Kontaktpersoner - Ekonomifrågor

Du är välkommen att ställa frågor inom våra områden ekonomi och upphandling
Samtliga telefonnummer föregås av (0920) 49 vid externa samtal

Ekonomichef: Rose-Marie Kero, ankn 3804, rose-marie.kero@ltu.se

Betalningspåminnelser
Michaela Andersson, ankn 2420, michaela.andersson@ltu.se (Kundfakturor)

Marita Perdahl, ankn 1689, marita.perdahl@ltu.se (Leverantörsfakturor)
 
Elektronisk faktura
Britta Holmgren, ankn 1503, britta.holmgren@ltu.se
Josefina Westermark, ankn 2420, josefina.westermark@ltu.se                             


Kundreskontra
Erika Bergman, ankn 1580,erika.bergmanl@ltu.se (Inbetalningar)

Michaela Andersson, ankn 2420, michaela.andersson@ltu.se (Inbetalningarr)

Marita Perdahl, ankn 1689, marita.perdahl@ltu.se (Fakturering)
 
Motpartsredovisning, statsredovisning Hermes
Eivor Ek-Bäckman, ankn 1542, eivor.ekh-backman@ltu.se (Skulder och kostnader)

Marielle Nilsson, ankn 3809, marielle.nilsson@ltu.se (Fordringar och intäkter)

Redovisningsfrågor, allmänna
Anette Löfstedt, ankn 2157, anette.lofstedt@ltu.se

Upphandlingsfrågor
Christer Fjellström, ankn 1899, christer.fjellstrom@ltu.se

Årsredovisning
Anette Löfstedt, ankn 2157, anette.lofstedt@ltu.se

Sidansvarig och kontakt: Maria Groth

Publicerad: 27 september 2011

Uppdaterad: 20 augusti 2014