Terminstider samt läsårsindelning

Terminstider 14/15

Höstterminen 2014

Grundnivå, första terminen

   Arbetsterapeut distans  140825-150118

   Hälsovägledning distans  140827-150118

   Gehörsbaserat musikskapande  140901-150118

   Elkraftsteknik distans  140901-150118

   Systemvetenskap distans  140901-150118

Grundnivå, första terminen övriga program  140820-150118

Grundnivå, efterföljande terminer  140901-150118

Fristående kurser, heltidsstudier 140901-150118

Avancerad nivå, första terminen 140901-150118

Avancerad nivå, efterföljande terminer 140901-150118

Avancerad nivå, fristående kurser 140901-150118

Vårterminen 2015

150119-150607

Terminstider h12-v16

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.63337!/file/Rambeslut%20terminstider%20h12-v16.pdf]

Avvikande terminstider 12/13

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.63337!/file/Avvikandeterminstider12.13.pdf]

Terminstider 11/12

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.63337!/file/Terminstider%2011-12.pdf]

Avvikande terminstider 11/12

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.63337!/file/Avvikandeterminstider11.12.pdf]

Terminstider 10/11

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.63337!/file/terminstider_10-11.pdf]

Läsårsindelning

Läsårsindelning 15/16

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.63337!/file/L%C3%A5-indeln%2015-16.pdf]

Läsårsindelning 14/15

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.63337!/file/L%C3%A5-indeln%2014-15.pdf]

Läsårsindelning 13/14

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.63337!/file/L%C3%A5-indeln%2013-14.pdf]

Läsårsindelning 12/13

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.63337!/file/L%C3%A5-indeln%2012-13.pdf]

Läsårsindelning 11/12

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.63337!/file/L%C3%A5-indeln%2011-12.pdf]

Läsårsindelning 10/11

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.63337!/file/lasarsindelning%2010-11.pdf]

Läsårsindelning 09/10

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.63337!/file/lasarsindelning%200910.pdf]

Läsperiodsindelning

Läsperiodsindelning

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.63337!/file/l%C3%A4speriodsindelning.pdf]

Sidansvarig och kontakt: Studenttorget

Publicerad: 25 augusti 2010

Uppdaterad: 6 mars 2015

Luleå tekniska universitet