VFU 3 för grundlärare f-3

Studentens planeringsunderlag inför VFU 3

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.119495!/file/Planeringsunderlag%20VFU%203%202013-10-02.pdf]

Bedömningsformulär LU-läraren

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.119495!/file/BED%C3%96MNINGSFORMUL%C3%84R%20%20%20VFU3%20%20GRUNDL%C3%84RARE%20F-3%20U7009P%202014-05-18.pdf]

Sidansvarig och kontakt: Kristina Bäck

Publicerad: 25 juni 2014

Luleå tekniska universitet