Resultat 1-20 av 2431

Program på grundnivå: http://www.ltu.se/edu/program/TIEKG
Utforma morgondagens elenergisystem till långsiktiga och miljömässigt hållbara system! Nya metoder för produktion och distribution, satsningar på nya energikällor som vindkraft och solenergi samt utvecklingen av eldrivna fordon bidrar till den goda arbetsmarknaden för elkraftingenjören.
Program på grundnivå: http://www.ltu.se/edu/program/KKSKG
Vill du söka till Skådespelarprogrammet? Utbildningen startar preliminärt nästa gång igen, hösten 2015. Hösten 2014 kan du inte söka programmet.Teaterhögskolan i Luleå tillhör Institutionen för konst, kommunikation och lärande. Utbildningen startade 1996 som ett unikt samarbete mellan Luleå tekniska universitet och Norrbottensteatern.
Program på grundnivå: http://www.ltu.se/edu/program/KKMDG
Mediedesignprogrammet är en treårig kandidatutbildning som vänder sig till dig som är intresserad av medier och grafisk design. På utbildningen arbetar vi med människan i centrum vilket genomsyrar både vår syn på lärande och visuell kommunikation. Utbildningen hittar du på Luleå tekniska universitets campus i Piteå.
Program på grundnivå: http://www.ltu.se/edu/program/KKDGG
Din passion och talang tillsammans med en utbildning i datorgrafik utformad efter de krav som industrin ställer ger dig den kompetens som behövs för att arbeta i en bransch som blandar både konstnärliga och tekniska utmaningar.
Program på grundnivå: http://www.ltu.se/edu/program/FKLTG
Utbildningen ges på LTU i Piteå och är landets mest kända universitetsutbildning i ljudteknik. Den bedrivs i specialbyggda lokaler för produktion av musik, TV och radio där du kan lära dig att göra ljudproduktioner med hjälp av professionell utrustning, ofta i samarbete med studenter inom musik- och medieutbildningarna.
Program på grundnivå: http://www.ltu.se/edu/program/FKEKG
Ekonomie kandidat utbildningen vid Luleå tekniska universitet riktar sig till dig som vill vara med och utveckla svenskt näringsliv. Vi har utbildat ekonomer i mer än 30 år. Tidigare studenter såväl som de företag som anställt våra studenter ger vår utbildning högt betyg. I Luleå har du också möjlighet att fortsätta din ekonomutbildning på avancerad nivå.
Program på grundnivå: http://www.ltu.se/edu/program/TIDUG
Datorspelsindustrin fortsätter att växa. I Sverige har datorspelsförsäljningen mångdubblats sedan år 2000 och omsatte 2011 nästan 1,7 miljarder kronor. Datorspelsföretagen behöver skickliga dataingenjörer med specialkunskap inom spelutveckling. Utbildningen förbereder dig inte enbart för datorspelsbranschen utan som datorspelsutvecklare kommer du att kunna jobba inom andra delar av IT-branschen.
Program på grundnivå: http://www.ltu.se/edu/program/TIDAG
Om du vill utveckla morgondagens datorbaserade system med ny teknik – då ska du läsa högskoleingenjörsutbildningen i datateknik.
Program på grundnivå: http://www.ltu.se/edu/program/FVRSG
Distansutbildningen till röntgensjuksköterska passar dig som är intresserad av att arbeta med vård av människor och samtidigt tycker om att arbeta med teknik. Utbildningen ger ett varierande och stimulerande arbete med både friska och sjuka människor. I ditt arbete ingår att skapa trygghet och omvårdnad i en alltmer teknisk värld.
Program på grundnivå: http://www.ltu.se/edu/program/FKDTG
Vill du vara med och designa digitala tjänster för framtidens samhälle? Området växer och fler experter behövs. Denna tvärvetenskapliga utbildning har ett nära samarbete med näringslivet. Det ger dig erfarenhet från verkliga projekt och viktiga nätverk inför framtiden. Programmet riktar sig till dig som är intresserad av design, teknik och ekonomi eller är verksam inom tjänsteområdet.
Program på grundnivå: http://www.ltu.se/edu/program/LYFLG
Är du intresserad av ett yrke där barns kreativitet och utveckling står i fokus? Är du intresserad av att vara med och forma framtiden? Då ska du välja att utbilda dig till förskollärare. Utbildningen i Luleå ger dig grundläggande kunskaper att utforska, utmana och utveckla såväl ditt eget som barns lärande inte minst inom området naturvetenskap och teknik som vi valt att göra till vår profil.
Program på grundnivå: http://www.ltu.se/edu/program/TIETG
Det finns ett globalt intresse för energianvändning och hållbar energiteknik. Utbildningen till energiingenjör förbereder dig för att kunna arbeta med att utveckla nya energilösningar, drift av energianläggningar och energieffektivisering.
Program på grundnivå: http://www.ltu.se/edu/program/FKHVG
Det stora intresset för hälsa, kost och träning har skapat nya trender och nya möjligheter att jobba med hälsovägledning. Är du intresserad av hälsofrågor och vill arbeta med att vägleda andra människor till medvetna hälsofrämjande val? Då är utbildningen till hälsovägledare en möjlighet för dig. Under utbildningen genomför du ett hälsoprojekt som du har nytta av när det är dags att söka jobb.
Program på grundnivå: http://www.ltu.se/edu/program/TITDG
Forma framtiden - lär dig designa framtidens produkter eller arbetsplatser och anpassa dem till människans förutsättningar och behov. Teknisk design ser till helheten och sätter människan i centrum. Samspelet mellan människa och teknik, kopplingen till näringslivet och ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet sätter sin prägel på programmet.
Program på grundnivå: http://www.ltu.se/edu/program/FKIEG
För dig som vill arbeta i affärsverksamhet med internationella kontakter och i internationella miljöer. Internationell kompetens efterfrågas alltmer bland arbetsgivare och den internationella ekonomutbildningen öppnar möjligheter till spännande och utvecklande arbeten i Sverige eller i andra länder. Speciellt för denna utbildning är att du vanligen studerar utomlands under en termin.
Program på grundnivå: http://www.ltu.se/edu/program/FKJOG
Mediebranschen är i stor förändring. Papperstidningens vara eller inte vara diskuteras flitigt och sociala medier står för en ny och annan sorts nyhetsförmedling. Den som vill jobba som journalist behöver ha en bred kompetens med många strängar på sin lyra. Efter tre år på programmet Journalistik i nya medier är du rustad för att ge dig ut i den nya mediemiljön.
Program på grundnivå: http://www.ltu.se/edu/program/FKRVG
Juridik (rättsvetenskap) brukar beskrivas som läran om rättsreglerna och deras tillämpning. Rättsreglerna kan sägas ha två funktioner. Den ena är att lösa konflikter i enskilda fall, den andra är att styra samhällsutvecklingen i en önskad riktning, t ex så att brott motverkas och att en hållbar utveckling av naturresurserna främjas.
Program på grundnivå: http://www.ltu.se/edu/program/TIUTG
Underhåll är en förutsättning för att tekniken runt omkring oss ska fungera som förväntat. För industrier som utvecklar eller använder komplexa tekniska system, är effektiva drift- och underhållsprocesser mycket viktiga.
Program på grundnivå: http://www.ltu.se/edu/program/TIATG
Materialteknik och metallurgi är idag en expansiv bransch. Behovet av att anställa nya ingenjörer är stort enligt näringslivets egna prognoser. Bergsskolans högskoleingenjörsprogram har lång tradition och förmedlar breda kunskaper. Denna högskoleingenjörsutbildning ger även behörighet till fördjupade studier på masternivå vid Luleå tekniska universitet.
Program på grundnivå: http://www.ltu.se/edu/program/TIMTG
Maskiningenjörsprogrammet är en bred utbildning som ger en bra bas för arbete inom t ex produktutveckling, produktionsutveckling, kvalitet, försäljning och inköp. Som maskiningenjör kommer du därför ha ett omväxlande arbete och stora möjligheter att utveckla dig själv.
Luleå tekniska universitet