Institutionen för hälsovetenskap

Institutionen för hälsovetenskap tillhör den filosofiska fakulteten och har följande program, arbetsterapeutprogrammet, hälsovägledarprogrammet, röntgensjuksköterskeprogrammet, sjuksköterskeprogrammet, sjukgymnastprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammen (med ett flertal inriktningar).

Institutionens verksamhet genomförs vid campus Luleå. Flera av utbildningarna och de flesta fristående kurser genomförs i distansform. Vid institutionen finns forskningsämnena arbetsterapi, omvårdnad och sjukgymnastik. Dessutom sker forskarutbildning inom ämnesområdet Hälsovetenskap.

Vi är cirka 107 anställda, varav 23 doktorander, sju professorer och åtta biträdande professorer.

Sidansvarig och kontakt: Erica Lång

Publicerad: 9 mars 2011

Uppdaterad: 8 oktober 2013

Luleå tekniska universitet