210 Högskolepoäng
Brandingenjör
Program på grundnivå
Ett säkert, tryggt och fungerande samhälle är nödvändigt för en effektiv och hållbar utveckling. Brandingenjörens arbetsuppgifter spelar en avgörande roll för hur väl detta lyckas speciellt när det oönskade inträffar. Flera olika funktioner i vår omgivning är beroende av varandra och måste fungera. Utbildningen ger kompetens främst inom brandteknik men även riskhantering.
Läs mer om programmet och ansök
Hösten2014Stängd för anmälan
 

Publicerad: 7 november 2013

Uppdaterad: 18 augusti 2014

Luleå tekniska universitet