120 Högskolepoäng
Väg- och vattenbyggnad, inr jord- och bergbyggnad, master
Program på avancerad nivå
Denna tvååriga internationella master i väg- och vattenbyggnad med inriktning mot jord- och bergbyggnad ger dig vetenskapligt grundade verktyg och färdigheter i modern berg- och geoteknik. Dessa färdigheter och kunskaper kommer att vara viktiga för utvecklingen av vårt framtida samhälle.
Läs mer om programmet och ansök
Hösten2015Öppen för sen anmälan
Hösten2014Stängd för anmälan
 

Publicerad: 18 augusti 2014

Luleå tekniska universitet