VFU/praktik

Vid några utbildningar förekommer praktik/VFU. Du som läser till lärare har del av utbildningen förlagd till förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, särskola eller gymnasieskola. Du som läser till arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska har din verksamhetsförlagda utbildning förlagd till olika hälso- och sjukvårdsverksamheter som bedrivs inom landstinget, i kommunen eller i privat regi. Civilekonomutbildningen har VFU som en valfri kurs under studietiden. Många civilingenjörsprogram erbjuder en längre, frivillig praktikperiod inom industrin.

VFU i utlandet

Inom ramen för olika kursers VFU har du möjlighet att göra din verksamhetsförlagda utbildning utomlands, såväl i svenska skolan utomlands som i en nationell skola.

Sidansvarig och kontakt: Studenttorget

Publicerad: 5 juli 2010

Uppdaterad: 13 februari 2015

Luleå tekniska universitet