Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Mänskligheten står inför gigantiska utmaningar inom områdena; energi & råvaror, miljö, vatten & mat, hälsa, pandemier, demografi och säkerhet. SBN fokuserar på att möta flertalet av dessa utmaningar genom utbildning, forskning och innovationer för att bidra till utveckling av ett hållbart samhälle och en bättre värld för oss som lever idag och för kommande generationer.

Universitetets gruv-, bygg- och miljöforskning finns samlad vid institutionen. Institutionen har ett exklusivt och framgångsrikt samarbete med näringslivet och den offentliga sektorn, vilket bl a synliggörs genom att ca 70 % av vår forskning är externfinansierad.

Vår verksamhet kännetecknas av ett väl utvecklat internationellt samarbete med länder i alla världsdelar. Vi har också en stark experimentell och tillämpad profil med flera stora och välutrustade laboratorier som används både i forskning och utbildning.

Vi är ca 350 personer, varav ca 200 doktorander och drygt 50 professorer, och ett 50-tal nationaliteter. Du hittar oss i C- och F-husen på campusområdet i Luleå.

Luleå tekniska universitet - Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Postadress: 97187 Luleå
Besöksadress: C och F-Huset, Universitetsområdet, Porsön, Luleå
Telefon: 0920 49 10 00 Telefax: 0920 49 28 18

Sidansvarig och kontakt: Richard Renberg

Publicerad: 5 november 2013

Uppdaterad: 4 april 2014

Luleå tekniska universitet