Forskningsämne Omvårdnad

Vid avdelningen bedriver vi forskning inom omvårdnad.

Läs mer om vår forskning

[http://www.ltu.se/research/subjects/Omvardnad]

Luleå tekniska universitet