Publicera

Här hittar du bland annat information om LTU:s publikationsdatabas Pure, om hur du gör när du publicerar ditt examensarbete, din avhandling eller andra publikationer samt information om bibliometri, open access och om universitetets modell för publiceringsstöd. Har du frågor? Kontakta bib-epubl@ltu.se!

Avhandlingar

Om spikningar och att publicera avhandling

[http://www.ltu.se/ltu/lib/Publicering/Avhandlingar]

Publikationsdatabas (Pure)

LTU:s publikationsdatabas

[http://www.ltu.se/ltu/lib/Publicering/Publikationsdatabas-Pure]

Examensarbete

Publicera examensarbete, konfidentiella uppsatser m.m.

[http://www.ltu.se/ltu/lib/Publicering/Publicera-examensarbete]

Bibliometri

Forskning om vetenskaplig kommunikation inklusive kvantitativa analyser

[http://www.ltu.se/ltu/lib/Publicering/Bibliometri]

Open access

Att göra forskningsresultat fritt tillgängliga för vem som helst med en internetuppkoppling

[http://www.ltu.se/ltu/lib/Publicering/Open-access]

Parallellpublicera

En artikel som först har publicerats i en vetenskaplig tidskrift, och sedan görs fritt tillgänglig ett öppet digitalt arkiv

[http://www.ltu.se/ltu/lib/Publicering/Parallellpublicera]

Publiceringspolicy

Från november 2014 rekommenderar universitetet publicering open access - läs mer om det här

[http://www.ltu.se/ltu/lib/Publicering/Publiceringspolicy/Publiceringspolicy-1.126596]

Publiceringsstöd

Lär mer om ev. ersättning vid publicering

[http://www.ltu.se/ltu/lib/Publicering/Publiceringsstod]

Rankning

Länkar till webbsidor om rankning

[http://www.ltu.se/ltu/lib/Publicering/Rankning]

SwePub

Samlad ingång till svensk publicerad forskning

[http://www.ltu.se/ltu/lib/Publicering/SwePub]

Upphovsrätt

Lär dig mer om upphovsrätt

[http://www.ltu.se/ltu/lib/Publicering/Upphovsratt]

Välja tidskrift

Att tänka på när du väljer tidskrift för publicering

[http://www.ltu.se/ltu/lib/Publicering/Valja-tidskrift]

Särskilt för studenter

Beställa tryckta examensarbeten

Beställningsforumlär - Universitetstryckeriet

[http://tryck-xserve.adm.luth.se/luthform/form.php]

Uppsök

Examensarbeten och uppsatser i fulltext

[http://uppsok.libris.kb.se/sru/uppsok]

Sidansvarig och kontakt: Malene Jensen

Publicerad: 6 februari 2014

Uppdaterad: 20 februari 2015

Luleå tekniska universitet