Ansökan om förtur vid placering på VFU

OBS! Gäller endast vid placering i de verksamheter, där Institutionen för Hälsovetenskap, har avtalade VFU-platser.

Ansökan om förtur på grund av särskilda skäl kan utgöra underlag för förtur vid placering på verksamhetsförlagd utbildning.

Särskilda skäl kan utgöras av medicinska, sociala och andra tungt vägande personliga skäl. Skälen ska vid behov kunna styrkas med intyg.

Ett formulär/ansökan skickas för respektive VFU-kurs inför varje läsperiod senast:

  • 15 april för kurser som startar i lp1 (ht)
  • 15 sept för kurser som startar i lp2 (ht) 
  • 15 oktober för kurser som startar i lp3 (vt)
  • 15 feb för kurser som startar i lp4 (vt)

OBS! Ansökningar som inkommer efter stoppdatum behandlas ej

Sidansvarig och kontakt: Erica Lång

Publicerad: 29 september 2011

Uppdaterad: 29 december 2015

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. 
Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. 
Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 16 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Orgnr: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2015