Master VoV
Väg- och vattenbyggnad, inr jord- och bergbyggnad, master, 120.0 Högskolepoäng

Fakta 2011/12

Det här är katalogen för 2011/12, du kan också gå till 2013/14, 2014/15

Behörighet

Grundläggande behörighet, avancerad nivå

Särskild behörighet

Akademisk examen om minst 180 hp i vilken ingår kurser om minst 60 hp i något av de följande ämnena: gruvteknik, anläggningsteknik, naturresursteknik, samt minst 22,5 hp i matematik. Dessutom krävs goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska B.


Tillträdesnivå

Avancerad nivå


Examen

Masterexamen


Urval

Meritvärdering och urval baseras på examensinriktning och kursinnehåll avseende kvalitet och kvantitet


Den höga tekniknivån och den snabba utvecklingstakten inom bygg-, anläggnings-, gruvindustrin och de stora infrastruktursatsningar som pågår kräver högutbildade civilingenjörer med rätt kompetens. Denna Master utbildning erbjuder en avancerad 2 årig utbildning inom gruv-, underjordsbyggande och geoteknik.

Utbildningen ger dig en specialiserad berganläggningsteknisk och geoteknisk kompetens som är attraktiv inom bygg- och anläggningsindustrin vid projektering, byggande och drift av berganläggningar samt inom gruvindustrin. Hela världen kan bli din arbetsplats, om du vill. All undervisning sker på engelska.

Inriktningar
Programmet har en huvudsaklig inriktning mot Jord- och bergbyggnad. Genom de valbara kurserna som ingår i programmet kan en specialisering göras mot till exempel:
Produktion, automation
Bergmekanik
Geoteknik
En kombination av ovanstående
I det avslutande examensarbetet ges också möjlighet till en individuell inriktning och specialisering.

Var kan jag jobba?
Jord och berg används inom vitt skilda branscher varför denna inriktning ger stor valfrihet av framtida arbetsplatser, både avseende arbetsuppgifter och geografisk placering. Idag förtätas våra städer både på ytan och mot djupet och infrastrukturen byggs ständigt ut. Detta innebär ökande kunskapsbehovet inom till exempel grundläggning, släntstabilitet, tunneldrivning och annat berg, jord och undermarksbyggande. Inom gruv- och mineral sektorn ökar ständigt kompetensbehovet när gruvorna blir allt djupare och tekniken och driften allt mer komplicerad. Samtidigt ökar kraven på ekonomi och miljövänligt återställande av utbrutna gruvor. Inom energiindustrin spänner arbetsuppgifter från vattenkraftdammkonstruktioner över förvaring av radioaktivt avfall till design av bergrum för olje- och gas lagring.

Mer information
Avdelningen för geoteknologi utgör Sveriges största samlade utbildnings- och forskningskompetens inom ämnesområde och är betydande även vid en Europeisk jämförelse.

Vill du veta mer om utbildningens innehåll?
Andreas Eitzenberger, andreas.eitzenberger@ltu.se, 0920-49 22 67


Programtillfällen

Anmälningskod: LTU-90108
Sista ansökningsdag: 2011-01-17
Starttermin: Höst 2011
Studietakt: 100%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Engelska
Ort: Luleå

 

Publicerad: 18 mars 2011

Luleå tekniska universitet