120 Högskolepoäng

Väg- och vattenbyggnad, inr jord- och bergbyggnad, master

Program på avancerad nivå

Denna tvååriga internationella master i väg- och vattenbyggnad med inriktning mot jord- och bergbyggnad ger dig vetenskapligt grundade verktyg och färdigheter i modern berg- och geoteknik. Dessa färdigheter och kunskaper kommer att vara viktiga för utvecklingen av vårt framtida samhälle.

Läs mer om programmet och ansök
Hösten2015Öppen för sen anmälan
Hösten2014Stängd för anmälan

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Programöversikten visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen. För att uppfylla kurskraven i en examen kan man dels studera på ett program eller, om inget program erbjuds, läsa fristående kurser enligt den kurskravslista som finns för en examen.

Utbildningsplan Programöversikt Examensbeskrivning för Jord och bergbyggnad
 

Publicerad: 18 augusti 2014

Luleå tekniska universitet