Master VoV
Väg- och vattenbyggnad, inr jord- och bergbyggnad, master, 120.0 Högskolepoäng

Fakta 2014/15

Det här är katalogen för 2014/15, du kan också gå till 2013/14

Behörighet

Akademisk examen om minst 180 hp i vilken ingår kurser om minst 60 hp i något av de följande ämnena: gruvteknik, anläggningsteknik, naturresursteknik, samt minst 22,5 hp i matematik. Dessutom krävs goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska B.


Tillträdesnivå

Avancerad nivå


Examen

Masterexamen


Urval

Meritvärdering och urval baseras på examensinriktning och kursinnehåll avseende kvalitet och kvantitet


Platsfördelning
Akademiska: 100%

Den höga tekniknivån och den snabba utvecklingstakten inom bygg-, anläggnings-, gruvindustrin och de stora infrastruktursatsningar som pågår kräver högutbildade civilingenjörer med rätt kompetens. Detta program, som ges på Masternivå, erbjuder dig en avancerad 2-årig påbyggnadsutbildning inom gruv-, underjordsbyggande och geoteknik.

Utbildningen ger dig en specialiserad berganläggningsteknisk och geoteknisk kompetens som är attraktiv inom bygg- och anläggningsindustrin vid projektering, byggande och drift av berganläggningar samt inom gruvindustrin. Hela världen kan bli din arbetsplats, om du vill.


Inriktningar

Programmet har en huvudsaklig inriktning mot Jord- ochBergbyggnad. Genom de valbara kurserna som ingår i programmet kan en specialisering göras mot till exempel:

  • Bergmekanik

  • Bergteknik, sprängning

  • Geoteknik

  • Produktion, automation

I det avslutande examensarbetet ges också möjlighet till en individuell inriktning och specialisering.


Var kan jag jobba?

Jord och berg används inom vitt skilda branscher varför denna inriktning ger stor valfrihet av framtida arbetsplatser, både avseende arbetsuppgifter och geografisk placering. Idag förtätas våra städer både på ytan och mot djupet och infrastrukturen byggs ständigt ut. Detta innebär ökande kunskapsbehov inom till exempel grundläggning, släntstabilitet, tunneldrivning och annat berg, jord och undermarksbyggande. Inom gruv- och mineralsektorn ökar ständigt kompetensbehovet när gruvorna blir allt djupare och tekniken och driften blir allt mer komplicerad. Samtidigt ökar kraven på ekonomi och miljövänligt återställande av utbrutna gruvor. Inom energiindustrin spänner arbetsuppgifter från vattenkraftdammskonstruktioner över förvaring av radioaktivt avfall till design av bergrum för olje- och gas lagring.


Mer information

Avdelningen för geoteknologi utgör Sveriges största samlade utbildnings- och forskningskompetens inom ämnesområde och är betydande även vid en Europeisk jämförelse.


All undervisning sker på engelska.


Vill du veta mer om utbildningens innehåll?
Andreas Eitzenberger, andreas.eitzenberger@ltu.se, 0920-49 22 67


Programtillfällen

Anmälningskod: LTU-95012
Sista ansökningsdag: 2014-01-15
Starttermin: Höst 2014
Studietakt: 100%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Engelska
Ort: Luleå

 

Publicerad: 18 mars 2011

Luleå tekniska universitet