120 Högskolepoäng

Väg- och vattenbyggnad, inr jord- och bergbyggnad, master

Program på avancerad nivå

Denna tvååriga internationella master i väg- och vattenbyggnad med inriktning mot jord- och bergbyggnad ger dig vetenskapligt grundade verktyg och färdigheter i modern berg- och geoteknik. Dessa färdigheter och kunskaper kommer att vara viktiga för utvecklingen av vårt framtida samhälle.

Läs mer om programmet och ansök
Hösten2015Öppen för sen anmälan
Hösten2014Stängd för anmälan

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Programöversikten visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen. För att uppfylla kurskraven i en examen kan man dels studera på ett program eller, om inget program erbjuds, läsa fristående kurser enligt den kurskravslista som finns för en examen.

Utbildningsplan Programöversikt
 

Publicerad: 18 augusti 2014

Luleå tekniska universitet