Terminstider samt läsårsindelning

Terminstider 15/16

Höstterminen 2015

Grundnivå, första terminen 150819-160117
Grundnivå, efterföljande terminer 150831-160117
Fristående kurser, heltidsstudier 150831-160117
Avancerad nivå, första terminen 150831-160117
Avancerad nivå, efterföljande terminer 150831-160117
Avancerad nivå, fristående kurser 150831-160117

Vårterminen 2016

Alla 160118-160605

 

Terminstider h12-v16

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.63337!/file/Rambeslut%20terminstider%20h12-v16.pdf]

Avvikande terminstider 12/13

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.63337!/file/Avvikandeterminstider12.13.pdf]

Läsårsindelning

Läsårsindelning 16/17

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.63337!/file/L%C3%A5-indeln%2016-17.pdf]

Läsårsindelning 15/16

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.63337!/file/L%C3%A5-indeln%2015-16.pdf]

Läsårsindelning 14/15

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.63337!/file/L%C3%A5-indeln%2014-15.pdf]

Läsårsindelning 13/14

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.63337!/file/L%C3%A5-indeln%2013-14.pdf]

Läsårsindelning 12/13

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.63337!/file/L%C3%A5-indeln%2012-13.pdf]

Läsperiodsindelning

Läsperiodsindelning

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.63337!/file/l%C3%A4speriodsindelning.pdf]

Sidansvarig och kontakt: Studenttorget

Publicerad: 25 augusti 2010

Uppdaterad: 19 maj 2016

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 800 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Orgnr: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2016