Kontakta oss

Chef - Avdelningen för Geovetenskap och miljöteknik

Öhlander, Björn - Professor, Ämnesföreträdare

Titel: Professor, Ämnesföreträdare Forskningsämne: Tillämpad geologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Bjorn.Ohlander@ltu.se Telefon: 0920-491478 Rum: F861 Ort: Luleå

Anställda - Avdelningen för geovetenskap och miljöteknik

Ämnesföreträdare

Lagerkvist, Anders

Titel: Professor, Ämnesföreträdare Forskningsämne: Avfallsteknik Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Anders.Lagerkvist@ltu.se Telefon: 0920-491908 Rum: F664 K Ort: Luleå

Maack Rasmussen, Thorkild

Titel: Professor, Ämnesföreträdare Forskningsämne: Prospekteringsgeofysik Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: thorkild.maack.rasmussen@ltu.se Telefon: 0920-493413 Rum: F844 Ort: Luleå

Weihed, Pär

Titel: Professor, Ämnesföreträdare Forskningsämne: Malmgeologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Par.Weihed@ltu.se Telefon: 0920-491371 Rum: F837 Ort: Luleå

Öhlander, Björn

Titel: Professor, Ämnesföreträdare Forskningsämne: Tillämpad geologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Bjorn.Ohlander@ltu.se Telefon: 0920-491478 Rum: F861 Ort: Luleå

Professor

Elming, Sten-åke

Titel: Professor Forskningsämne: Prospekteringsgeofysik Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Sten-Ake.Elming@ltu.se Telefon: 0920-491392 Rum: F850 Ort: Luleå

Ingri, Johan

Titel: Professor Forskningsämne: Tillämpad geologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Johan.Ingri@ltu.se Telefon: 0920-491843 Rum: F854 Ort: Luleå

Kumpiene, Jurate

Titel: Professor Forskningsämne: Avfallsteknik Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Jurate.Kumpiene@ltu.se Telefon: 0920-493020 Rum: F664L Ort: Luleå

Lundberg, Angela

Titel: Professor Forskningsämne: Tillämpad geologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Angela.Lundberg@ltu.se Telefon: 0920-491207 Rum: F848 Ort: Luleå

Professor, adjungerad

Allen, Rodney

Titel: Professor, adjungerad Forskningsämne: Malmgeologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: rodney.allen@ltu.se

Sjöblom, Rolf

Titel: Professor, adjungerad Forskningsämne: Avfallsteknik Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: rolf.sjoblom@ltu.se

Stephens, Michael

Titel: Professor, adjungerad Forskningsämne: Malmgeologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: michael.stephens@ltu.se

Professor, gäst

Hellingwerf, Rob

Titel: Professor, gäst Forskningsämne: Malmgeologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: rob.hellingwerf@ltu.se Telefon: 0920-493709 Ort: Filipstad

Professor, biträdande

Alakangas, Lena

Titel: Professor, biträdande Forskningsämne: Tillämpad geologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Lena.Alakangas@ltu.se Telefon: 0920-491396 Rum: F845 Ort: Luleå

Wanhainen, Christina

Titel: Professor, biträdande Forskningsämne: Malmgeologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Christina.Wanhainen@ltu.se Telefon: 0920-492401 Rum: F836 Ort: Luleå

Widerlund, Anders

Titel: Professor, biträdande Forskningsämne: Tillämpad geologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Anders.Widerlund@ltu.se Telefon: 0920-491863 Rum: F864 Ort: Luleå

Universitetslektor

Andreas, Lale

Titel: Universitetslektor Forskningsämne: Avfallsteknik Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Lale.Andreas@ltu.se Telefon: 0920-492262 Rum: F664 N Ort: Luleå

Ask, Maria

Titel: Universitetslektor Forskningsämne: Tillämpad geologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Maria.Ask@ltu.se Telefon: 0920-491411 Rum: F849 Ort: Luleå

Bark, Glenn

Titel: Universitetslektor Forskningsämne: Malmgeologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Glenn.Bark@ltu.se Telefon: 0920-491039 Rum: F860 Ort: Luleå

Dahlén, Lisa

Titel: Universitetslektor Forskningsämne: Avfallsteknik Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Lisa.Dahlen@ltu.se Telefon: 0920-491702 Rum: F664J Ort: Luleå

Maurice, Christian

Titel: Universitetslektor Forskningsämne: Tillämpad geologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Christian.Maurice@ltu.se Telefon: 0920-491755 Rum: F856 Ort: Luleå

Universitetslektor, biträdande

Bauer, Tobias

Titel: Universitetslektor, biträdande Forskningsämne: Malmgeologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: tobias.bauer@ltu.se Telefon: 0920-492150 Rum: F832c Ort: Luleå

Engström, Emma

Titel: Universitetslektor, biträdande Forskningsämne: Tillämpad geologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: emma.engstrom@ltu.se Rum: F855

Jansson, Nils

Titel: Universitetslektor, biträdande Forskningsämne: Malmgeologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: nils.jansson@ltu.se Telefon: 0920-491487 Rum: F831 Ort: Luleå

Tavakoli, Saman

Titel: Universitetslektor, biträdande Forskningsämne: Prospekteringsgeofysik Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: saman.tavakoli@ltu.se Telefon: 0920-493668 Rum: F834 Ort: Luleå

Doktorand

Bauer, Susanne

Titel: Doktorand Forskningsämne: Tillämpad geologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: susanne.bauer@ltu.se Telefon: 0920-491957 Rum: F 852 Ort: Luleå

Conrad, Sarah

Titel: Doktorand Forskningsämne: Tillämpad geologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: sarah.conrad@ltu.se Telefon: 0920-491690 Rum: F843 Ort: Luleå

Elhami, Ehsan

Titel: Doktorand Forskningsämne: Tillämpad geologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: ehsan.elhami@ltu.se Telefon: 0920-492570 Rum: F858 Ort: Luleå

Hamberg, Roger

Titel: Doktorand Forskningsämne: Tillämpad geologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: roger.hamberg@ltu.se Telefon: 0920-492287 Rum: F842 Ort: Luleå

Kampmann, Tobias

Titel: Doktorand Forskningsämne: Malmgeologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: tobias.kampmann@ltu.se Telefon: 0920-492891 Rum: F834a Ort: Luleå

Minz, Friederike

Titel: Doktorand Forskningsämne: Malmgeologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: friederike.minz@ltu.se Telefon: 0920-491068 Rum: F835 Ort: Luleå

Mäkitalo, Maria

Maria Mäkitalo Titel: Doktorand Forskningsämne: Tillämpad geologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: maria.makitalo@ltu.se Telefon: 0920-492830 Rum: F835a Ort: Luleå

Nilsson, Lino

Titel: Doktorand Forskningsämne: Tillämpad geologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: lino.nilsson@ltu.se Rum: F862 Ort: Luleå

Nyström, Elsa

Titel: Doktorand Forskningsämne: Tillämpad geologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: elsa.nystrom@ltu.se Telefon: 0920-491979 Rum: F859 Ort: Luleå

Sarlus, Zimer

Titel: Doktorand Forskningsämne: Malmgeologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: zimer.sarlus@ltu.se Telefon: 0920-493415 Rum: F831A Ort: Luleå

Siren, Susanne

Titel: Doktorand Forskningsämne: Tillämpad geologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: susanne.siren@ltu.se Telefon: 0920-492838 Rum: F847 Ort: Luleå

Industridoktorand

Carlsson, My

Titel: Industridoktorand Forskningsämne: Avfallsteknik Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: my.carlsson@ltu.se

Travar, Igor

Titel: Industridoktorand Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: igor.travar@ltu.se Rum: F664j

Forskningsing 1:e

Chmielowski, Riia

Titel: Forskningsing 1:e Forskningsämne: Malmgeologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: riia.chmielowski@ltu.se Telefon: 0920-492033 Rum: F833 Ort: Luleå

Martinsson, Olof

Titel: Forskningsing 1:e Forskningsämne: Malmgeologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Olof.Martinsson@ltu.se Telefon: 0920-493669 Rum: F839 Ort: Luleå

Nordmark, Desiree

Titel: Forskningsing 1:e Forskningsämne: Avfallsteknik Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: desiree.nordmark@ltu.se Telefon: 0920-491754 Rum: F664m Ort: Luleå

Forskningsingenjör

Gelfgren, Maria

Titel: Forskningsingenjör Forskningsämne: Avfallsteknik Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: maria.gelfgren@ltu.se Telefon: 0920-491428 Rum: F664g Ort: Luleå

Vnuk, Milan

Titel: Forskningsingenjör Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Milan.Vnuk@ltu.se Telefon: 0920-491376 Rum: F846 Ort: Luleå

Universitetsadjunkt, adjungerad

Pelkonen, Markku

Titel: Universitetsadjunkt, adjungerad Forskningsämne: Avfallsteknik Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: markku.pelkonen@ltu.se

Övrig personal

Christakopoulou, Betty

Titel: Projektledare Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Betty.christakopoulou@ltu.se Telefon: 0920-492850 Rum: F857 Ort: Luleå

Holmgren, Maria Magdalena

Titel: Projektledare, Senior Projektledare Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: maria.magdalena.holmgren@ltu.se Telefon: 0920-492382 Rum: F1403 Ort: Luleå

Mayer, Sabine

Titel: Projektledare Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: sabine.mayer@ltu.se Telefon: 0920-492428 Rum: F739 Ort: Luleå

Tan, Zhangxin

Titel: Visitor Professor Forskningsämne: Avfallsteknik Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: zhangxin.tan@ltu.se Ort: Luleå

Villain, Lucile

Titel: Forskningsassistent Forskningsämne: Tillämpad geologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: lucile.villain@ltu.se Telefon: 0920-491457 Rum: F858 Ort: Luleå

Sidansvarig och kontakt: Richard Renberg

Publicerad: 5 februari 2014

Luleå tekniska universitet