Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Institutionen för konst, kommunikation och lärande är en akademisk mötesplats som innefattar både Musikhögskolan och Teaterhögskolan. Här sammanflätas konstnärliga och vetenskapliga perspektiv på kunskap och lärande.

Vi har utbildningar inom medier, upplevelseproduktion, lärarutbildningar, musik, teater och dans. Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete är en viktig del av vår verksamhet och vid institutionen finns ett stort antal professorer och lektorer som arbetar med forskning och undervisning.

Institutionen har ca 250 anställda, omfattar sju forskningsämnen och består av tre avdelningar med verksamhet på tre campusorter.

Publicerad: 8 mars 2011

Uppdaterad: 10 mars 2014

Luleå tekniska universitet