15hp matematik eller motsvarande utländsk examen.
Exempel på relevant huvudområde är:
  • Högskoleingenjörsexamen oavsett inriktning
  • Kandidatexamen med tydlig naturvetenskaplig profil
  • En svensk jägmästarexamen
Undervisningen sker enbart på engelska.
För mer information kontakta:
Programansvarig Micael Öhman,
micael.ohman@ltu.se,
0910-585 374

Vill du veta mer om utbildningens innehåll?
Micael Öhman, micael.ohman@ltu.se, 0910-58 53 74


Programtillfällen

Anmälningskod: LTU-98001
Sista ansökningsdag: 2012-01-16
Starttermin: Höst 2012
Studietakt: 100%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Engelska
Ort: Skellefteå
Anmälningskod: LTU-98003
Sista ansökningsdag: 2012-08-15
Starttermin: Vår 2013
Studietakt: 100%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Engelska
Ort: Skellefteå

 

Sidansvarig och kontakt: Kersti Bergkvist

Publicerad: 14 september 2013

Luleå tekniska universitet