Lista

1-20 av 2236

Program på grundnivå: http://www.ltu.se/edu/program/FVATG
Arbetsterapeuten arbetar med hälsofrågor genom att göra det möjligt för människor att utföra de aktiviteter de vill göra i hemmet, på arbetet, i skolan och på fritiden. I den senaste kvalitetsutvärderingen var utbildningen den enda av arbetsterapeutprogrammen i Sverige som fick högsta betyg.
Program på avancerad nivå: http://www.ltu.se/edu/program/FMATA
Masterprogrammet vänder sig till dig med arbetsterapeutexamen som vill fördjupa dina kunskaper om människa och aktivitet, är intresserad att utveckla och leda framtidens vård och omsorg där E-tjänster och evidensbaserad verksamhet med ett hälsofrämjande förhållningssätt står i fokus.
Program på avancerad nivå: http://www.ltu.se/edu/program/TMAHA
Master i Avfallsteknik Behovet av avancerad avfallsteknik är globalt och av växande betydelse i takt med att samhällets materialomsättning utarmar resurser och förorenar biosfären. Masterprogrammet vid LTU fokuserar på att utveckla praktiska färdigheter för att både utvärdera och utveckla lösningar för ett brett spektrum av utmaningar inom avfallshantering.
Förberedande program: http://www.ltu.se/edu/program/TTBIB
Basåret är en utbildning för dig som vill läsa vidare till främst högskoleingenjör men saknar behörighet i matematik, fysik och kemi.
Program på grundnivå: http://www.ltu.se/edu/program/THBBG
Denna tvååriga utbildning ger dig breda kunskaper inom den expansiva berg- och anläggningsbranschen. Dina kunskaper blir viktiga för industrin och du kan vara med och skapa framtidens samhälle.
Program på grundnivå: http://www.ltu.se/edu/program/THMVG
Bergsskoletekniker med inriktning mot metall- och verkstadsindustri är en tvåårig utbildning som är framtagen i samarbete med näringslivet. Den vänder sig både till dig som kommer direkt från gymnasiet eller till dig som är yrkesverksam och vill höja din kompetens.
Program på grundnivå: http://www.ltu.se/edu/program/TYBRG
En brandingenjör är expert på risker i allmänhet och brand i synnerhet. Målet är att verka förebyggande så att bränder eller tillbud inte inträffar. Om olyckan ändå är framme ska du veta hur du agerar för att rädda liv, minimera skaderisken för människor, rädda egendom och begränsa miljöskador.
Program på grundnivå: http://www.ltu.se/edu/program/THBAG
Utbildningen inom bygg och anläggning planeras och genomförs i samarbete med branschföretag. Det ger dig som student möjlighet att tidigt få insikter i din framtida yrkesroll och kontakter med tänkbara arbetsgivare. Utbildningen är upplagd så att du snabbt ska komma ut i arbetslivet efter examen.
Program på grundnivå - avancerad nivå: http://www.ltu.se/edu/program/FYCEA
Företag och organisationer behöver ledare som kan organisera, utveckla och hålla sig inom de ekonomiska ramarna. Med en civilekonomexamen från Luleå tekniska universitet har du många karriärmöjligheter och kan jobba inom nästan alla sorters företag.
Program på grundnivå: http://www.ltu.se/edu/program/TCoePA
Är du intresserad av naturvetenskap och teknik men känner dig osäker på vilket program du ska välja? Med civilingenjör - öppen ingång kan du börja plugga redan till hösten och ta beslutet när du vet mer.
Program på grundnivå - avancerad nivå: http://www.ltu.se/edu/program/TCARA
Som civilingenjör i arkitektur kombinerar du arkitekters estetiska kunnande med civilingenjörers byggtekniska kunnande. Byggsektorn behöver personer som förstår och kan formge vackra och funktionella byggnader och stadsmiljöer. Du knyter samman människor, naturmiljö och befintlig byggd miljö.
Program på avancerad nivå: http://www.ltu.se/edu/program/TCBTA
Det här är en påbyggnadsutbildning för dig som redan har en brandingenjörsexamen. Utbildningen ger dig ytterligare kompetens inom brandteknik och krävs för att gå vidare till en forskarutbildning inom brandteknik.
Program på grundnivå - avancerad nivå: http://www.ltu.se/edu/program/TCDAA
Det digitala samhället växer snabbt och bakom spakarna finns ofta kreativa datatekniker. En datatekniker ställs ofta inför intressanta utmaningar på en internationell arbetsmarknad. Bli expert på att hitta datorbaserade lösningar på komplexa problem.
Program på grundnivå - avancerad nivå: http://www.ltu.se/edu/program/TCHEA
Det här är en utbildning för dig som vill vara med och påverka framtiden. Dagens energianvändning måste förändras. Programmet hållbar energiteknik ger dig de nödvändiga metoderna och verktygen. Med nya tekniklösningar och smartare energianvändning kan dagens situation ändras i positiv riktning.
Program på grundnivå - avancerad nivå: http://www.ltu.se/edu/program/TCIEA
Industriell ekonomi är programmet för dig som är intresserad av teknik, ekonomi och management och vill arbeta med verksamhetsutveckling eller ledning i företag. De som examinerats under senare år arbetar till exempel som affärsutvecklare, produktchef, kvalitetsingenjör och logistikchef.
Program på grundnivå - avancerad nivå: http://www.ltu.se/edu/program/TCMPA
Vår största utmaning är omställningen till ett hållbart samhälle. För att jordens resurser ska räcka till krävs därför en mer miljövänlig framställning av de produkter som vi behöver. Det unika programmet industriell miljö- och processteknik ger dig rätt kompetens för att möta framtidens behov.
Program på grundnivå - avancerad nivå: http://www.ltu.se/edu/program/TCEIA
Internationell materialteknik är ett unikt universitetssamarbete som ger dig en svensk och fransk civilingenjörsexamen. Utbildningens kombination av teknik, språk och internationellt utbyte gör dig attraktiv på en internationell arbetsmarknad.
Program på grundnivå - avancerad nivå: http://www.ltu.se/edu/program/TCMAA
Utbildningen är bred och våra civilingenjörer återfinns inom många olika yrken och ledande befattningar i näringsliv och samhälle. Du utformar din egen utbildning genom att välja en av de tre inriktningarna konstruktion, produktion eller teknisk mekanik.
Program på grundnivå - avancerad nivå: http://www.ltu.se/edu/program/TCNRA
Som civilingenjör i naturresursteknik väljer du en av två inriktningar - malm och mineral eller miljö och vatten. Fältövningar, studieresor och praktik ingår i utbildningen och programmets nära samarbete med branschen erbjuder dig många möjligheter till kontakter med yrkeslivet under studietiden.
Program på grundnivå - avancerad nivå: http://www.ltu.se/edu/program/TCRYA
På Sveriges enda civilingenjörsutbildning i rymdteknik lär du dig att utveckla ny teknik inom rymd- och flygområdet. Kanske kommer du att bygga satelliter, studera jordens klimat eller utforska solsystemet. Rymdområdet har en internationell prägel och många gör sitt examensarbete utomlands.

Sidansvarig och kontakt: Mattias Pantzare

Publicerad: 4 oktober 2014