Publicera examensarbete

När du är klar med din rapport och din examinator har godkänt ditt arbete

 • Ha en pdf-fil av hela ditt arbete i en sammanhängande fil klar
 • Ha en bild till ditt omslag klar (om du vill) Tänk på att du måste ha uppovrätt till bilden, eller upphovsmannens tillstånd.
 • Fyll i formuläret på http://pure.ltu.se/portal/ - "Lägg in" under rubriken "Examensarbeten", och skicka in filen och bilden på samma gång
 • Det är också möjligt att lägga in filmer och musikfiler knutna till arbetet, men tänk på upphovsrätten.

Support

Kontakta bib-epubl@ltu.se
 

Konfidentiella uppsatser

Examensarbeten och uppsatser är offentliga handlingar och måste lämnas ut om någon begär det. Ett avtal om konfidentialitet innebär att myndigheten inte kan lämna ut arbetet

1. Företag
Examensarbete som ska vara konfidentiellt pga att företaget begär det

 • Fyll i formuläret. Om sammanfattningen kan offentliggöras, fyll i även denna
 • När dokumentet laddas upp finns en fråga om "Synlighet". Markera "Endast inom PURE"
 • Skriv sedan ett särskilt mail till bib-epubl@ltu.se och tala om varför företaget inte vill att din uppsats offentliggörs och under hur lång tid arbetet skall vara konfidentiellt.
 • Ange gärna kontaktperson på företaget.

2. Personliga skäl

 • Fyll i formuläret och skicka in uppsatsen som alla gör
 • När dokumentet laddas upp finns en fråga om "synlighet": Markera "Endast inom PURE"
 • Skriv sedan ett särskilt mail till bib-epubl@ltu.se och tala om varför du inte vill få din uppsats offentliggjord på internet och under hur lång tid arbetet skall vara konfidentiellt.
 • Skriv författarnamn och titel så att vi kan hitta din registrering
   

Vad händer sedan?

Utbildningsadministratören på din institution kontrollerar att allt kring examensarbetet är klart och arbetet godkänns för publicering.
Personal på universitetsbiblioteket/LRC skapar en förstasida och arbetet läggs ut. Det är först då som ditt arbete blir synligt på webben. Har du bråttom att få ditt arbete e-publicerat - kontakta i första hand din utbildningsadministratör
 

Konvertera till pdf

[http://www.freepdfconvert.com/]

Lägg in

[https://pure.ltu.se/admin/anonymous/editor/studentprojecteditor.xhtml?language=sv]

Sök

[http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html]

Beställning och pris av examensarbeten

[http://www.ltu.se/edu/studentwebben/studyplanning/Examination-Tentamen-VFU-Praktik/Examensarbeten-uppsatser/Bestallning-och-pris-av-examensarbeten-1.89910]

Grafisk produktion

[http://www.ltu.se/ltu/Organisation/Verksamhetsstod/Universitetsservice/Grafisk-produktion]

Sidansvarig och kontakt: Carina Nilsson

Publicerad: 1 maj 2011

Uppdaterad: 4 juni 2015