Johan Sandström professor i företagsekonomi

Den 13 mars blev Johan Sandström, verksam vid ämnet miljöledning, professor i företagsekonomi.

– Jag är företagsekonom i botten, med inriktning mot organisationsfrågor. Man kan undra varför jag har hamnat på miljöledning med alla ingenjörer. Men ända sen avhandlingen har jag hållit på med miljöfrågor, säger Johan Sandström.

I sin avhandling undersökte han hur företag, stora som små, förhåller sig till miljöfrågan och hur detta påverkar verksamheten.

– Min forskning har i stort handlat om företag, deras roll och ansvar i samhället. I USA pratar man om CSR, corporate social responsibility. Jag tycker att det täcker in mycket av det vi i Sverige diskuterar kring företags ansvar för en hållbar utveckling, menar Johan Sandström.

Han har nyligen kommit ut med en bok i ämnet, Organisation och ansvar: om hur organisatoriska processer hindrar ansvarstagande. Läs mer om det nedan.

Bok om organisationer och ansvar av Johan Sandström

[http://www.ltu.se/research/subjects/Miljoledning/Nyheter-och-aktuellt/Bok-om-organisationer-och-ansvar-av-Johan-Sandstrom-1.91571]

Sidansvarig och kontakt: Melina Granberg

Publicerad: 4 april 2012

Uppdaterad: 5 augusti 2013

Luleå tekniska universitet