Ansökningsmall

Ansökningsmallen är avsedd för sökande till anställning som professor, lektor, forskarassistent samt vid prövning behörighet till lektor och professor. Ansökningsmallen bör även användas vid ansökan om att bli antagen som oavlönad docent.
Avsikten med ansökningsmallen är att underlätta för dig som sökande och för sakkunniga som ska bedöma ansökningshandlingarna.
Ansökningshandlingarna ska lämnas i tre kompletta exemplar för anställning som professor, biträdande professor, lektor, biträdande lektor, vid ansökan om prövning behörighet till professor och lektor.

 

relaterade dokument

Mall för sökande

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.8898!/file/Rev%20150929%20Ans%C3%B6kningsmall%20Svenska.pdf]

Sidansvarig och kontakt: Karin Forsmark

Publicerad: 20 juni 2006

Uppdaterad: 29 september 2015

5 senaste jobben