Våra utbildningar

Vid Institutionen för hälsovetenskap erbjuder vi följande program, arbetsterapeut, hälsovägledare, röntgensjuksköteska, sjuksköterska, sjukgymnast och specialistsjuksköterskeprogrammen (med ett flertal inriktningar).

Program

Arbetsterapeut

[http://www.ltu.se/edu/program/FVATG]

Hälsovägledning, hälsopromotion

[http://www.ltu.se/edu/program/FKHVG]

Röntgensjuksköterska

[http://www.ltu.se/edu/program/FVRSG]

Sjukgymnast

[http://www.ltu.se/edu/program/FVSGG]

Sjuksköterska

[http://www.ltu.se/edu/program/FVSSG]

Master i Hälsovetenskap

[http://www.ltu.se/edu/program/FMHVA]

Master Sjukgymnastik, inriktning OMT

[http://www.ltu.se/edu/program/FMOTA]

Spec, sjuksköterska inriktning ambulanssjukvård

[http://www.ltu.se/edu/program/FVABA]

Spec, sjuksköterska inriktning distriktssköterska

[http://www.ltu.se/edu/program/FVDSA]

Spec, sjuksköterska inriktning intensivvård

[http://www.ltu.se/edu/program/FVINA]

Spec, sjuksköterska inriktning psykiatrisk vård

[http://www.ltu.se/edu/program/FVPSA]

Spec, sjuksköterska inriktning vård av äldre

[http://www.ltu.se/edu/program/FVaeVA]

Kurser

Kurser vid Institutionen för hälsovetenskap vt 2012

[http://www.ltu.se/edu/studera-hos-oss/edusearch/Sokresultat-1.77083/Sokresultat-1.77083?advSearch=true&us_text=&us_matchKurser=on&us_amne=1513&us_matchNiva=&us_matchTermin=pVT&us_matchPeriod=&us_matchOrt=&btnSearch=S%C3%B6k+program+och+frist%C3%A5ende+kurser&askDB=true]

Sidansvarig och kontakt: Erica Lång

Publicerad: 30 maj 2011

Luleå tekniska universitet