Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Mänskligheten står inför gigantiska utmaningar inom områdena energi, råvaror, miljö, vatten och säkerhet. Genom vår forskning och utbildning inom gruv-, bygg- och miljöområdet tar vi ansvar för utvecklingen av ett långsiktigt hållbart samhälle.

Vår forskning och utbildning kännetecknas en stark experimentell och tillämpad profil med flera stora och välutrustade laboratorier. Verksamheten kvalitetssäkras av våra engagerade professorer och lektorer i ett exklusivt och framgångsrikt samarbete med näringslivet och den offentliga sektorn. 70 % av vår forskning är externfinansierad och vi har ett väl utvecklat internationellt samarbete med universitet i alla världsdelar.

Vi är ca 350 personer, varav ca 200 doktorander och drygt 50 professorer, och ett 50-tal nationaliteter. Du hittar oss i F-huset och C-huset på campusområdet i Luleå.

Luleå tekniska universitet - Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Postadress: 97187 Luleå
Besöksadress: C och F-Huset, Universitetsområdet, Porsön, Luleå
Telefon: 0920 49 10 00 Telefax: 0920 49 28 18

Sidansvarig och kontakt: Richard Renberg

Publicerad: 5 november 2013

Uppdaterad: 23 september 2014

Luleå tekniska universitet