Kontakta oss

Chef - Avdelningen för industriell miljö- och processteknik

Rova, Ulrika - Professor, Avdelningschef

Titel: Professor, Avdelningschef Forskningsämne: Biokemisk processteknik Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Ulrika.Rova@ltu.se Telefon: 0920-491315 Rum: C155 Ort: Luleå

Ämnesföreträdare - Biokemisk processteknik

Christakopoulos, Paul - Professor, Ämnesföreträdare

Titel: Professor, Ämnesföreträdare Forskningsämne: Biokemisk processteknik Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: paul.christakopoulos@ltu.se Telefon: 0920-492510 Rum: C153 Ort: Luleå

Anställda - Biokemisk processteknik

Ämnesföreträdare

Christakopoulos, Paul

Titel: Professor, Ämnesföreträdare Forskningsämne: Biokemisk processteknik Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: paul.christakopoulos@ltu.se Telefon: 0920-492510 Rum: C153 Ort: Luleå

Professor

Berglund, Kris

Titel: Professor Forskningsämne: Biokemisk processteknik Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Kris.Berglund@ltu.se Telefon: 0920-493070 Rum: C153 Ort: Luleå

Rova, Ulrika

Titel: Professor, Avdelningschef Forskningsämne: Biokemisk processteknik Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Ulrika.Rova@ltu.se Telefon: 0920-491315 Rum: C155 Ort: Luleå

Post doktor

Karnaouri, Anthi

Titel: Post doktor Forskningsämne: Biokemisk processteknik Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: anthi.karnaouri@ltu.se Telefon: 0920-492046 Rum: C163 Ort: Luleå

Universitetslektor

Enman, Josefine

Titel: Universitetslektor Forskningsämne: Biokemisk processteknik Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Josefine.Enman@ltu.se Telefon: 0920-491267 Rum: C158 Ort: Luleå

Nilsson, Robert

Titel: Universitetslektor Forskningsämne: Biokemisk processteknik Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: robert.nilsson@ltu.se Telefon: 0920-492479 Rum: C152 Ort: Luleå

Sjöblom, Magnus

Titel: Universitetslektor Forskningsämne: Biokemisk processteknik Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: magnus.sjoblom@ltu.se Telefon: 0920-491012 Rum: C162 Ort: Luleå

Forskare

Kudahettige-Nilsson, Rasika

Titel: Forskare Forskningsämne: Biokemisk processteknik Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: rasika.kudahettige-nilsson@ltu.se Telefon: 0920-492374 Rum: C138 Ort: Luleå

Gästforskare

Nitsos, Christos

Titel: Gästforskare Forskningsämne: Biokemisk processteknik Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: christos.nitsos@ltu.se Rum: C148 Ort: Luleå

Doktorand

Antonopoulou, Io

Titel: Doktorand, Doktorand Forskningsämne: Biokemisk processteknik Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: io.antonopoulou@ltu.se Telefon: 0920-493453 Rum: C145 Ort: Luleå

Ginesy, Mireille

Titel: Doktorand Forskningsämne: Biokemisk processteknik Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: mireille.ginesy@ltu.se Telefon: 0920-492986 Ort: Luleå

Krige, Adolf

Titel: Doktorand Forskningsämne: Biokemisk processteknik Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: adolf.krige@ltu.se Rum: C139 Ort: Luleå

Nair Muraleedharan, Madhu

Titel: Doktorand, Doktorand Forskningsämne: Biokemisk processteknik Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: madhu.nair.muraleedharan@ltu.se Telefon: 0920-493454 Rum: C145 Ort: Luleå

Najjarzadeh, Nasim

Titel: Doktorand, Forskarstuderande Forskningsämne: Biokemisk processteknik Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: nasim.najjarzadeh@ltu.se Rum: C157 Ort: Luleå

Forskningsing 1:e

Helmerius, Jonas

Titel: Forskningsing 1:e Forskningsämne: Biokemisk processteknik Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: jonas.helmerius@ltu.se Telefon: 0920-491771 Rum: C156 Ort: Luleå

Övrig personal

Filippova, Alfia

Titel: Praktikant Forskningsämne: Biokemisk processteknik Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: alfia.filippova@ltu.se Telefon: 0920-492861 Rum: C138 Ort: Luleå

Stoklosa, Ryan

Titel: gäst forskare Forskningsämne: Biokemisk processteknik Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: ryan.stoklosa@ltu.se Rum: C138 Ort: Luleå

Topakas, Evangelos

Titel: Biträdande gästprofessor, gäst biträdande professor Forskningsämne: Biokemisk processteknik Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: evangelos.topakas@ltu.se Ort: Luleå

Ämnesföreträdare - Gränsytors kemi

Antzutkin, Oleg - Professor, Ämnesföreträdare

Titel: Professor, Ämnesföreträdare Forskningsämne: Gränsytors kemi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Oleg.Antzutkin@ltu.se Telefon: 0920-492524 Rum: C140 Ort: Luleå

Anställda - Gränsytors kemi

Ämnesföreträdare

Antzutkin, Oleg

Titel: Professor, Ämnesföreträdare Forskningsämne: Gränsytors kemi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Oleg.Antzutkin@ltu.se Telefon: 0920-492524 Rum: C140 Ort: Luleå

Professor emeritus

Forsling, Willis

Titel: Professor emeritus Forskningsämne: Gränsytors kemi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Willis.Forsling@ltu.se Rum: C147 Ort: Luleå

Biträdande professor

Gunneriusson, Lars

Titel: Biträdande professor Forskningsämne: Gränsytors kemi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Lars.Gunneriusson@ltu.se Telefon: 0920-491832 Rum: C150 Ort: Luleå

Universitetslektor

Gunneriusson, Eva

Titel: Universitetslektor Forskningsämne: Gränsytors kemi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Eva.Gunneriusson@ltu.se Telefon: 0920-492126 Rum: C146 Ort: Luleå

Larsson, Anna-Carin

Titel: Universitetslektor Forskningsämne: Gränsytors kemi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: anna-carin.v.larsson@ltu.se Telefon: 0920-491694 Rum: C143 Ort: Luleå

Universitetslektor, biträdande

Shah, Faiz Ullah

Titel: Biträdande universitetslektor Forskningsämne: Gränsytors kemi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: faiz.ullah@ltu.se Telefon: 0920-491291 Rum: C133 Ort: Luleå

Forskare

Rusanova-Naydenova, Daniela

Titel: Forskare, Arvodist Forskningsämne: Gränsytors kemi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: daniela.rusanova-naydenova@ltu.se Telefon: 0920-492861 Rum: C138 Ort: Luleå

Doktorand

Filippov, Andrei

Titel: Doktorand Forskningsämne: Gränsytors kemi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: andrei.filippov@ltu.se Telefon: 0920-491839 Rum: C137 Ort: Luleå

Gowda, Vasantha

Titel: Doktorand Forskningsämne: Gränsytors kemi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: vasantha.gowda@ltu.se Telefon: 0920-492539 Rum: C139 Ort: Luleå

Långvall, Andreas

Titel: Doktorand Forskningsämne: Gränsytors kemi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: andreas.langvall@ltu.se Telefon: 0920-493468 Rum: C137 Ort: Luleå

Patra, Anuttam

Titel: Doktorand, Doktorand Forskningsämne: Gränsytors kemi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: anuttam.patra@ltu.se Telefon: 0920-491934 Rum: C147 Ort: Luleå

Post-Doctoral Research Fellow

.

Taher, Mamoun

Titel: Doktorand Forskningsämne: Gränsytors kemi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: mamoun.taher@ltu.se Telefon: 0920-491204 Rum: C139 Ort: Luleå

Trublet, Mylene

Titel: Doktorand Forskningsämne: Gränsytors kemi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: mylene.trublet@ltu.se Telefon: 0920-493448 Rum: C141 Ort: Luleå

Ämnesföreträdare - Kemisk teknologi

Hedlund, Jonas - Professor, Ämnesföreträdare

Titel: Professor, Ämnesföreträdare Forskningsämne: Kemisk teknologi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Jonas.Hedlund@ltu.se Telefon: 0920-492105 Rum: C166 Ort: Luleå

Anställda - Kemisk teknologi

Ämnesföreträdare

Hedlund, Jonas

Titel: Professor, Ämnesföreträdare Forskningsämne: Kemisk teknologi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Jonas.Hedlund@ltu.se Telefon: 0920-492105 Rum: C166 Ort: Luleå

Adjungerad professor

Öhrman, Olov

Titel: Adjungerad professor Forskningsämne: Kemisk teknologi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: olov.ohrman@ltu.se Ort: Luleå

Biträdande professor

Grahn, Mattias

Titel: Biträdande professor Forskningsämne: Kemisk teknologi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Mattias.Grahn@ltu.se Telefon: 0920-491928 Rum: C168 Ort: Luleå

Mouzon, Johanne

Titel: Biträdande professor Forskningsämne: Kemisk teknologi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Johanne.Mouzon@ltu.se Telefon: 0920-491960 Rum: C164 Ort: Luleå

Post doktor

Yu, Liang

Titel: Postdoc Forskningsämne: Kemisk teknologi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: liang.yu@ltu.se Telefon: 0920-493002 Rum: C160 Ort: Luleå

Universitetslektor

Holmgren, Allan

Titel: Universitetslektor Forskningsämne: Kemisk teknologi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: allan.r.holmgren@ltu.se Telefon: 0920-492140 Rum: C142 Ort: Luleå

Universitetslektor, biträdande

Korelskiy, Danil

Titel: Biträdande universitetslektor Forskningsämne: Kemisk teknologi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: danil.korelskiy@ltu.se Telefon: 0920-492315 Rum: C165 Ort: Luleå

Forskare

Ohlin, Lindsay

Titel: Forskare Forskningsämne: Kemisk teknologi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: lindsay.ohlin@ltu.se Telefon: 0920-491387 Rum: F733 Ort: Luleå

Zhou, Han

Titel: Forskare Forskningsämne: Kemisk teknologi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: han.zhou@ltu.se Telefon: 0920-491375 Rum: C159 Ort: Luleå

Zhou, Ming

Titel: Forskare Forskningsämne: Kemisk teknologi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: ming.zhou@ltu.se Telefon: 0920-491294 Rum: C147 Ort: Luleå

Gästforskare

Aguilar, Wilson

Titel: Gästforskare Forskningsämne: Kemisk teknologi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: wilson.aguilar@ltu.se Telefon: 0920-492502 Rum: C149 Ort: Luleå

Cardenas, Edgar

Titel: Gästforskare Forskningsämne: Kemisk teknologi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: edgar.cardenas@ltu.se Rum: C149 Ort: Luleå

Garcia, Gustavo

Titel: Gästforskare Forskningsämne: Kemisk teknologi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: gustavo.garcia@ltu.se Telefon: 0920-492502 Rum: C149 Ort: Luleå

Doktorand

Barnes, Simon

Titel: Doktorand Forskningsämne: Kemisk teknologi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: simon.barnes@ltu.se Telefon: 0920-491460 Rum: C144 Ort: Luleå

Faisal, Abrar

Titel: Doktorand Forskningsämne: Kemisk teknologi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: abrar.faisal@ltu.se Telefon: 0920-492365 Rum: C172 Ort: Luleå

Farzaneh, Amirfarrokh

Titel: Doktorand Forskningsämne: Kemisk teknologi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: amirfarrokh.farzaneh@ltu.se Telefon: 0920-492879 Rum: C144 Ort: Luleå

Fouladvand, Shahpar

Titel: Doktorand Forskningsämne: Kemisk teknologi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: shahpar.fouladvand@ltu.se Telefon: 0920-491419 Rum: C157 Ort: Luleå

Nabavi, Mohammad Sadegh

Titel: Doktorand Forskningsämne: Kemisk teknologi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: sadegh.nabavi@ltu.se Telefon: 0920-492861 Rum: C147 Ort: Luleå

Ye, Pengcheng

Titel: Doktorand Forskningsämne: Kemisk teknologi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: pengcheng.ye@ltu.se Telefon: 0920-493161 Rum: C161 Ort: Luleå

Forskningsing 1:e

Novotny, Lubomir

Titel: Forskningsing 1:e Forskningsämne: Kemisk teknologi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: lubomir.novotny@ltu.se Telefon: 0920-491776 Rum: C170 Ort: Luleå

Övrig personal

Sterte, Johan

Titel: Rektor Forskningsämne: Kemisk teknologi Avdelning: Ledningsstab Universitetsledningen Enhet: Verksamhetsstöd E-post: Johan.Sterte@ltu.se Telefon: 0920-491608 Rum: B229 Ort: Luleå

Ämnesföreträdare - Mineralteknik

Rosenkranz, Jan - Professor, Ämnesföreträdare

Titel: Professor, Ämnesföreträdare Forskningsämne: Mineralteknik Avdelning: Mineralteknik och metallurgi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: jan.rosenkranz@ltu.se Telefon: 0920-492183 Rum: F1416 Ort: Luleå

Anställda - Mineralteknik

Ämnesföreträdare

Rosenkranz, Jan

Titel: Professor, Ämnesföreträdare Forskningsämne: Mineralteknik Avdelning: Mineralteknik och metallurgi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: jan.rosenkranz@ltu.se Telefon: 0920-492183 Rum: F1416 Ort: Luleå

Professor

Lamberg, Pertti

Titel: Professor, Avdelningschef Forskningsämne: Mineralteknik Avdelning: Mineralteknik och metallurgi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: pertti.lamberg@ltu.se Telefon: 0920-492814 Rum: F1406 Ort: Luleå

Universitetslektor

Pålsson, Bertil

Titel: Universitetslektor Forskningsämne: Mineralteknik Avdelning: Mineralteknik och metallurgi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Bertil.Palsson@ltu.se Telefon: 0920-491314 Rum: F1422 Ort: Luleå

Sand, Anders

Titel: Universitetslektor Forskningsämne: Mineralteknik Avdelning: Mineralteknik och metallurgi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: anders.sand@ltu.se Telefon: 0920-491313 Rum: F1410 Ort: Luleå

Gästforskare

Sinche Gonzalez, Maria

Titel: Gästforskare Forskningsämne: Mineralteknik Avdelning: Mineralteknik och metallurgi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: maria.sinche.gonzalez@ltu.se Rum: F1430 Ort: Luleå

Doktorand

Karlkvist, Tommy

Titel: Doktorand Forskningsämne: Mineralteknik Avdelning: Mineralteknik och metallurgi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: tommy.karlkvist@ltu.se Telefon: 0920-491765 Rum: F1414 Ort: Luleå

Koch, Pierre-Henri

Titel: Doktorand Forskningsämne: Mineralteknik Avdelning: Mineralteknik och metallurgi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: pierre-henri.koch@ltu.se Telefon: 0920-493003 Rum: F1417 Ort: Luleå

Lishchuk, Viktor

Titel: Doktorand Forskningsämne: Mineralteknik Avdelning: Mineralteknik och metallurgi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: viktor.lishchuk@ltu.se Telefon: 0920-492992 Rum: F1407 Ort: Luleå

Mwanga, Abdul

Titel: Doktorand Forskningsämne: Mineralteknik Avdelning: Mineralteknik och metallurgi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: abdul.mwanga@ltu.se Telefon: 0920-491841 Rum: F1411 Ort: Luleå

Parian, Mehdi

Titel: Doktorand Forskningsämne: Mineralteknik Avdelning: Mineralteknik och metallurgi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: mehdi.parian@ltu.se Telefon: 0920-492556 Rum: F1412 Ort: Luleå

Stener, Jan

Titel: Doktorand, Ph.D.student Forskningsämne: Mineralteknik Avdelning: Mineralteknik och metallurgi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: jan.stener@ltu.se Telefon: 0920-491845 Rum: F1420 Ort: Luleå

Forskningsingenjör

Nordström, Ulf

Titel: Forskningsingenjör Forskningsämne: Mineralteknik Avdelning: Mineralteknik och metallurgi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Ulf.Nordstrom@ltu.se Telefon: 0920-491929 Rum: F1419 Ort: Luleå

Övrig personal

Javadi, Alireza

Avdelning: Mineralteknik och metallurgi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: alireza.javadi@ltu.se Telefon: 0920-491244 Rum: F1424 Ort: Luleå

Ämnesföreträdare - Processmetallurgi

Samuelsson, Caisa - Biträdande professor

Titel: Biträdande professor Forskningsämne: Processmetallurgi Avdelning: Mineralteknik och metallurgi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Caisa.Samuelsson@ltu.se Telefon: 0920-491385 Rum: F1320 Ort: Luleå

Anställda - Processmetallurgi

Ämnesföreträdare

Björkman, Bo

Titel: Professor, Ämnesföreträdare Forskningsämne: Processmetallurgi Avdelning: Mineralteknik och metallurgi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Bo.Bjorkman@ltu.se Telefon: 0920-491292 Rum: F1324 Ort: Luleå

Professor

Sandström, Åke

Titel: Professor Forskningsämne: Processmetallurgi Avdelning: Mineralteknik och metallurgi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Ake.Sandstrom@ltu.se Telefon: 0920-491290 Rum: F1322 Ort: Luleå

Biträdande professor

Samuelsson, Caisa

Titel: Biträdande professor Forskningsämne: Processmetallurgi Avdelning: Mineralteknik och metallurgi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Caisa.Samuelsson@ltu.se Telefon: 0920-491385 Rum: F1320 Ort: Luleå

Universitetslektor

Ahmed, Hesham

Titel: Universitetslektor Forskningsämne: Processmetallurgi Avdelning: Mineralteknik och metallurgi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: hesham.ahmed@ltu.se Telefon: 0920-491309 Rum: F1303a Ort: Luleå

Engström, Fredrik

Titel: Universitetslektor Forskningsämne: Processmetallurgi Avdelning: Mineralteknik och metallurgi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: fredrik.i.engstrom@ltu.se Telefon: 0920-491388 Rum: F1332 Ort: Luleå

Universitetslektor, biträdande

Lund, Cecilia

Titel: Biträdande universitetslektor Forskningsämne: Processmetallurgi Avdelning: Mineralteknik och metallurgi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: cecilia.lund@ltu.se Telefon: 0920-492354 Rum: F1428 Ort: Luleå

Forskare

Awe, Samuel Ayowole

Titel: Forskare Forskningsämne: Processmetallurgi Avdelning: Mineralteknik och metallurgi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: samuel.ayowole.awe@ltu.se Telefon: 0920-491728 Rum: F1318 Ort: Luleå

Yang, Qixing

Titel: Forskare Forskningsämne: Processmetallurgi Avdelning: Mineralteknik och metallurgi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Qixing.Yang@ltu.se Telefon: 0920-493665 Rum: F1314 Ort: Luleå

Gästforskare

Haapakangas, Juho

Titel: Gästforskare Forskningsämne: Processmetallurgi Avdelning: Mineralteknik och metallurgi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: juho.haapakangas@ltu.se Rum: F1328, Ort: Luleå

Liu, Guiqun

Titel: Gästforskare Forskningsämne: Processmetallurgi Avdelning: Mineralteknik och metallurgi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: guiqun.liu@ltu.se Telefon: 0920-492868 Rum: F1308 Ort: Luleå

Yonglong, Jin

Titel: Gästforskare Forskningsämne: Processmetallurgi Avdelning: Mineralteknik och metallurgi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: jin.yonglong@ltu.se Rum: F1301A Ort: Luleå

Doktorand

Andersson, Anton

Titel: Doktorand Forskningsämne: Processmetallurgi Avdelning: Mineralteknik och metallurgi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: anton.andersson@ltu.se Telefon: 0920-493409 Rum: F1310 Ort: Luleå

El-Tawil, Asmaa

Titel: Doktorand Forskningsämne: Processmetallurgi Avdelning: Mineralteknik och metallurgi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: asmaa.el-tawil@ltu.se Telefon: 0920-493131 Rum: F1301a Ort: Luleå

Lotfian, Samira

Titel: Doktorand Forskningsämne: Processmetallurgi Avdelning: Mineralteknik och metallurgi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: samira.lotfian@ltu.se Telefon: 0920-492982 Rum: F1312 Ort: Luleå

Sandeep, Kamesh

Titel: Doktorand Forskningsämne: Processmetallurgi Avdelning: Mineralteknik och metallurgi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: kamesh.sandeep@ltu.se Telefon: 0920-492882 Rum: F1302 Ort: Luleå

Doktorand

Sar, Suchandra

Titel: Doktorand Forskningsämne: Processmetallurgi Avdelning: Mineralteknik och metallurgi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: suchandra.sar@ltu.se Telefon: 0920-491013 Rum: F1301B

Strandkvist, Ida

Titel: Doktorand Forskningsämne: Processmetallurgi Avdelning: Mineralteknik och metallurgi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: ida.strandkvist@ltu.se Telefon: 0920-491329 Rum: F1330 Ort: Luleå

Forskningsing 1:e

Kero, Jakob

Titel: Forskningsing 1:e Forskningsämne: Processmetallurgi Avdelning: Mineralteknik och metallurgi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: jakob.kero@ltu.se Telefon: 0920-493511 Rum: F1318 Ort: Luleå

Forskningsassistent

Khoshkhoo Sany, Seyed Mohammad

Titel: Forskningsassistent Forskningsämne: Processmetallurgi Avdelning: Mineralteknik och metallurgi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: mohammad.khoshkhoo@ltu.se Telefon: 0920-492584 Rum: F1303B Ort: Luleå

Lennartsson, Andreas

Titel: Forskningsassistent Forskningsämne: Processmetallurgi Avdelning: Mineralteknik och metallurgi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: andreas.lennartsson@ltu.se Telefon: 0920-492379 Rum: F1326 Ort: Luleå

Sidansvarig och kontakt: Richard Renberg

Publicerad: 22 februari 2011

Chef - Avdelningen för industriell miljö- och processteknik

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. 
Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. 
Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 16 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Orgnr: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2015