Om AFS

AFS systemet är till för att säkert lagra filer på centrala filservrar. Populärt beskrivet användern den centralt lagrade filen en cache (buffert) på den lokala datorn för att ge hög fart lokalt. I bakgrunden sköts filöverföringen kontinuerligt. – Det innebär att det kan ta en kort stund efter det användaren initierat lagringen tills filen hunnit över och applikationen kan stängas. Om överföringen bryts tekniskt eller ”juridiskt” så kan inte AFS eller andra system hantera detta automatisk.

Det är nödvändigt att skilja på lokalt lagrade filer i den lokala ofta bärbara datorn och centralt lagrade på filservern. Filer som lagras över datornätet tar längre tid att spara och viss hänsyn måste tas till detta.

Några åtgärder som användaren bör beakta för att säkerställa nätverks överföringen.

 • Logga ut. Skilj mellan att logga ut och låta skärmsläckaren stänga fönstret. I förra fallet stängs alla program och filer lagras ner kontrollerat. I andra fallet kan vid längre uppehåll Kerberos-ticketen och därmed autenticieringen mot filsystemet gå förlorad.
 • Sleep läge. Om du låter datorn gå i sleep läge måste du ofta inte bara förnya din Kerberos ticket utan ibland till och med skaffa en helt ny ticket.
 • Hibernate. Om du gör hibernate i odockat läge måste du återgå i odockat läge innan du dockar. Vice versa för dockat läge. Här finns stor risk för att Kerberos-ticketen tidsfönster tar slut innan du återstartar datorn. (Hibernate innebär att din session med tillhörande filer lagras ned lokalt och återuppstår identiskt efteråt.)
 • Kerberos-hanteringen. På Win7 datorer finns ett hänglås (nedre högra kanten under hidden icons). Här kan du aktivera Kerberos-ticketen igen.

Följande kan uppträda (tips i kursiv stil):

 1. Dokument kan bli "osynliga". Filen syns inte i utforskaren men du får en varning om du försöker skriva över den.

  Om du får denna varning så finns dokumentet redan, spara innehållet under annat namn och redigera eventuellt ihop filnamnen senare.
   
 2.  Du kan tappa kontrollen på vilken version av ett dokument du jobbar med. Om du jobbat med dokumentet från olika datorer kan den ena datorn öppna en version där senaste förändringar saknas.

  Kolla innehåll i ditt dokument, och dess skrivdatum i utforskaren, så att du är säker på att det är den senaste versionen du arbetar med.
   
 3. Dokument kan skrivas sönder om din dator plötsligt tappar kontakten med nätet.

  Vänta någon minut med att stänga av dator(speciellt bärbar) efter att du stängt dokumentet. Detta ska du alltid göra för att din dator ska hinna avsluta all kommunikation med fillagringsenheter. Om du inte hinner vänta så spara även lokalt.

AFS filsystem är ett robust system som används av banker, kända universitet som MIT m fl och ITS har de senaste versionerna installerade.

Publicerad: 17 januari 2012

Uppdaterad: 19 december 2013

Luleå tekniska universitet