Om forskningsämnen

Forskningen vid Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser vid Luleå tekniska universitet syftar till att skapa ett hållbart samhälle med säkra konstruktioner, optimala organisationsformer och effektiva produktionsmetoder. Ett nära samarbete med näringsliv och samhälle präglar vår verksamhet.

Ett forskningsämne är ett ämne som tilldelas basanslag enligt fakultetsnämndens principer.

Ett forskningsämne inrättas av rektor efter förslag från berörd nämnd. Beslutet om inrättande innebär förutom att ämnet tilldelas ekonomiska resurser att professor tillika ämnesföreträdare skall anställas. Ett forskningsämne utgör normalt såväl ett forskarutbildningsämne som ett grundutbildningsämne.

Sidansvarig och kontakt: Richard Renberg

Publicerad: 4 februari 2014

Luleå tekniska universitet