Schedule Skellefteå lp4 and Lp1 2016

Here you can find schedules for all programs in Skellefteå.

Create your own schedule

You can create your own schedule in the TimeEdit system. All you need to know are the course codes. You will find these in Search education - link below.

Search education

[http://www.ltu.se/internt/Sok/Sok-utbildningskatalog-personal?l=en]

Time Edit

[https://se.timeedit.net/web/ltu/db1/schedule1/ri1Q7.html#]

 

Program Åk1 Åk2 Åk3

Tekniskt basår

(TTBAB)

Läsperiod 1

FX003T Fysik G1+MX006M Ma G3C+M0023T Teknologi 1 för basår

   

Datorgrafik

(KKDGG)

Läsperiod 1

W0019F Mediedesign – konstnärlig grundkurs

Läsperiod 1

W0018F Avancerad 3D grafik och compositing

Se även separat schema

Läsperiod 1

W0013F VFX produktion

OBS! Se även separat schema

Datornätverk

(THDNG)

Läsperiod 1

M0028M Matematik för nätverkstekniker + W0005E Digitala och analoga system

Läsperiod 1

D0026D Datorsystemadministration + W0002E Avancerad routing

 

Datorspels-
utveckling (TIDUG)

Läsperiod 1

D0009E Introduktion till programmering + M0038M Matematik I - Differentialkalkyl

Läsperiod 1

D0036D Nätverksprogrammering+S0006E Programmering av realtidsgrafik

Läsperiod 1

S0017D Spelkonsoler och system + S0008E Grafikprogrammering och algoritmer

Energiteknik

(TIETG)

Läsperiod 1

M0009T Ingenjörskonst + M0038M Matematik I – Differentialkalkyl

Läsperiod 1

M0032T Mekanik och Hållfasthetslära + W0005T Materiallära

Läsperiod 1

F0040T Hållbara energisystem + valfritt

Maskinteknik

(TIMTG)

Läsperiod 1

M0009T Ingenjörskonst + M0038M Matematik I – Differentialkalkyl

Läsperiod 1

M0032T Mekanik och Hållfasthetslära  + W0005T Materiallära

Läsperiod 1

M0015T Maskindynamik + T0019T Tillverkningsmetoder

Ekonomie
kandidat (FKEKG)

Läsperiod 1

O0017N Ledning och organisation av affärsverksamhet + R0008N Inledande extern redovisning

 

Läsperiod 1

G0009N Vetenskap och etik – Introd för samhällsvetare + M0024N Affärsstrategi

 

Film- och TV scenografi/
attributmakeri (KHSCG)

Läsperiod 1

M0051F Konstnärlig träning /scenografi/attributmakeri

Se även separat schema

Läsperiod 1

M0030D Teknik, material och säkerhet + M0031D/M0032D Produktionsdesign/teori-fördjupning

Se även separat schema

 

Elkraftteknik

(TIEKG)

Läsperiod 1

Ma117G (Miun) Algebra för ingenjörer + W0013T Elkraftteknik, introd

Läsperiod 1

5EI191 Elmaskiner (Umu) + 5EL190 Analog elektronik (Umu)

Läsperiod 1

W0014T Stor- och småskalig generering av elenenergi m m + W0011T Elanläggning, elsäkerhet

Master Wood

(TMTTA)

Semester 1, Sp1

S0046P Svenska för internationella studenter

W009T Wood manufacturing, process and material optimization, 15 Credits

W0010T Wood material science, anatomy and mechanical characteristics, 15 Credits

 

Semester 2, Sp 1

W7001T Wood Technology Project 1

W7002T Advanced  Wood Technology 1

Semester 3, Sp 1

W7003T Wood Technology project 2

W7005T Advanced Technology project 2

Semester 4, Sp 1

W7006T Thesis

Cloud systems,
Master
(TMDDA)

Year 1, Sp1

D7001D Nätverksprogrammering och distr app + D7032E Programvaruteknik+S0046P Sven för internationella studenter

   

 

Perccom,
Master
(TMDHA)
 

Year 2, Sp3

D7001D Nätverksprogrammering och distr app + D7030E Avancerade trådlösa nätverk

   
 

 

Page Editor and Contact: Kersti Bergkvist

Published: 10 March 2010

Updated: 25 August 2016

 

Luleå University of Technology is experiencing strong growth with world-leading competence in several areas of research. Our research is conducted in close cooperation with companies such as Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF and leading international universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.6 billion per year. We currently have 1,800 employees and 15,000 students.

 

Luleå University of Technology • 971 87 Luleå • Corporate Identity: 202100-2841
Phone: +46 (0)920 49 10 00 • Fax: +46 (0)920 49 13 99 • Student Reception Desk: 0920-49 20 00
E-mail: General questionsQuestions regarding studiesAbout this website
© Luleå University of Technology 2016