120 Högskolepoäng
Väg- och vattenbyggnad, inr jord- och bergbyggnad, master
Program på avancerad nivå
Den höga tekniknivån och den snabba utvecklingstakten inom bygg-, anläggnings-, gruvindustrin och de stora infrastruktursatsningar som pågår kräver högutbildade civilingenjörer med rätt kompetens. Detta program, som ges på Masternivå, erbjuder dig en avancerad 2-årig påbyggnadsutbildning inom gruv-, underjordsbyggande och geoteknik.
Läs mer om programmet och ansök
Hösten2014Stängd för anmälan
 

Publicerad: 18 augusti 2014

Luleå tekniska universitet