Schedule Skellefteå lp4 and Lp1 2016

Here you can find schedules for all programs in Skellefteå.

Create your own schedule

You can create your own schedule in the TimeEdit system. All you need to know are the course codes. You will find these in Search education - link below.

Search education

[http://www.ltu.se/internt/Sok/Sok-utbildningskatalog-personal?l=en]

Time Edit

[https://se.timeedit.net/web/ltu/db1/schedule1/ri1Q7.html#]

 

Program Åk1 Åk2 Åk3

Tekniskt basår

(TTBAB)

Läsperiod 1

FX003T Fysik G1+MX006M Ma G3C+M0023T Teknologi 1 för basår

Läsperiod 4

M0045M Matematik F + D0017D Inledande programmering i Java

   

Datorgrafik

(KKDGG)

Läsperiod 1

W0019F Mediedesign – konstnärlig grundkurs

Läsperiod 4

W0003F 3D Grafik 1

Läsperiod 1

W0018F Avancerad 3D grafik och compositing

Läsperiod 4

W0007F Spelprojekt för Datorgrafiker

Se även separat schema

Läsperiod 1

W0013F VFX produktion

Läsperiod 4

W0014F Examensarbete

OBS! Se även separat schema

Datornätverk

(THDNG)

Läsperiod 1

M0028M Matematik för nätverkstekniker + W0005E Digitala och analoga system

Läsperiod 4

D008E Operativsystem + W0003E Avancerad switching

Läsperiod 1

D0026D Datorsystemadministration + W0002E Avancerad routing

Läsperiod 4

D0031D Multimedia i nätverk + D0032D Examensarbete

 

Datorspels-
utveckling (TIDUG)

Läsperiod 1

D0009E Introduktion till programmering + M0038M Matematik I - Differentialkalkyl

Läsperiod 4

E0003N Företagsetablering + S0005E Spelutvecklingsprojekt

Läsperiod 1

D0036D Nätverksprogrammering+S0006E Programmering av realtidsgrafik

Läsperiod 4

S0003E Spelutvecklingsprojekt

Läsperiod 1

S0017D Spelkonsoler och system + S0008E Grafikprogrammering och algoritmer

Läsperiod 4

S0003D Examensarbete

Energiteknik

(TIETG)

Läsperiod 1

M0009T Ingenjörskonst + M0038M Matematik I – Differentialkalkyl

Läsperiod 4

W0003T Datorstött ingenjörsarbete + W0012T Fysik och ellära

Läsperiod 1

M0032T Mekanik och Hållfasthetslära + W0005T Materiallära

Läsperiod 4

R0005N Grk i projekt och industriell ekonomi+valfritt

Läsperiod 1

F0040T Hållbara energisystem + valfritt

Läsperiod 4

W0017T Examensarbete i energiteknik

Maskinteknik

(TIMTG)

Läsperiod 1

M0009T Ingenjörskonst + M0038M Matematik I – Differentialkalkyl

Läsperiod 4

W0003T Datorstött ingenjörsarbete + W0012T Fysik och ellära

 

Läsperiod 1

M0032T Mekanik och Hållfasthetslära  + W0005T Materiallära

Läsperiod 4

R0005N Grk i projekt och industriell ekonomi+valfritt

 

Läsperiod 1

M0015T Maskindynamik + T0019T Tillverkningsmetoder

Läsperiod 4

W0018T Examensarbete i maskinteknik

Ekonomie
kandidat (FKEKG)

Läsperiod 1

O0017N Ledning och organisation av affärsverksamhet + R0008N Inledande extern redovisning

Läsperiod 4

M0015N Marknadsföring + N0012N Tillämpad makroekonomi

 

Läsperiod 1

G0009N Vetenskap och etik – Introd för samhällsvetare + M0024N Affärsstrategi

Läsperiod 4

J0046N Juridisk introduktionskurs+ S0005M Statistik 2 – slumpmodeller och interferens

 

Film- och TV scenografi/
attributmakeri (KHSCG)

Läsperiod 1

M0051F Konstnärlig träning /scenografi/attributmakeri

Läsperiod 4

M0028D/M0029D Produktionsdesign-teori och praktik/attribut/scenografi

Se även separat schema

Läsperiod 1

M0030D Teknik, material och säkerhet + M0031D/M0032D Produktionsdesign/teori-fördjupning

Läsperiod 4

M0037D/M0038D Examensarbete/attribut/scenografi

Se även separat schema

 

Elkraftteknik

(TIEKG)

Läsperiod 1

Ma117G (Miun) Algebra för ingenjörer + W0013T Elkraftteknik, introd

Läsperiod 4

Digitalteknik och PLC (Miun)  + Statistik och Kvalitetsteknik (Umu)

Läsperiod 1

5EI191 Elmaskiner (Umu) + 5EL190 Analog elektronik (Umu)

Läsperiod 4

D0004B Drift- och underhåll-hydropower + valfritt

Läsperiod 1

W0014T Stor- och småskalig generering av elenenergi m m + W0011T Elanläggning, elsäkerhet

Läsperiod 4

W0019T Examensarbete

Master Wood

(TMTTA)

Semester 1, Sp1

S0046P Svenska för internationella studenter

W009T Wood manufacturing, process and material optimization, 15 Credits

W0010T Wood material science, anatomy and mechanical characteristics, 15 Credits

 

Semester 2, Sp 1

W7001T Wood Technology Project 1

W7002T Advanced  Wood Technology 1

Semester 3, Sp 1

W7003T Wood Technology project 2

W7005T Advanced Technology project 2

Semester 4, Sp 1

W7006T Thesis

Cloud systems,
Master
(TMDDA)

Year 1, Sp1

D7001D Nätverksprogrammering och distr app + D7032E Programvaruteknik+S0046P Sven för internationella studenter

   

 

Perccom,
Master
(TMDHA)
 

Year 2, Sp3

D7001D Nätverksprogrammering och distr app + D7030E Avancerade trådlösa nätverk

   
 

 

Page Editor and Contact: Kersti Bergkvist

Published: 10 March 2010

Updated: 1 July 2016

 

Luleå University of Technology is experiencing strong growth with world-leading competence in several areas of research. Our research is conducted in close cooperation with companies such as Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF and leading international universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.6 billion per year. We currently have 1,800 employees and 15,000 students.

 

Luleå University of Technology • 971 87 Luleå • Corporate Identity: 202100-2841
Phone: +46 (0)920 49 10 00 • Fax: +46 (0)920 49 13 99 • Student Reception Desk: 0920-49 20 00
E-mail: General questionsQuestions regarding studiesAbout this website
© Luleå University of Technology 2016