Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Mänskligheten står inför gigantiska utmaningar inom områdena energi, råvaror, miljö, vatten och säkerhet. SBN fokuserar på att möta dessa utmaningar genom forskning, utbildning och innovationer - för att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Universitetets gruv-, bygg- och miljöforskning finns samlad vid institutionen. Institutionen har ett exklusivt och framgångsrikt samarbete med näringslivet och den offentliga sektorn, vilket bl a synliggörs genom att ca 70 % av vår forskning är externfinansierad.

Vår verksamhet kännetecknas en stark experimentell och tillämpad profil med flera stora och välutrustade laboratorier som används både i forskning och utbildning. Vi har också ett väl utvecklat internationellt samarbete med länder i alla världsdelar.

Vi är ca 350 personer, varav ca 200 doktorander och drygt 50 professorer, och ett 50-tal nationaliteter. Du hittar oss i C- och F-husen på campusområdet i Luleå.

Luleå tekniska universitet - Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Postadress: 97187 Luleå
Besöksadress: C och F-Huset, Universitetsområdet, Porsön, Luleå
Telefon: 0920 49 10 00 Telefax: 0920 49 28 18

Sidansvarig och kontakt: Richard Renberg

Publicerad: 5 november 2013

Uppdaterad: 5 augusti 2014

Luleå tekniska universitet