Olivier Vasart till vänster, på länk från Luxemburg och Milan Veljkovic, LTU,  till höger.
Olivier Vasart till vänster, på länk från Luxemburg, och Milan Veljkovic, LTU, till höger.

Internationell Workshop om brandteknisk dimensionering

2012 04 23 - Luleå tekniska universitet. Olivier Vasart opponerade på Björn Uppfeldts Lic.uppsats och medverkade efterföljande workshop på en videolänk, ad hoc etablerad, mellan LTU och ArcelorMittal, Luxemburg.

Lic. uppsatsen handlade om nya rekommendationer för dimensionering av rostfria stålpelare. Björn Uppfeldts arbete väckte internationellt intresse. I den efterföljande workshopen fick man ett intressant utbyte av erfarenheter.

Bland frågorna som diskuterades på workshopen var följande:

  • Kan man dimensionera oskyddade stålhallar?
  • Hur gör man det i Sverige och i Europa?
  • Vilken typ av kollaps inträffar i brandutsatta hallar?
  • Vad är det som finns kvar att forska inom brandpåverkade stålkonstruktioner?
  • Vilken kunskap behövs för att bedöma säkerheten på byggnader utsatta för brand?

Det var givande för våra studenter, verksamma konsulter och experter från Boverket att lyssna på hur man gör brandteknisk analys av envåningsbyggnader i  Luxemburg, Finland, UK, och hur reglerna för progressiv kollaps skapades i Sverige i slutet av 60-talet efter den uppmärksammade olyckan i Ronan Point, UK.

Livliga diskussioner gick på övertid och workshopen avslutades en timme efter utsatt tid. Alla var imponerade av hur snabbt en länk till Luxemburg kunde etableras eftersom Olivier Vassart fick problem med flygförbindelsen.

Vänster rad uppifrån:

Jonas Axelsson, Brandkonsulten,  Stockholm
Dr. Jyri Outinen, Ruukki Construction
Prof. Markku Heinisuo, Tampere University of Technology
Lars Antonsson, WSP
Studenter:
Lovisa Johansson, civ.ing. brandteknik, LTU
Lisa Broberg, civ.ing. brandteknik, LTU
Lars-Olov Björkstad, civ.ing. brandteknik, LTU

Höger rad uppifrån:

Håkan Lantz, WSP
Anders Johansson, Boverket
Björn Matsson, Boverket
Björn Uppfeldt, SBN/LTU
Prof. Milan Veljkovic, LTU

På workshopen deltog även Professor Emeritus Bernt Johansson och Dr. David Lange, SP, saknas på bilden.

Kontakt

Milan Veljkovic

[http://www.ltu.se/staff/m/milan-1.11234]

Branden i Ronan Point, UK

Wikipedia: Branden i Ronan Point, UK

[http://en.wikipedia.org/wiki/Ronan_Point]

Brandingenjör, 210.0 Högskolepoäng

Brandingenjör

[http://www.ltu.se/edu/program/TYBRG]

Björn Uppfeldts Licentiate thesis

Stainless Steel Box Columns in Fire, Analysis and Design Recommendations

[http://pure.ltu.se/portal/sv/publications/stainless-steel-box-columns-in-fire%28c34de9ab-378f-493c-af14-b58fc0774341%29.html]

Workshop - An intenational workshop on New Fire Safety Regulations for Single Story Steel Buildings

[http://www.ltu.se/org/sbn/Kalendarium/Workshop-An-intenational-workshop-on-New-Fire-Safety-Regulations-for-Single-Story-Steel-Buildings-1.92042]

Utbildning i nya brandskyddsregler

Utbildning i nya brandskyddsregler

[http://www.ltu.se/org/sbn/Nyheter-och-aktuellt/Utbildning-i-nya-brandskyddsregler-1.92346]

Sidansvarig och kontakt: Richard Renberg

Publicerad: 26 april 2012

Uppdaterad: 19 december 2013

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. 
Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. 
Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 16 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Orgnr: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2015