SBN 2012

Kontakta oss

Örjan Johansson - Professor, biträdande, Prefekt

Titel: Professor, biträdande, Prefekt Forskningsämne: Teknisk akustik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: orjan.johansson@ltu.se Telefon: 0920-491386 Rum: F742 Ort: Luleå

Ämnesföreträdare

Antzutkin, Oleg

Titel: Professor, Ämnesföreträdare Forskningsämne: Gränsytors kemi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Oleg.Antzutkin@ltu.se Telefon: 0920-492524 Rum: C140 Ort: Luleå

Björkman, Bo

Titel: Professor, Ämnesföreträdare Forskningsämne: Processmetallurgi Avdelning: Mineralteknik och metallurgi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Bo.Bjorkman@ltu.se Telefon: 0920-491292 Rum: F1324 Ort: Luleå

Christakopoulos, Paul

Titel: Professor, Ämnesföreträdare Forskningsämne: Biokemisk processteknik Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: paul.christakopoulos@ltu.se Telefon: 0920-492510 Rum: C153 Ort: Luleå

Hedlund, Jonas

Jonas Hedlund Titel: Professor, Ämnesföreträdare Forskningsämne: Kemisk teknologi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Jonas.Hedlund@ltu.se Telefon: 0920-492105 Rum: C166 Ort: Luleå

Knutsson, Sven

Sven Knutsson Titel: Professor, Ämnesföreträdare Forskningsämne: Geoteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Sven.Knutsson@ltu.se Telefon: 0920-493312 Rum: F1053 Ort: Luleå

Kumar, Uday

Titel: Professor, Ämnesföreträdare Forskningsämne: Drift och underhållsteknik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Uday.Kumar@ltu.se Telefon: 0920-491826 Rum: F604 Ort: Luleå

Lagerkvist, Anders

Titel: Professor, Ämnesföreträdare Forskningsämne: Avfallsteknik Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Anders.Lagerkvist@ltu.se Telefon: 0920-491908 Rum: F664 K Ort: Luleå

Maack Rasmussen, Thorkild

Titel: Professor, Ämnesföreträdare Forskningsämne: Prospekteringsgeofysik Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: thorkild.maack.rasmussen@ltu.se Telefon: 0920-493413 Rum: F844 Ort: Luleå

Nilsson, Martin

Titel: Universitetslektor, Ämnesföreträdare Forskningsämne: Konstruktionsteknik Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: martin.nilsson@ltu.se Telefon: 0920-492533 Rum: F985 Ort: Luleå

Nilsson, Kristina

Titel: Professor, Ämnesföreträdare Forskningsämne: Arkitektur Avdelning: Arkitektur och vatten Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: kristina.l.nilsson@ltu.se Telefon: 0920-491678 Rum: F237 Ort: Luleå

Nordlund, Erling

Titel: Professor, Ämnesföreträdare Forskningsämne: Gruv- och Berganläggningsteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Erling.Nordlund@ltu.se Telefon: 0920-493535 Rum: F614 Ort: Luleå

Olofsson, Thomas

Get of my face Titel: Professor, Ämnesföreträdare Forskningsämne: Byggproduktion Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Thomas.Olofsson@ltu.se Telefon: 0920-493662 Rum: F1050 Ort: Luleå

Rosenkranz, Jan

Titel: Professor, Ämnesföreträdare Forskningsämne: Mineralteknik Avdelning: Mineralteknik och metallurgi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: jan.rosenkranz@ltu.se Telefon: 0920-492183 Rum: F1416 Ort: Luleå

Stehn, Lars

Titel: Professor, Ämnesföreträdare Forskningsämne: Träbyggnad Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Lars.Stehn@ltu.se Telefon: 0920-491976 Rum: F955 Ort: Luleå

Veljkovic, Milan

Titel: Professor, Ämnesföreträdare Forskningsämne: Stålbyggnad Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Milan.Veljkovic@ltu.se Telefon: 0920-492387 Rum: F926 Ort: Luleå

Viklander, Maria

Titel: Professor, Ämnesföreträdare Forskningsämne: VA-teknik Avdelning: Arkitektur och vatten Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Maria.Viklander@ltu.se Telefon: 0920-491634 Rum: F1100 Ort: Luleå

Weihed, Pär

Titel: Professor, Ämnesföreträdare Forskningsämne: Malmgeologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Par.Weihed@ltu.se Telefon: 0920-491371 Rum: F837 Ort: Luleå

Ågren, Anders

Titel: Professor, Ämnesföreträdare Forskningsämne: Teknisk akustik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle Email: Anders.Agren@ltu.se Telefon: 0920-491683 Rum: F703 Ort: Luleå

Öhlander, Björn

Titel: Professor, Ämnesföreträdare Forskningsämne: Tillämpad geologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Bjorn.Ohlander@ltu.se Telefon: 0920-491478 Rum: F861 Ort: Luleå

Ämnesansvarig

Nordell, Bo

Titel: Professor, Ämnesansvarig Forskningsämne: Vattenteknik Avdelning: Arkitektur och vatten Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Bo.Nordell@ltu.se Telefon: 0920-491646 Rum: F659c Ort: Luleå

Professor

Al-Ansari, Nadhir

Titel: Professor Forskningsämne: Geoteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: nadhir.alansari@ltu.se Telefon: 0920-491858 Rum: F1061 Ort: Luleå

Berglund, Kris

Titel: Professor Forskningsämne: Biokemisk processteknik Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Kris.Berglund@ltu.se Telefon: 0920-493070 Rum: C153 Ort: Luleå

Collin, Peter

Peter Collin. Foto: Ulf Flu Johansson Titel: Professor Forskningsämne: Konstruktionsteknik Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: peter.collin@ltu.se Rum: F944

Dineva, Savka

Titel: Professor Forskningsämne: Gruv- och Berganläggningsteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: savka.dineva@ltu.se Telefon: 0920-493214 Rum: F1036 Ort: Luleå

Elfgren, Lennart

LE Titel: Professor Forskningsämne: Konstruktionsteknik Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Lennart.Elfgren@ltu.se Telefon: 0920-493660 Rum: F969 Ort: Luleå

Elming, Sten-åke

Titel: Professor Forskningsämne: Prospekteringsgeofysik Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Sten-Ake.Elming@ltu.se Telefon: 0920-491392 Rum: F850 Ort: Luleå

Emborg, Mats

LTU Pressbild - Titel: Professor Forskningsämne: Konstruktionsteknik Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Mats.Emborg@ltu.se Telefon: 0920-491348 Rum: F991 Ort: Luleå

Försth, Michael

Titel: Professor Forskningsämne: Stålbyggnad Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: michael.forsth@ltu.se Telefon: 0920-491265

Galar, Diego

Titel: Professor Forskningsämne: Drift och underhållsteknik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: diego.galar@ltu.se Telefon: 0920-492437 Rum: O215 Ort: Luleå

Girhammar, Ulf Arne

Titel: Professor Forskningsämne: Träbyggnad Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: ulf.arne.girhammar@ltu.se Telefon: 0920-493012 Rum: F1132

Ingri, Johan

Titel: Professor Forskningsämne: Tillämpad geologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Johan.Ingri@ltu.se Telefon: 0920-491843 Rum: F854 Ort: Luleå

Jonasson, Jan-Erik

Titel: Professor Forskningsämne: Konstruktionsteknik Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Jan-Erik.Jonasson@ltu.se Telefon: 0920-491350 Rum: F977 Ort: Luleå

Kumpiene, Jurate

Titel: Professor Forskningsämne: Avfallsteknik Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Jurate.Kumpiene@ltu.se Telefon: 0920-493020 Rum: F664L Ort: Luleå

Lagerqvist, Ove

Titel: Professor Forskningsämne: Byggproduktion Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Ove.Lagerqvist@ltu.se Telefon: 0920-491923 Rum: F1054 Ort: Luleå

Lamberg, Pertti

Titel: Professor Forskningsämne: Mineralteknik Avdelning: Mineralteknik och metallurgi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: pertti.lamberg@ltu.se Telefon: 0920-492814 Rum: F1406 Ort: Luleå

Lundberg, Angela

Titel: Professor Forskningsämne: Tillämpad geologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Angela.Lundberg@ltu.se Telefon: 0920-491207 Rum: F848 Ort: Luleå

Lundberg, Jan

Titel: Professor Forskningsämne: Drift och underhållsteknik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Jan.Lundberg@ltu.se Telefon: 0920-491748 Rum: O 129 Ort: Luleå

Rao, Hanumantha

Titel: Professor Forskningsämne: Mineralteknik Avdelning: Mineralteknik och metallurgi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Hanumantha.Rao@ltu.se Telefon: 0920-491705 Rum: F1410 Ort: Luleå

Rova, Ulrika

Titel: Professor Forskningsämne: Biokemisk processteknik Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Ulrika.Rova@ltu.se Telefon: 0920-491315 Rum: C155 Ort: Luleå

Sandström, Åke

Titel: Professor Forskningsämne: Processmetallurgi Avdelning: Mineralteknik och metallurgi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Ake.Sandstrom@ltu.se Telefon: 0920-491290 Rum: F1322 Ort: Luleå

Schunnesson, Håkan

Titel: Professor Forskningsämne: Gruv- och Berganläggningsteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: hakan.schunnesson@ltu.se Telefon: 0920-491696 Rum: F1436 Ort: Luleå

Täljsten, Björn

Titel: Professor Forskningsämne: Konstruktionsteknik Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Bjorn.Taljsten@ltu.se Telefon: 0920-493066 Rum: F967 Ort: Luleå

Wickström, Ulf

Titel: Professor Forskningsämne: Stålbyggnad Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: ulf.wickstrom@ltu.se Telefon: 0920-491751 Rum: F979

Professor, adjungerad

Allen, Rodney

Titel: Professor, adjungerad Forskningsämne: Malmgeologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: rodney.allen@ltu.se

Byfors, Jan

Titel: Professor, adjungerad Forskningsämne: Byggproduktion Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: jan.byfors@ltu.se

Hedlund, Hans

Titel: Professor, adjungerad Forskningsämne: Konstruktionsteknik Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Hans.Hedlund@ltu.se

Landström, Anders

Titel: Professor, adjungerad Forskningsämne: Arkitektur Avdelning: Arkitektur och vatten Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: anders.l.landstrom@ltu.se

Larsson-Kråik, Per-Olof

Titel: Professor, adjungerad Forskningsämne: Drift och underhållsteknik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: per-olof.larsson-kraik@ltu.se Rum: F1010

Leden, Lars

Titel: Professor, adjungerad Forskningsämne: Arkitektur Avdelning: Arkitektur och vatten Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Lars.Leden@ltu.se

Möller, Mikael

Titel: Professor, adjungerad Forskningsämne: Stålbyggnad Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: mikael.moller@ltu.se

Persson, Per

Titel: Professor, adjungerad Forskningsämne: Arkitektur Avdelning: Arkitektur och vatten Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: per.persson@ltu.se Rum: F140

Sjöberg, Jonny

Titel: Professor, adjungerad Forskningsämne: Gruv- och Berganläggningsteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Jonny.Sjoberg@ltu.se

Sjöblom, Rolf

Titel: Professor, adjungerad Forskningsämne: Avfallsteknik Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: rolf.sjoblom@ltu.se

Stephens, Michael

Titel: Professor, adjungerad Forskningsämne: Malmgeologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: michael.stephens@ltu.se

Viklander, Peter

Titel: Professor, adjungerad Forskningsämne: Geoteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: peter.viklander@ltu.se

Öhrman, Olov

Titel: Professor, adjungerad Forskningsämne: Kemisk teknologi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: olov.ohrman@ltu.se Ort: Luleå

Professor, gäst

Hellingwerf, Rob

Titel: Professor, gäst Forskningsämne: Malmgeologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: rob.hellingwerf@ltu.se Telefon: 0920-493709 Ort: Filipstad

Professor, emeritus

Forsling, Willis

Titel: Professor emeritus Forskningsämne: Gränsytors kemi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Willis.Forsling@ltu.se Rum: C147 Ort: Luleå

Professor, biträdande

Ahmadi, Alireza

Titel: Professor, biträdande Forskningsämne: Drift och underhållsteknik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: alireza.ahmadi@ltu.se Telefon: 0920-493047 Rum: F1014 Ort: Luleå

Alakangas, Lena

Titel: Professor, biträdande Forskningsämne: Tillämpad geologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Lena.Alakangas@ltu.se Telefon: 0920-491396 Rum: F845 Ort: Luleå

Ghodrati, Behzad

Titel: Professor, biträdande Forskningsämne: Drift och underhållsteknik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Behzad.Ghodrati@ltu.se Telefon: 0920-491456 Rum: O223 Ort: Luleå

Grahn, Mattias

Mattias Grahn Titel: Professor, biträdande Forskningsämne: Kemisk teknologi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Mattias.Grahn@ltu.se Telefon: 0920-491928 Rum: C168 Ort: Luleå

Johansson, Örjan

Titel: Professor, biträdande, Prefekt Forskningsämne: Teknisk akustik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: orjan.johansson@ltu.se Telefon: 0920-491386 Rum: F742 Ort: Luleå

Johnsson, Roger

Titel: Professor, biträdande Forskningsämne: Teknisk akustik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Roger.Johnsson@ltu.se Telefon: 0920-491791 Rum: F707 Ort: Luleå

Karim, Ramin

Ramin Karim Titel: Professor, biträdande Forskningsämne: Drift och underhållsteknik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Ramin.Karim@ltu.se Telefon: 0920-492344 Rum: O101 Ort: Luleå

Ljunggren, Fredrik

Titel: Professor, biträdande Forskningsämne: Teknisk akustik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Fredrik.Ljunggren@ltu.se Telefon: 0920-491286 Rum: F709 Ort: Luleå

Mouzon, Johanne

Titel: Professor, biträdande Forskningsämne: Kemisk teknologi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Johanne.Mouzon@ltu.se Telefon: 0920-491960 Rum: C164 Ort: Luleå

Parida, Aditya

Titel: Professor, biträdande Forskningsämne: Drift och underhållsteknik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Aditya.Parida@ltu.se Telefon: 0920-491437 Rum: O117 Ort: Luleå

Saiang, David

Titel: Professor, biträdande Forskningsämne: Gruv- och Berganläggningsteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: David.Saiang@ltu.se Telefon: 0920-493407 Rum: F1432

Samuelsson, Caisa

Titel: Professor, biträdande Forskningsämne: Processmetallurgi Avdelning: Mineralteknik och metallurgi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Caisa.Samuelsson@ltu.se Telefon: 0920-491385 Rum: F1320 Ort: Luleå

Wanhainen, Christina

Titel: Professor, biträdande Forskningsämne: Malmgeologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Christina.Wanhainen@ltu.se Telefon: 0920-492401 Rum: F836 Ort: Luleå

Widerlund, Anders

Titel: Professor, biträdande Forskningsämne: Tillämpad geologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Anders.Widerlund@ltu.se Telefon: 0920-491863 Rum: F864 Ort: Luleå

Docent

Brabie, Voicu

Titel: Docent Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: voicu.brabie@ltu.se Ort: Filipstad

Post doktor

Garmabaki, Amir

Amir Soleimani Garmabaki Titel: Post Doc Forskningsämne: Drift och underhållsteknik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: amir.soleimani@ltu.se Telefon: 0920-493429 Rum: O211 Ort: Luleå

Hoseinie, Hadi

Titel: Post Doc Forskningsämne: Drift och underhållsteknik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: hadi.hoseinie@ltu.se Telefon: 0920-493428 Rum: O219 Ort: Luleå

Jones, Tristan

Titel: Post doktor Forskningsämne: Gruv- och Berganläggningsteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: tristan.jones@ltu.se Telefon: 0920-491459 Rum: F1407 Ort: Luleå

Leonhardt, Gunther

Titel: Post doktor Forskningsämne: VA-teknik Avdelning: Arkitektur och vatten Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: gunther.leonhardt@ltu.se Telefon: 0920-493403 Rum: F1134 Ort: Luleå

Lund, Cecilia

Fotograf: Anna Thurfjell Titel: Post doktor Forskningsämne: Mineralteknik Avdelning: Mineralteknik och metallurgi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: cecilia.lund@ltu.se Telefon: 0920-492354 Rum: F1428 Ort: Luleå

Shimpi, Manishkumar

Titel: Postdoc Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: manishkumar.shimpi@ltu.se Telefon: 0920-492975 Rum: C157 Ort: Luleå

Singh, Sarbjeet

Titel: Post Doc Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: sarbjeet.singh@ltu.se Rum: O 110 Ort: Luleå

Yu, Liang

Titel: Postdoc Forskningsämne: Kemisk teknologi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: liang.yu@ltu.se Telefon: 0920-493002 Rum: C138 Ort: Luleå

Österlund, Helene

Titel: Post doktor Forskningsämne: VA-teknik Avdelning: Arkitektur och vatten Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: helene.osterlund@ltu.se Telefon: 0920-492294 Rum: F1102 Ort: Luleå

Universitetslektor

Andreas, Lale

Titel: Universitetslektor Forskningsämne: Avfallsteknik Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Lale.Andreas@ltu.se Telefon: 0920-492262 Rum: F664 N Ort: Luleå

Ask, Maria

Titel: Universitetslektor Forskningsämne: Tillämpad geologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Maria.Ask@ltu.se Telefon: 0920-491411 Rum: F849 Ort: Luleå

Bark, Glenn

Titel: Universitetslektor Forskningsämne: Malmgeologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Glenn.Bark@ltu.se Telefon: 0920-491039 Rum: F860 Ort: Luleå

Berggård, Glenn

Titel: Universitetslektor Forskningsämne: Trafikteknik Avdelning: Arkitektur och vatten Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Glenn.Berggard@ltu.se Telefon: 0920-491711 Rum: F247 Ort: Luleå

Bernspång, Lars

Lars Bernspång Titel: Universitetslektor, Huvudansvarig utbildningsledare Forskningsämne: Konstruktionsteknik Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Lars.Bernspang@ltu.se Telefon: 0920-491308 Rum: F948 Ort: Luleå

Dahlén, Lisa

Titel: Universitetslektor Forskningsämne: Avfallsteknik Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Lisa.Dahlen@ltu.se Telefon: 0920-491702 Rum: F664J Ort: Luleå

Edelbro, Catrin

Catrin Edelbro Titel: Universitetslektor Forskningsämne: Gruv- och Berganläggningsteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Catrin.Edelbro@ltu.se Telefon: 0920-493318 Rum: F1402 Ort: Luleå

Edeskär, Tommy

Titel: Universitetslektor Forskningsämne: Geoteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Tommy.Edeskar@ltu.se Telefon: 0920-493065 Rum: F1065 Ort: Luleå

Ekelund, Björn

Titel: Universitetslektor Forskningsämne: Arkitektur Avdelning: Arkitektur och vatten Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Bjorn.Ekelund@ltu.se Rum: F138

Greberg, Jenny

Titel: Universitetslektor Forskningsämne: Gruv- och Berganläggningsteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Jenny.Greberg@ltu.se Telefon: 0920-492840 Rum: F731 Ort: Luleå

Gunneriusson, Eva

Titel: Universitetslektor Forskningsämne: Gränsytors kemi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Eva.Gunneriusson@ltu.se Telefon: 0920-492126 Rum: C146 Ort: Luleå

Gunneriusson, Lars

Titel: Universitetslektor Forskningsämne: Gränsytors kemi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Lars.Gunneriusson@ltu.se Telefon: 0920-491832 Rum: C150 Ort: Luleå

Halim, Adrianus

Titel: Universitetslektor Forskningsämne: Gruv- och Berganläggningsteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: adrianus.halim@ltu.se Telefon: 0920-493484 Rum: F1432 Ort: Luleå

Hedström, Annelie

Titel: Universitetslektor Forskningsämne: VA-teknik Avdelning: Arkitektur och vatten Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Annelie.Hedstrom@ltu.se Telefon: 0920-492309 Rum: F1102 Ort: Luleå

Holmgren, Allan

Titel: Universitetslektor Forskningsämne: Kemisk teknologi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: allan.r.holmgren@ltu.se Telefon: 0920-492140 Rum: C142 Ort: Luleå

Johansson, Charlotta

Titel: Universitetslektor Forskningsämne: Trafikteknik Avdelning: Arkitektur och vatten Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Charlotta.M.Johansson@ltu.se Telefon: 0920-491867 Rum: F243 Ort: Luleå

Johansson, Daniel

Titel: Universitetslektor Forskningsämne: Gruv- och Berganläggningsteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Daniel.Johansson@ltu.se Telefon: 0920-492361 Rum: F735A Ort: Luleå

Jongeling, Rogier

Titel: Universitetslektor Forskningsämne: Byggproduktion Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Rogier.Jongeling@ltu.se Telefon: 070-2702543

Kumar, Rupesh

Titel: Universitetslektor Forskningsämne: Drift och underhållsteknik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Rupesh.Kumar@ltu.se Rum: F1012 Ort: Luleå

Larsson, Anna-Carin

Titel: Universitetslektor Forskningsämne: Gränsytors kemi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: anna-carin.v.larsson@ltu.se Telefon: 0920-491694 Rum: C143 Ort: Luleå

Lidelöw, Helena

Titel: Universitetslektor Forskningsämne: Träbyggnad Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: helena.lidelow@ltu.se Telefon: 0920-492860 Rum: F951 Ort: Luleå

Lindblom, Jenny

Titel: Universitetslektor Forskningsämne: Geoteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Jenny.Lindblom@ltu.se Telefon: 0920-493630 Rum: F1057 Ort: Luleå

Lu, Weizhuo

Titel: Universitetslektor Forskningsämne: Byggproduktion Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: weizhuo.lu@ltu.se Telefon: 0920-492866 Rum: F1056A Ort: Luleå

Mattsson, Hans

Titel: Universitetslektor Forskningsämne: Geoteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Hans.Mattsson@ltu.se Telefon: 0920-492147 Rum: F1063 Ort: Luleå

Maurice, Christian

Titel: Universitetslektor Forskningsämne: Tillämpad geologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Christian.Maurice@ltu.se Telefon: 0920-491755 Rum: F856 Ort: Luleå

Nilsson, Robert

Titel: Universitetslektor Forskningsämne: Biokemisk processteknik Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: robert.nilsson@ltu.se Telefon: 0920-492479 Rum: C152 Ort: Luleå

Nykänen, Arne

Titel: Universitetslektor Forskningsämne: Teknisk akustik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Arne.Nykanen@ltu.se Telefon: 0920-492139 Rum: F713a Ort: Luleå

Ohlsson, Ulf

Titel: Universitetslektor Forskningsämne: Konstruktionsteknik Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Ulf.Ohlsson@ltu.se Telefon: 0920-491853 Rum: F987 Ort: Luleå

Pålsson, Bertil

Titel: Universitetslektor Forskningsämne: Mineralteknik Avdelning: Mineralteknik och metallurgi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Bertil.Palsson@ltu.se Telefon: 0920-491314 Rum: F1422 Ort: Luleå

Rizzo, Agatino

Titel: Universitetslektor Forskningsämne: Arkitektur Avdelning: Arkitektur och vatten Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: agatino.rizzo@ltu.se Telefon: 0920-493438 Rum: F241 Ort: Luleå

Sand, Anders

Titel: Universitetslektor Forskningsämne: Mineralteknik Avdelning: Mineralteknik och metallurgi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: anders.sand@ltu.se Telefon: 0920-491313 Rum: F1417 Ort: Luleå

Sjöblom, Magnus

Titel: Universitetslektor Forskningsämne: Biokemisk processteknik Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: magnus.sjoblom@ltu.se Telefon: 0920-491012 Rum: C162 Ort: Luleå

Walloschke, Hans

Titel: Universitetslektor Forskningsämne: Arkitektur Avdelning: Arkitektur och vatten Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: hans.walloschke@ltu.se Telefon: 0920-492076 Rum: F235A Ort: Luleå

Zhang, Ping

Titel: Universitetslektor Forskningsämne: Gruv- och Berganläggningsteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: ping.zhang@ltu.se Telefon: 0920-493016 Rum: F1034 Ort: Luleå

Universitetslektor, adjungerad

Candell, Olov

Titel: Universitetslektor, adjungerad Forskningsämne: Drift och underhållsteknik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Olov.Candell@ltu.se

Simu, Kajsa

Titel: Universitetslektor, adjungerad Forskningsämne: Byggproduktion Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: kajsa.simu@ltu.se Rum: F1054 Ort: Luleå

Universitetslektor, biträdande

Bauer, Tobias

Titel: Universitetslektor, biträdande Forskningsämne: Malmgeologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: tobias.bauer@ltu.se Telefon: 0920-492150 Rum: F832c Ort: Luleå

Blanksvärd, Thomas

Titel: Universitetslektor, biträdande Forskningsämne: Konstruktionsteknik Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: thomas.blanksvard@ltu.se Telefon: 0920-491642 Rum: F952 Ort: Luleå

Eitzenberger, Andreas

Titel: Universitetslektor, biträdande Forskningsämne: Gruv- och Berganläggningsteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Andreas.Eitzenberger@ltu.se Telefon: 0920-492267 Rum: F1405 Ort: Luleå

Engström, Fredrik

Titel: Universitetslektor, biträdande Forskningsämne: Processmetallurgi Avdelning: Mineralteknik och metallurgi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: fredrik.i.engstrom@ltu.se Telefon: 0920-491388 Rum: F1332 Ort: Luleå

Engström, Susanne

Titel: Universitetslektor, biträdande Forskningsämne: Träbyggnad Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Susanne.Engstrom@ltu.se Telefon: 0920-491921 Rum: F963 Ort: Luleå

Engström, Emma

Titel: Universitetslektor, biträdande Forskningsämne: Tillämpad geologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: emma.engstrom@ltu.se Rum: F855

Enman, Josefine

Titel: Universitetslektor, biträdande Forskningsämne: Biokemisk processteknik Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Josefine.Enman@ltu.se Telefon: 0920-491267 Rum: C158 Ort: Luleå

Gustafson, Anna

Titel: Universitetslektor, biträdande Forskningsämne: Gruv- och Berganläggningsteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: anna.gustafson@ltu.se Telefon: 0920-493309 Rum: F1434 Ort: Luleå

Gustafsson, Anna-Maria

Titel: Universitetslektor, biträdande Forskningsämne: VA-teknik Avdelning: Arkitektur och vatten Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Anna-Maria.Gustafsson@ltu.se Telefon: 0920-491667 Rum: F945 Ort: Luleå

Heistermann, Tim

Tim Heistermann Titel: Universitetslektor, biträdande Forskningsämne: Stålbyggnad Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: tim.heistermann@ltu.se Telefon: 0920-491917 Rum: F960 Ort: Luleå

Holmgren, Mattias

Titel: Universitetslektor, biträdande Forskningsämne: Drift och underhållsteknik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Mattias.Holmgren@ltu.se Telefon: 0920-492433 Rum: O111 Ort: Luleå

Jansson, Gustav

Titel: Universitetslektor, biträdande Forskningsämne: Byggproduktion Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: gustav.jansson@ltu.se Telefon: 0920-491835 Rum: F1060 Ort: Luleå

Jansson, Nils

Titel: Universitetslektor, biträdande Forskningsämne: Malmgeologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: nils.jansson@ltu.se Telefon: 0920-491487 Rum: F831 Ort: Luleå

Johansson, Eva

Titel: Universitetslektor, biträdande Forskningsämne: Gruv- och Berganläggningsteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Eva.Johansson@ltu.se Telefon: 0920-493021 Rum: F735 Ort: Luleå

Korelskiy, Danil

Titel: Universitetslektor, biträdande Forskningsämne: Kemisk teknologi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: danil.korelskiy@ltu.se Telefon: 0920-492315 Rum: C165 Ort: Luleå

Lidelöw, Sofia

Titel: Universitetslektor, biträdande Forskningsämne: Träbyggnad Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Sofia.Lidelow@ltu.se Telefon: 0920-492839 Rum: F961 Ort: Luleå

Lin, Janet

Janet Lin Titel: Universitetslektor, biträdande Forskningsämne: Drift och underhållsteknik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: janet.lin@ltu.se Telefon: 0920-491564 Rum: O119 Ort: Luleå

Odelius, Johan

Titel: Universitetslektor, biträdande Forskningsämne: Drift och underhållsteknik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: johan.odelius@ltu.se Telefon: 0920-493031 Rum: O224 Ort: Luleå

Sandberg, Marcus

Titel: Universitetslektor, biträdande Forskningsämne: Byggproduktion Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Marcus.Sandberg@ltu.se Telefon: 0920-493072 Rum: F1062 Ort: Luleå

Sas, Gabriel

Titel: Universitetslektor, biträdande Forskningsämne: Konstruktionsteknik Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: gabriel.sas@ltu.se Rum: F964

Schade, Jutta

Titel: Universitetslektor, biträdande Forskningsämne: Byggproduktion Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: jutta.schade@ltu.se Telefon: 0920-492571 Rum: F1054 Ort: Luleå

Shah, Faiz Ullah

Titel: Universitetslektor, biträdande Forskningsämne: Gränsytors kemi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: faiz.ullah@ltu.se Telefon: 0920-491291 Rum: C135 Ort: Luleå

Tavakoli, Saman

Titel: Universitetslektor, biträdande Forskningsämne: Prospekteringsgeofysik Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: saman.tavakoli@ltu.se Telefon: 0920-493668 Rum: F834 Ort: Luleå

Tretten, Phillip

Titel: Universitetslektor, biträdande Forskningsämne: Drift och underhållsteknik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: phillip.tretten@ltu.se Telefon: 0920-492855 Rum: O109 Ort: Luleå

Yi, Changping

Titel: Universitetslektor, biträdande Forskningsämne: Gruv- och Berganläggningsteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: changping.yi@ltu.se Telefon: 0920-491731 Rum: F1044 Ort: Luleå

Forskare

ArastehKhouy, Iman

Titel: Forskare Forskningsämne: Drift och underhållsteknik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: iman.arastehkhouy@ltu.se Telefon: 0920-492071 Rum: O104 Ort: Luleå

Awe, Samuel Ayowole

Titel: Forskare Forskningsämne: Processmetallurgi Avdelning: Mineralteknik och metallurgi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: samuel.ayowole.awe@ltu.se Telefon: 0920-491728 Rum: F1318 Ort: Luleå

Bhuiyan, Iftekhar Uddin

Titel: Forskare Forskningsämne: Kemisk teknologi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: iftekhar.uddin.bhuiyan@ltu.se Telefon: 0920-492861 Rum: C160 Ort: Luleå

Fransson, Lennart

Titel: Forskare Forskningsämne: Konstruktionsteknik Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Lennart.Fransson@ltu.se Telefon: 0920-493102 Rum: F983 Ort: Luleå

Koltsakis, Efthymios

Titel: Forskare Forskningsämne: Stålbyggnad Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: efthymios.koltsakis@ltu.se Telefon: 0920-492939 Rum: F981 Ort: Luleå

Kudahettige-Nilsson, Rasika

Titel: Forskare Forskningsämne: Biokemisk processteknik Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: rasika.kudahettige-nilsson@ltu.se Telefon: 0920-492374 Rum: C157 Ort: Luleå

Linton, Johan

Titel: Forskare Forskningsämne: Arkitektur Avdelning: Arkitektur och vatten Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: johan.linton@ltu.se Ort: Luleå

Löfdahl, Magnus

Titel: Forskare Forskningsämne: Teknisk akustik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: magnus.lofdahl@ltu.se Telefon: 0920-491834 Rum: F711 Ort: Luleå

Mihaylov, Dimitar

Titel: Forskare Forskningsämne: Gruv- och Berganläggningsteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: dimitar.mihaylov@ltu.se Telefon: 0920-492447 Rum: F1032 Ort: Luleå

Yang, Qixing

Titel: Forskare Forskningsämne: Processmetallurgi Avdelning: Mineralteknik och metallurgi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Qixing.Yang@ltu.se Telefon: 0920-493665 Rum: F1314 Ort: Luleå

Forskarassistent

Ahmed, Hesham

Titel: Forskarassistent Forskningsämne: Processmetallurgi Avdelning: Mineralteknik och metallurgi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: hesham.ahmed@ltu.se Telefon: 0920-491309 Rum: F1303a Ort: Luleå

Blecken, Godecke-Tobias

Titel: Forskarassistent Forskningsämne: VA-teknik Avdelning: Arkitektur och vatten Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: godecke-Tobias.blecken@ltu.se Telefon: 0920-491394 Rum: F1106 Ort: Luleå

Rantatalo, Matti

Titel: Forskarassistent Forskningsämne: Drift och underhållsteknik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: Matti.Rantatalo@ltu.se Telefon: 0920-492124 Rum: O 127 Ort: Luleå

Zhou, Han

Titel: Forskarassistent Forskningsämne: Kemisk teknologi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: han.zhou@ltu.se Telefon: 0920-491375 Rum: C159 Ort: Luleå

Zhou, Ming

Titel: Forskarassistent Forskningsämne: Kemisk teknologi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: ming.zhou@ltu.se Telefon: 0920-491294 Rum: C147 Ort: Luleå

Doktorand

Aldouri, Yamur

Titel: Doktorand Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: yamur.aldouri@ltu.se Telefon: 0920-492497 Rum: O108 Ort: Luleå

Aljumaili, Mustafa

Mustaga Aljumaili Titel: Doktorand Forskningsämne: Drift och underhållsteknik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: mustafa.aljumaili@ltu.se Telefon: 0920-491553 Rum: O106 Ort: Luleå

Altorkmany, Lobna

Titel: Doktorand Forskningsämne: Vattenteknik Avdelning: Arkitektur och vatten Strömningslära och experimentell mekanik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Institutionen för teknikvetenskap och matematik Email: lobna.altorkmany@ltu.se Telefon: 0920-492852 Ort: Luleå

Andersson, Anton

Titel: Doktorand Forskningsämne: Processmetallurgi Avdelning: Mineralteknik och metallurgi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: anton.andersson@ltu.se Telefon: 0920-493409 Rum: F1310 Ort: Luleå

Andrade, Pedro

Titel: Doktorand Forskningsämne: Stålbyggnad Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: pedro.andrade@ltu.se Telefon: 0920-492073 Rum: F928 Ort: Luleå

Antonopoulou, Io

Titel: Doktorand, Doktorand Forskningsämne: Biokemisk processteknik Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: io.antonopoulou@ltu.se Telefon: 0920-493453 Rum: C145 Ort: Luleå

Asplund, Matthias

Titel: Doktorand Forskningsämne: Drift och underhållsteknik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: matthias.asplund@ltu.se Telefon: 0920-491062 Rum: O125 Ort: Luleå

Bagge, Niklas

Profile_NiklasBagge Titel: Doktorand Forskningsämne: Konstruktionsteknik Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: niklas.bagge@ltu.se Telefon: 0920-491264 Rum: F1037 Ort: Luleå

Banda, Sraj

Titel: Doktorand Forskningsämne: Gruv- och Berganläggningsteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: sraj.banda@ltu.se Telefon: 0920-493212 Rum: F943 Ort: Luleå

Barnes, Simon

Simon Barnes Titel: Doktorand Forskningsämne: Kemisk teknologi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: simon.barnes@ltu.se Telefon: 0920-491460 Rum: C163 Ort: Luleå

Bauer, Susanne

Titel: Doktorand Forskningsämne: Tillämpad geologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: susanne.bauer@ltu.se Telefon: 0920-491957 Rum: F 852 Ort: Luleå

Beyglou, Ali

Titel: Doktorand Forskningsämne: Gruv- och Berganläggningsteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: ali.beyglou@ltu.se Telefon: 0920-492948 Rum: F1037A Ort: Luleå

Bonath, Victoria

BonathVictoria.jpg Titel: Doktorand Forskningsämne: Konstruktionsteknik Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: victoria.bonath@ltu.se Telefon: 0920-492934 Rum: F958 Ort: Luleå

Borris, Matthias

Titel: Doktorand Forskningsämne: VA-teknik Avdelning: Arkitektur och vatten Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: matthias.borris@ltu.se Telefon: 0920-491589 Rum: F1114 Ort: Luleå

Byström, Alexandra

Titel: Doktorand Forskningsämne: Stålbyggnad Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: alexandra.bystrom@ltu.se Telefon: 0920-491715 Rum: F979 Ort: Luleå

Caprolu, Giuseppe

Giuseppe Caprolu Titel: Doktorand Forskningsämne: Träbyggnad Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: giuseppe.caprolu@ltu.se Telefon: 0920-493079 Rum: F953 Ort: Luleå

Conrad, Sarah

Titel: Doktorand Forskningsämne: Tillämpad geologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: sarah.conrad@ltu.se Telefon: 0920-491690 Rum: F843 Ort: Luleå

Dagli, Deniz

Titel: Doktorand Forskningsämne: Geoteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: deniz.dagli@ltu.se Telefon: 0920-493465 Rum: F635a Ort: Luleå

Elhami, Ehsan

Titel: Doktorand Forskningsämne: Tillämpad geologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: ehsan.elhami@ltu.se Telefon: 0920-492570 Rum: F858 Ort: Luleå

Faisal, Abrar

Titel: Doktorand Forskningsämne: Kemisk teknologi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: abrar.faisal@ltu.se Telefon: 0920-492365 Rum: C172 Ort: Luleå

Famurewa, Stephen Mayowa

Titel: Doktorand Forskningsämne: Drift och underhållsteknik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: stephen.famurewa@ltu.se Telefon: 0920-492375 Rum: o120 Ort: Luleå

Farzaneh, Amirfarrokh

Farzaneh Titel: Doktorand Forskningsämne: Kemisk teknologi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: amirfarrokh.farzaneh@ltu.se Telefon: 0920-492879 Rum: C144 Ort: Luleå

Filippov, Andrei

Titel: Doktorand Forskningsämne: Gränsytors kemi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: andrei.filippov@ltu.se Telefon: 0920-491839 Rum: C137 Ort: Luleå

Fouladvand, Shahpar

Titel: Doktorand Forskningsämne: Kemisk teknologi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: shahpar.fouladvand@ltu.se Telefon: 0920-491419 Rum: C167 Ort: Luleå

Galfi, Helen

Titel: Doktorand Forskningsämne: VA-teknik Avdelning: Arkitektur och vatten Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: helen.galfi@ltu.se Telefon: 0920-491631 Rum: F1118 Ort: Luleå

Ghasemi, Yahya

Titel: Doktorand Forskningsämne: Konstruktionsteknik Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: yahya.ghasemi@ltu.se Telefon: 0920-492863 Rum: F1435 Ort: Luleå

Ghosh, Rajib

LTU pressbild - Titel: Doktorand Forskningsämne: Drift och underhållsteknik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: rajib.ghosh@ltu.se Telefon: 0920-492588 Rum: O217 Ort: Luleå

Ginesy, Mireille

Titel: Doktorand Forskningsämne: Biokemisk processteknik Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: mireille.ginesy@ltu.se Telefon: 0920-492986 Ort: Luleå

Gowda, Vasantha

Titel: Doktorand Forskningsämne: Gränsytors kemi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: vasantha.gowda@ltu.se Telefon: 0920-492539 Rum: C139 Ort: Luleå

Hamberg, Roger

Titel: Doktorand Forskningsämne: Tillämpad geologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: roger.hamberg@ltu.se Telefon: 0920-492287 Rum: F842 Ort: Luleå

Hamodi, Hussan

Titel: Doktorand Forskningsämne: Drift och underhållsteknik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: hussan.hamodi@ltu.se Telefon: 0920-492945 Rum: O 128 Ort: Luleå

Heistermann, Christine

Titel: Doktorand Forskningsämne: Stålbyggnad Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: christine.heistermann@ltu.se Telefon: 0920-491632 Rum: F938 Ort: Luleå

Hidman, Erik

Titel: Doktorand Forskningsämne: Arkitektur Avdelning: Arkitektur och vatten Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: erik.hidman@ltu.se Telefon: 0920-493412 Rum: F138 Ort: Luleå

Häggström, Jens

Titel: Doktorand Forskningsämne: Konstruktionsteknik Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: jens.haggstrom@ltu.se Telefon: 0920-492120 Rum: F952 Ort: Luleå

Hösthagen, Anders

Anders Hösthagen Titel: Doktorand Forskningsämne: Konstruktionsteknik Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: anders.hosthagen@ltu.se

Iqbal, Naveed

Titel: Doktorand Forskningsämne: Stålbyggnad Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: naveed.iqbal@ltu.se Telefon: 0920-492198 Rum: F934 Ort: Luleå

Jacquier, Nicolas

Titel: Doktorand Forskningsämne: Träbyggnad Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: nicolas.jacquier@ltu.se Telefon: 0920-492889 Rum: F936 Ort: Luleå

Johansson, Tim

Titel: Doktorand Forskningsämne: Byggproduktion Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: tim.johansson@ltu.se Telefon: 0920-493057 Rum: F1064 Ort: Luleå

Johansson, Jens

Titel: Doktorand Forskningsämne: Geoteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: jens.m.a.johansson@ltu.se Telefon: 0920-493069 Rum: F1069 Ort: Luleå

Johansson, Niklas

Niklas Johansson Titel: Doktorand Forskningsämne: Konstruktionsteknik Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: niklas.johansson@ltu.se Rum: F1035

Kampmann, Tobias

Titel: Doktorand Forskningsämne: Malmgeologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: tobias.kampmann@ltu.se Telefon: 0920-492891 Rum: F834a Ort: Luleå

Karlkvist, Tommy

Titel: Doktorand Forskningsämne: Mineralteknik Avdelning: Mineralteknik och metallurgi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: tommy.karlkvist@ltu.se Telefon: 0920-491765 Rum: F1414 Ort: Luleå

Khoshkhoo Sany, Seyed Mohammad

Titel: Doktorand Forskningsämne: Processmetallurgi Avdelning: Mineralteknik och metallurgi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: mohammad.khoshkhoo@ltu.se Telefon: 0920-492584 Rum: F1303B Ort: Luleå

Knutsson, Roger

Titel: Doktorand Forskningsämne: Geoteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: roger.knutsson@ltu.se Telefon: 0920-493478 Rum: F1067 Ort: Luleå

Krantz, Jan

Jan Krantz Titel: Doktorand Forskningsämne: Byggproduktion Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: jan.krantz@ltu.se Telefon: 0920-493042 Rum: F1052 Ort: Luleå

Lanke, Amol

Titel: Doktorand Forskningsämne: Drift och underhållsteknik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: amol.lanke@ltu.se Telefon: 0920-491586 Rum: O218 Ort: Luleå

Larsson, Johan

Titel: Doktorand Forskningsämne: Byggproduktion Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: johan.p.larsson@ltu.se Telefon: 0920-492263 Rum: F1058 Ort: Luleå

Lintzen, Nina

Nina Lintzen - LTU Titel: Doktorand Forskningsämne: Geoteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: nina.lintzen@ltu.se Telefon: 0920-491747 Rum: F1055 Ort: Luleå

Ljung, Stina

Titel: Doktorand Forskningsämne: VA-teknik Avdelning: Arkitektur och vatten Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: stina.ljung@ltu.se Telefon: 0920-493259 Rum: F1134 Ort: Luleå

Lotfian, Samira

Titel: Doktorand Forskningsämne: Processmetallurgi Avdelning: Mineralteknik och metallurgi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: samira.lotfian@ltu.se Telefon: 0920-492982 Ort: Luleå

Lundberg, Mary

Titel: Doktorand Forskningsämne: Träbyggnad Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: mary.lundberg@ltu.se Telefon: 0920-492116 Rum: F957 Ort: Luleå

Lundkvist, Andre

Titel: Doktorand Forskningsämne: Teknisk akustik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: andre.lundkvist@ltu.se Rum: F715 Ort: Luleå

Långvall, Andreas

Titel: Doktorand Forskningsämne: Gränsytors kemi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: andreas.langvall@ltu.se Telefon: 0920-493468 Rum: C137 Ort: Luleå

Makusa, Gregory

Gregory Makusa - LTU Titel: Doktorand Forskningsämne: Geoteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: gregory.makusa@ltu.se Telefon: 0920-491688 Rum: F1032 Ort: Luleå

Manoleas, Panagiotis

Titel: Doktorand Forskningsämne: Stålbyggnad Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: panagiotis.manoleas@ltu.se Telefon: 0920-492998 Rum: F956 *Temp* Ort: Luleå

Marttonen, Salla

Titel: Doktorand Forskningsämne: Drift och underhållsteknik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: salla.marttonen@ltu.se Rum: F1010

Mattsson, Jonathan

Titel: Doktorand Forskningsämne: VA-teknik Avdelning: Arkitektur och vatten Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: jonathan.mattsson@ltu.se Telefon: 0920-493146 Rum: F1112 Ort: Luleå

Minz, Friederike

Titel: Doktorand Forskningsämne: Malmgeologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: friederike.minz@ltu.se Telefon: 0920-491068 Rum: F835 Ort: Luleå

Mishra, Madhav

Titel: Doktorand Forskningsämne: Drift och underhållsteknik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: madhav.mishra@ltu.se Telefon: 0920-492325 Rum: E616A Ort: Luleå

Moghadas, Shahab

Titel: Doktorand Forskningsämne: VA-teknik Avdelning: Arkitektur och vatten Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: shahab.moghadas@ltu.se Telefon: 0920-493149 Rum: F1116 Ort: Luleå

Mohammed, Omar D

Omar D. Mohammed Titel: Doktorand Forskningsämne: Drift och underhållsteknik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: omar.mohammed@ltu.se Telefon: 0920-491840 Rum: O112 Ort: Luleå

Morant, Amparo

Amparo Morant Titel: Doktorand Forskningsämne: Drift och underhållsteknik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: amparo.morant@ltu.se Telefon: 0920-492518 Rum: O124 Ort: Luleå

Mwanga, Abdul

Titel: Doktorand Forskningsämne: Mineralteknik Avdelning: Mineralteknik och metallurgi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: abdul.mwanga@ltu.se Telefon: 0920-491841 Rum: F1411 Ort: Luleå

Mäkitalo, Maria

Maria Mäkitalo Titel: Doktorand Forskningsämne: Tillämpad geologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: maria.makitalo@ltu.se Telefon: 0920-492830 Rum: F835a Ort: Luleå

Mårtensson, Stefan

Titel: Doktorand Forskningsämne: Geoteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: stefan.martensson@ltu.se Telefon: 0920-491423 Rum: F1038 Ort: Luleå

Nair Muraleedharan, Madhu

Titel: Doktorand, Doktorand Forskningsämne: Biokemisk processteknik Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: madhu.nair.muraleedharan@ltu.se Telefon: 0920-493454 Rum: C145 Ort: Luleå

Ndemuweda, Emilia

Emilia Ndemuweda, Luleå tekniska universitet Titel: Doktorand Forskningsämne: Gruv- och Berganläggningsteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: emilia.ndemuweda@ltu.se Telefon: 0920-492303 Rum: F1050 Ort: Luleå

Nilforoush, Rasoul

Titel: Doktorand Forskningsämne: Konstruktionsteknik Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: rasoul.nilforoush@ltu.se Telefon: 0920-492912 Rum: F975 Ort: Luleå

Nilimaa, Jonny

Jonny Titel: Doktorand Forskningsämne: Konstruktionsteknik Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: jonny.nilimaa@ltu.se Telefon: 0920-491576 Rum: F962 Ort: Luleå

Nilsson, Mikael

Mikael Nilsson Titel: Doktorand Forskningsämne: Gruv- och Berganläggningsteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: mikael.nilsson@ltu.se Telefon: 0920-491906 Rum: F249 Ort: Luleå

Nilsson, Mirja

Titel: Doktorand Forskningsämne: Avfallsteknik Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: mirja.nilsson@ltu.se Telefon: 0920-492162 Rum: F1136 Ort: Luleå

Nilsson, Lino

Titel: Doktorand Forskningsämne: Tillämpad geologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: lino.nilsson@ltu.se Rum: F862 Ort: Luleå

Nordmark, Thomas

Titel: Doktorand Forskningsämne: Drift och underhållsteknik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: thomas.nordmark@ltu.se Telefon: 0920-493476 Rum: O124 Ort: Luleå

Noury, Pourya

Pourya Noury Titel: Doktorand Forskningsämne: Stålbyggnad Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: pourya.noury@ltu.se Telefon: 0920-492487 Rum: F932 Ort: Luleå

Nunoo, Esi

Titel: Doktorand, Doktorand Forskningsämne: Drift och underhållsteknik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: esi.nunoo@ltu.se Telefon: 0920-493427 Rum: B36, Parkskolan Ort: Kiruna

Nyström, Elsa

Titel: Doktorand Forskningsämne: Tillämpad geologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: elsa.nystrom@ltu.se Telefon: 0920-491979 Rum: F859 Ort: Luleå

Näslund, Ida

Titel: Doktorand Forskningsämne: Träbyggnad Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: ida.naslund@ltu.se Telefon: 0920-491769 Rum: F959 Ort: Luleå

Ohlin, Lindsay

Titel: Doktorand Forskningsämne: Kemisk teknologi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: lindsay.ohlin@ltu.se Telefon: 0920-491387 Rum: C144 Ort: Luleå

Orosz, Katalin

Titel: Doktorand Forskningsämne: Konstruktionsteknik Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: katalin.orosz@ltu.se Telefon: 0920-493025

Panasiuk, Oleksandr

Titel: Doktorand Forskningsämne: VA-teknik Avdelning: Arkitektur och vatten Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: oleksandr.panasiuk@ltu.se Telefon: 0920-491656 Rum: F1120 Ort: Luleå

Parian, Mehdi

Titel: Doktorand Forskningsämne: Mineralteknik Avdelning: Mineralteknik och metallurgi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: mehdi.parian@ltu.se Telefon: 0920-492556 Rum: F1412 Ort: Luleå

Persson, Martin

Titel: Doktorand Forskningsämne: Konstruktionsteknik Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: martin.persson@ltu.se

Petersson, Anna Malou

Titel: Doktorand Forskningsämne: Drift och underhållsteknik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: malou.petersson@ltu.se Telefon: 0920-491734 Rum: O126 Ort: Luleå

Petropoulos, Nikolaos

Titel: Doktorand Forskningsämne: Gruv- och Berganläggningsteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: nikolaos.petropoulos@ltu.se Telefon: 0920-492827 Rum: F1052 Ort: Luleå

Popescu, Cosmin

Cosmin Popescu Titel: Doktorand Forskningsämne: Konstruktionsteknik Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: cosmin.popescu@ltu.se Telefon: 0920-492322 Rum: F966 Ort: Luleå

Rodriguez, Juan

Juan Rodriguez - LTU Titel: Doktorand Forskningsämne: Geoteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: juan.rodriguez@ltu.se Telefon: 0920-491523 Rum: F1040 Ort: Luleå

Rujner, Hendrik

Hendrik Rujner Titel: Doktorand Forskningsämne: VA-teknik Avdelning: Arkitektur och vatten Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: hendrik.rujner@ltu.se Telefon: 0920-491028 Rum: F1118 Ort: Luleå

Rönnqvist, Hans

Titel: Doktorand Forskningsämne: Geoteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: hans.ronnqvist@ltu.se Rum: F1073/F1035

Saari, Juhamatti

Titel: Doktorand Forskningsämne: Drift och underhållsteknik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: juhamatti.saari@ltu.se Telefon: 0920-492390 Rum: O230 Ort: Luleå

Salama, Abubakary

Titel: Doktorand Forskningsämne: Gruv- och Berganläggningsteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: abubakary.salama@ltu.se Telefon: 0920-492408 Rum: F648 Ort: Luleå

Sandeep, Kamesh

Titel: Doktorand Forskningsämne: Processmetallurgi Avdelning: Mineralteknik och metallurgi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: kamesh.sandeep@ltu.se Telefon: 0920-492882 Rum: F1302 Ort: Luleå

Sandström, Joakim

Titel: Doktorand Forskningsämne: Stålbyggnad Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: joakim.sandstrom@ltu.se

Sar, Suchandra

Titel: Doktorand Forskningsämne: Processmetallurgi Avdelning: Mineralteknik och metallurgi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: suchandra.sar@ltu.se Telefon: 0920-491013 Rum: F1301B

Sarlus, Zimer

Titel: Doktorand Forskningsämne: Malmgeologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: zimer.sarlus@ltu.se Telefon: 0920-493415 Rum: F831A Ort: Luleå

Sayahi, Faez

Faez Sayahi Titel: Doktorand Forskningsämne: Konstruktionsteknik Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: faez.sayahi@ltu.se Telefon: 0920-493419 Rum: F944 Ort: Luleå

Shadram, Farshid

Titel: Doktorand Forskningsämne: Byggproduktion Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: farshid.shadram@ltu.se Telefon: 0920-493039 Rum: F1052 Ort: Luleå

Shirzadegan, Shahin

Titel: Doktorand Forskningsämne: Gruv- och Berganläggningsteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: shahin.shirzadegan@ltu.se Telefon: 0920-492587 Rum: F1038 Ort: Luleå

Siren, Susanne

Titel: Doktorand Forskningsämne: Tillämpad geologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: susanne.siren@ltu.se Telefon: 0920-492838 Rum: F847 Ort: Luleå

Sjöholm, Jennie

Jennie Sjöholm. Foto: Daryoush Tahmasebi Titel: Doktorand Forskningsämne: Arkitektur Avdelning: Arkitektur och vatten Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: jennie.sjoholm@ltu.se Telefon: 0920-491849 Rum: F136 Ort: Luleå

Skawina, Bartlomiej

Bart Titel: Doktorand Forskningsämne: Gruv- och Berganläggningsteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: bart.skawina@ltu.se Telefon: 0920-492949 Rum: F648 Ort: Luleå

Soeberg, Laila

Titel: Doktorand Forskningsämne: VA-teknik Avdelning: Arkitektur och vatten Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: laila.soeberg@ltu.se Telefon: 0920-493059 Rum: F1112a Ort: Luleå

Soleimanmeigouni, Iman

Titel: Doktorand Forskningsämne: Drift och underhållsteknik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: iman.meigouni@ltu.se Telefon: 0920-493258 Rum: O210 Ort: Luleå

Stener, Jan

Titel: Doktorand, Ph.D.student Forskningsämne: Mineralteknik Avdelning: Mineralteknik och metallurgi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: jan.stener@ltu.se Telefon: 0920-491845 Rum: F1420 Ort: Luleå

Stenström, Christer

Christer Titel: Doktorand Forskningsämne: Drift och underhållsteknik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: christer.stenstrom@ltu.se Telefon: 0920-491476 Rum: O118 Ort: Luleå

Strandkvist, Ida

Titel: Doktorand Forskningsämne: Processmetallurgi Avdelning: Mineralteknik och metallurgi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: ida.strandkvist@ltu.se Telefon: 0920-491329 Rum: F1330 Ort: Luleå

Szentes, Henrik

Titel: Doktorand Forskningsämne: Byggproduktion Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: henrik.szentes@ltu.se

Taher, Mamoun

Titel: Doktorand Forskningsämne: Gränsytors kemi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: mamoun.taher@ltu.se Telefon: 0920-491204 Rum: C139 Ort: Luleå

Tran, Anh Tuan

Titel: Doktorand Forskningsämne: Stålbyggnad Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: anhtuan.tran@ltu.se Telefon: 0920-492858 Rum: F942 Ort: Luleå

Trublet, Mylene

Mylène TRUBLET Titel: Doktorand Forskningsämne: Gränsytors kemi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: mylene.trublet@ltu.se Telefon: 0920-493448 Rum: C141 Ort: Luleå

Vatcher, Jessica

Titel: Doktorand Forskningsämne: Gruv- och Berganläggningsteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: jessica.vatcher@ltu.se Telefon: 0920-491468 Rum: F602 Ort: Luleå

Viking, Anders

Titel: Doktorand Forskningsämne: Träbyggnad Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Teknologkåren Email: anders.viking@ltu.se Telefon: 0920-492932 Rum: F965 Ort: Luleå

Villain, Lucile

Titel: Doktorand Forskningsämne: Tillämpad geologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: lucile.villain@ltu.se Telefon: 0920-491457 Rum: F858 Ort: Luleå

Warema, Senzia

Titel: Doktorand Forskningsämne: Gruv- och Berganläggningsteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: senzia.warema@ltu.se Telefon: 0920-491821 Ort: Luleå

Ye, Pengcheng

Titel: Doktorand Forskningsämne: Kemisk teknologi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: pengcheng.ye@ltu.se Telefon: 0920-493161 Rum: C161 Ort: Luleå

Zeinali, Amin

Titel: Doktorand Forskningsämne: Geoteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: amin.zeinali@ltu.se Telefon: 0920-493466 Rum: F635G

Zhang, Liangwei

Titel: Doktorand Forskningsämne: Drift och underhållsteknik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: liangwei.zhang@ltu.se Telefon: 0920-491382 Rum: O102 Ort: Luleå

Öberg, Maria

Titel: Doktorand Forskningsämne: Arkitektur Avdelning: Arkitektur och vatten Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: maria.o.oberg@ltu.se Telefon: 0920-491561 Rum: F142 Ort: Luleå

Örn, Tomas

Titel: Doktorand Forskningsämne: Arkitektur Avdelning: Arkitektur och vatten Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: tomas.orn@ltu.se Telefon: 0920-492990 Rum: F136 Ort: Luleå

Industridoktorand

Carlsson, My

Titel: Industridoktorand Forskningsämne: Avfallsteknik Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: my.carlsson@ltu.se

Gustafsson, Andreas

Titel: Industridoktorand Forskningsämne: Stålbyggnad Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: andreas.gustafsson@ltu.se

Lennström, David

Titel: Industridoktorand Forskningsämne: Teknisk akustik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: david.lennstrom@ltu.se

Levander, Lisa

Titel: Industridoktorand Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: lisa.levander@ltu.se Telefon: 0920-491960 Rum: C164 Ort: Luleå

Magnusson, Simon

Titel: Industridoktorand Forskningsämne: Geoteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: simon.magnusson@ltu.se

Travar, Igor

Titel: Industridoktorand Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: igor.travar@ltu.se Rum: F664j

Forskningsing 1:e

Atashipour, Seyed Rasoul

Titel: Forskningsing 1:e, Gästforskare Forskningsämne: Träbyggnad Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: rasoul.atashipour@ltu.se Telefon: 0920-491346 Rum: F1128 Ort: Luleå

Berglund, Kristoffer

Titel: Forskningsing 1:e Forskningsämne: Gruv- och Berganläggningsteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: kristoffer.berglund@ltu.se Telefon: 0920-493458 Rum: F255 Ort: Luleå

Chmielowski, Riia

Titel: Forskningsing 1:e Forskningsämne: Malmgeologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Email: riia.chmielowski@ltu.se Telefon: 0920-492033 Rum: F833 Ort: Luleå