210 Högskolepoäng
Brandingenjör
Program på grundnivå
En brandingenjör är expert på risker i allmänhet och brand i synnerhet. Målet är att verka förebyggande så att bränder eller tillbud inte inträffar. Om olyckan ändå är framme ska du veta hur du agerar för att rädda liv, minimera skaderisken för människor, rädda egendom och begränsa miljöskador.
Läs mer om programmet och ansök
Hösten2015Anmälan öppnar 2015-03-15
Hösten2014Stängd för anmälan
 

Publicerad: 7 november 2013

Uppdaterad: 18 augusti 2014

Luleå tekniska universitet