Publicera

Här hittar du bland annat information om LTU:s publikationsdatabas, om hur du gör när du publicerar ditt examensarbete, din avhandling eller andra publikationer samt information om bibliometri, open access och om universitetets modell för publiceringsstöd. Har du frågor? Kontakta bib-epubl@ltu.se

Särskilt för studenter

Publicera examensarbete

[http://www.ltu.se/ltu/lib/Publicering/Publicera-examensarbete]

Beställa tryckta examensarbeten

Beställningsforumlär - Universitetstryckeriet

[http://tryck-xserve.adm.luth.se/luthform/form.php]

Uppsök

Examensarbeten och uppsatser i fulltext

[http://uppsok.libris.kb.se/sru/uppsok]

Sidansvarig och kontakt: Magnus Norberg

Publicerad: 6 februari 2014

Uppdaterad: 25 maj 2015

Luleå tekniska universitet