Publicera

Här hittar du information om avhandlingar, publikationsdatabasen (Pure), hur du publicerar examensarbete, bibliometri, Open Access m.m.

Avhandlingar

Om spikningar och att publicera avhandling

[http://www.ltu.se/ltu/lib/Publicering/Avhandlingar]

Publikationsdatabas (Pure)

LTU:s publikationsdatabas

[http://www.ltu.se/ltu/lib/Publicering/Publikationsdatabas-Pure]

Examensarbete

Publicera examensarbete, konfidentiella uppsatser m.m.

[http://www.ltu.se/ltu/lib/Publicering/Publicera-examensarbete]

Bibliometri

Forskning om vetenskaplig kommunikation inklusive kvantitativa analyser

[http://www.ltu.se/ltu/lib/Publicering/Bibliometri]

Open access

Att göra forskningsresultat fritt tillgängliga för vem som helst med en internetuppkoppling

[http://www.ltu.se/ltu/lib/Publicering/Open-access]

Parallellpublicera

En artikel som först har publicerats i en vetenskaplig tidskrift, och sedan görs fritt tillgänglig ett öppet digitalt arkiv

[http://www.ltu.se/ltu/lib/Publicering/Parallellpublicera]

Publiceringsstöd

Lär mer om ev. ersättning vid publicering

[http://www.ltu.se/ltu/lib/Publicering/Publiceringsstod]

Rankning

Länkar till webbsidor om rankning

[http://www.ltu.se/ltu/lib/Publicering/Rankning]

SwePub

Samlad ingång till svensk publicerad forskning

[http://www.ltu.se/ltu/lib/Publicering/SwePub]

Upphovsrätt

Lär dig mer om upphovsrätt

[http://www.ltu.se/ltu/lib/Publicering/Upphovsratt]

Välja tidskrift

Att tänka på när du väljer tidskrift för publicering

[http://www.ltu.se/ltu/lib/Publicering/Valja-tidskrift]

Särskilt för studenter

Beställa tryckta examensarbeten

Beställningsforumlär - Universitetstryckeriet

[http://tryck-xserve.adm.luth.se/luthform/form.php]

Uppsök

Examensarbeten och uppsatser i fulltext

[http://uppsok.libris.kb.se/sru/uppsok]

Sidansvarig och kontakt: Malene Jensen

Publicerad: 6 februari 2014

Uppdaterad: 12 december 2014

Luleå tekniska universitet