Forskningsämnen vid hälsa och rehabilitering

Vid avdelningen för hälsa och rehabilitering forskar vi inom sjukgymnastik, arbetsterapi och forskarutbildningsämnet hälsovetenskap där bland annat hälsopromotion ingår.

Arbetsterapi

[http://www.ltu.se/research/2.51414]

Sjukgymnastik

[http://www.ltu.se/research/subjects/Sjukgymnastik]

Hälsovetenskap

[http://www.ltu.se/research/subjects/halsovetenskap]

Publicerad: 25 maj 2011

Uppdaterad: 20 oktober 2011

Luleå tekniska universitet