Ansökan om förtur vid placering på VFU (gäller endast vid placering i Norrbotten)

Ansökan om förtur på grund av särskilda skäl kan utgöra underlag för förtur vid placering på verksamhetsförlagd utbildning.

Särskilda skäl kan utgöras av medicinska, sociala och andra tungt vägande personliga skäl. Skälen ska vid behov kunna styrkas med intyg.

Formuläret skickas inför nästkommande termins vfu-kurser senast:

  • 15 april för kurser som startar i lp1 (ht)
  • 15 sept för kurser som startar i lp2 (ht)     
  • 15 oktober för kurser som startar i lp3 (vt)
  • 15 feb för kurser som startar i lp4 (vt)

OBS! Ansökningar som inkommer efter stoppdatum behandlas ej

Sidansvarig och kontakt: Per Vallgårda

Publicerad: 29 september 2011

Uppdaterad: 23 april 2014

Luleå tekniska universitet