210 Högskolepoäng

Brandingenjör

Program på grundnivå

En brandingenjör är expert på risker i allmänhet och brand i synnerhet. Målet är att verka förebyggande så att bränder eller tillbud inte inträffar. Om olyckan ändå är framme ska du veta hur du agerar för att rädda liv, minimera skaderisken för människor, rädda egendom och begränsa miljöskador.

Läs mer om programmet och ansök
Hösten2015Stängd för anmälan
Hösten2014Stängd för anmälan

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Programöversikten visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen. För att uppfylla kurskraven i en examen kan man dels studera på ett program eller, om inget program erbjuds, läsa fristående kurser enligt den kurskravslista som finns för en examen.

Utbildningsplan Programöversikt Examensbeskrivning för Brandingenjörsexamen
 

Publicerad: 7 november 2013

Uppdaterad: 27 februari 2015

Luleå tekniska universitet