LTU-forskare skriver bok om innovativa företag

Johan Frishammar, professor på Entreprenörskap och Innovation, är tillsammans med forskaren Anders Richtner, Handelshögskolan i Stockholm, redaktör för en bok som handlar om hur stora svenska företag arbetar med innovation.

Resultaten presenteras i boken Innovationsledning och kreativitet i svenska företag som ges ut av Vinnova och IMIT och kan laddas ned kostnadsfritt från nätet. I boken analyseras bl a hur innovation och kreativitet uppstår i ledande svenska företag såsom LKAB, SCA, Sandvik,Volvo m fl. Några frågor som besvaras är: vem gör vad, hur kan chefer agera för att skapa och bibehålla kreativiteten i företaget, hur leds innovation i tidiga faser, och hur kan företag balansera behovet av innovation och effektivitet? Ett av bokens tio kapitel är författat av LTU-forskarna Johan Frishammar och Monika Kurkkio tillsammans med företagsrepresentanter. Förutom LTU-forskarna medverkar ledande forskare inom området entreprenörskap/innovation från flera svenska universitet.

Ladda ner boken kostnadsfritt

[http://www.imit.se/pdf/reports/2012_243.pdf]

Sidansvarig och kontakt: Melina Granberg

Publicerad: 24 april 2012

Uppdaterad: 18 december 2013

Luleå tekniska universitet