Brandingenjör vid LTU
Brandingenjör, 210.0 Högskolepoäng

Fakta 2014/15

Det här är katalogen för 2014/15, du kan också gå till 2013/14

Behörighet

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9). Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9)


Tillträdesnivå

Grundnivå


Examen

Brandingenjörsexamen


Urval

Betyg och högskoleprov


Ett säkert, tryggt och fungerande samhälle är nödvändigt för en effektiv och hållbar utveckling. Brandingenjörens arbetsuppgifter spelar en avgörande roll för hur väl detta lyckas speciellt när det oönskade inträffar. Flera olika funktioner i vår omgivning är beroende av varandra och måste fungera. Utbildningen ger kompetens främst inom brandteknik men även riskhantering.

En brandingenjör ska vara expert på risker i allmänhet och brand i synnerhet. Att verka förebyggande så att varken bränder eller andra olyckor/tillbud inträffar är målet. Om olyckan ändå är framme ska brandingenjören ha en gedigen kunskap om hur man ska agera för att rädda liv, minimera skaderisken för människor, rädda egendom och begränsa miljöskador, i nämnd ordning. Utbildningen drivs och utvecklas i samarbete med Räddningstjänsten, företag och andra universitet.

I vårt moderna samhälle är fortfarande risken för brand en av de största samhällsriskerna, men även till exempel översvämningar och transporter av farligt gods kan få förödande konsekvenser. Kurserna i programmet har en bred variation där brandteknik samt risk-och krishantering utgör de centrala delarna. Brandens teoretiska bakgrund studeras liksom studier av verkliga bränder och datorsimuleringar. Brandingenjören ska även kunna vara med och dimensionera byggnader så att de blir mer brandsäkra. För att förstärka den profilen erbjuder LTU alla brandingenjörer en tre terminers påbyggnadsutbildning till civilingenjör i brandteknik med inriktning mot brandsäkerhet för konstruktioner.Var kan jag jobba?

För framtida arbete finns det två tydliga huvudspår, inom räddningstjänsten för att direkt förebygga flera olika typer av olyckor, däribland bränder, eller inom konsultbranschen för att planera byggnader, industrier och samhällen för att öka säkerheten och minimera risker. Andra möjligheter är myndigheter, försäkringsbranschen eller att fortsätta med forskning.

Som Brandingenjör blir du också behörig att läsa Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB:s) utbildning i räddningstjänst RUB.


Vill du veta mer om utbildningens innehåll?
Milan Veljkovic, milan.veljkovic@ltu.se, 0920-49 23 87
Monica Olofsson, monica.k.olofsson@ltu.se, 0920-49 22 55


Programtillfällen

Anmälningskod: LTU-85062
Sista ansökningsdag: 2014-04-16
Starttermin: Höst 2014
Studietakt: 100%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Svenska
Ort: Luleå

 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet