Forskningsämnen vid innovation och design

Vid avdelningen för innovation och design forskar vi inom entreprenörskap, funktionella produkter, industriell design och informatik.

Entreprenörskap och innovation

[http://www.ltu.se/research/subjects/Entrepreneurship-and-Innovation]

Produktinnovation

[http://www.ltu.se/research/subjects/product-innovation]

Industriell design

[http://www.ltu.se/research/subjects/Industriell-design]

Sidansvarig och kontakt: Melina Granberg

Publicerad: 25 mars 2011

Uppdaterad: 13 februari 2015

Luleå tekniska universitet