SBN 2012

Kontakta oss

Johansson, Örjan - Biträdande professor, Prefekt
Organisation: Teknisk akustik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491386
Aalipour, Mojgan - Doktorand
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492859
Abdullah, Twana - Doktorand
User avatar
Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491560
Aguilar, Wilson - Gästforskare
Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492502
Ahmadi, Alireza - Biträdande professor
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493047
Ahmed, Hesham - Universitetslektor
Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491309
Alakangas, Lena - Biträdande professor
Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491396
Al-Ansari, Nadhir - Professor
Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491858
Aldouri, Yamur - Doktorand
Organisation: Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492497
Ali, Ammar - Doktorand
Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491089
Al-Jabban, Wathiq - Doktorand
User avatar
Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493461
Aljumaili, Mustafa - Doktorand
Organisation: Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491553
Allen, Rodney - Adjungerad professor
User avatar
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Al-Madhlom, Qais - Doktorand
Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491372
Altaie, Entidhar - Doktorand
Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Andersson, Charlotte - Programchef
Organisation: Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Andersson, Erik - Forskningsingenjör
User avatar
Organisation: Byggkonstruktion och -produktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493883
Andersson, Jörgen - Gäst universitetsadjunkt
User avatar
Organisation: Materialvetenskap, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493715
Andersson, Anton - Doktorand
User avatar
Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493409
Andersson, Joel - Doktorand, Doktorand
User avatar
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493549
Andersson-Wikström, Alexandra - Doktorand, Forskningsingenjör
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493078
Andrade, Pedro - Doktorand
Organisation: Stålbyggnad, Byggkonstruktion och -produktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492073
Andreas, Lale - Biträdande professor
Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492262
Annaduzzaman, Md - Forskningsing 1:e, Forskningsingenjör
Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493581
Antonopoulou, Io - Doktorand, Doktorand
User avatar
Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493453
Antzutkin, Oleg - Professor, Ämnesföreträdare
Organisation: Gränsytors kemi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492524
ArastehKhouy, Iman - Biträdande universitetslektor
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492071
Ask, Daniel - Adjungerad professor
User avatar
Organisation: Prospekteringsgeofysik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Ask, Maria - Professor
Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491411
Asplund, Matthias - Doktorand
User avatar
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491062
Atashipour, Seyed Rasoul - Gästforskare
User avatar
Organisation: Byggkonstruktion och -produktion, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Bagge, Niklas - Doktorand
Organisation: Konstruktionsteknik, Byggkonstruktion och -produktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491264
Banda, Sraj - Forskningsassistent
Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493212
Bark, Glenn - Universitetslektor
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491039
Barnes, Simon - Doktorand
Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491460
Bauer, Tobias - Biträdande universitetslektor
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492150
Bauer, Susanne - Doktorand
Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491957
Berg, Britt-Marie - Administratör
User avatar
Organisation: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493714
Berggård, Glenn - Universitetslektor
Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491711
Bergliv, Elin - Doktorand
Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492936
Berglund, Kris - Gästprofessor
Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493070
Berlin, Malin - Utbildningsadministratör
Organisation: VSS SBN, Verksamhetsstöd, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Bernspång, Lars - Universitetslektor
Organisation: Konstruktionsteknik, Byggkonstruktion och brand, Byggkonstruktion och -produktion, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491308
Beyglou, Ali - Doktorand
Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492948
Bhanbhro, Riaz - Doktorand
Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491358
Bida, Jan - Lektor
User avatar
Organisation: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
E-post: jan.bida@ltu.se
Björkman, Bo - Professor, Ämnesföreträdare
Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491292
Blanksvärd, Thomas - Universitetslektor
Organisation: Konstruktionsteknik, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491642
Blecken, Godecke-Tobias - Universitetslektor
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491394
Bohlin, Leif - teknologie doktor
User avatar
Organisation: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493713
Bonath, Victoria - Doktorand
Organisation: Konstruktionsteknik, Byggkonstruktion och brand, Byggkonstruktion och -produktion, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492934
Borris, Matthias - Doktorand
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491589
Boström, Göran - Utbildningsadministratör
Organisation: VSS SBN, Verksamhetsstöd, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493110
Brabie, Voicu - Docent
User avatar
Organisation: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Broekhuizen, Ico - Doktorand, Doktorand
User avatar
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493570
Byfors, Jan - Adjungerad professor
User avatar
Organisation: Byggproduktion, Industriellt och hållbart byggande, Byggkonstruktion och -produktion, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Byström, Alexandra - Doktorand
User avatar
Organisation: Stålbyggnad, Byggkonstruktion och brand, Byggkonstruktion och -produktion, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491715
Candell, Olov - Adjungerad universitetslektor
User avatar
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Carabante, Ivan - Post doktor
Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492103
Cardenas, Edgar - Gästforskare
Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Carlsson, My - Industridoktorand
Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Chabuk, Ali - Doktorand
Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493462
Chapman, David - Doktorand
User avatar
Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491380
Chen, Guanghui - Doktorand
Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491637
Chmielowski, Riia - Forskningsing 1:e
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492033
Christakopoulos, Paul - Professor, Ämnesföreträdare
Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492510
Christakopoulou, Betty - Projektledare
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492850
Collin, Peter - Professor
Organisation: Konstruktionsteknik, Byggkonstruktion och brand, Byggkonstruktion och -produktion, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Conrad, Sarah - Doktorand
Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491690
Cwirzen, Andrzej - Professor, Ämnesföreträdare
Organisation: Konstruktionsteknik, Byggkonstruktion och -produktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493387
Dagli, Deniz - Doktorand
Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493465
Dahlén, Lisa - Universitetslektor
Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491702
Dalgård, Lennart - Lärare
User avatar
Organisation: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Danielsson, Georg - Forskningsing 1:e
Organisation: Byggkonstruktion och brand, Byggkonstruktion och -produktion, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491851
Danielsson, Markus - Forskningsingenjör
User avatar
Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491943
Dineva, Savka - Professor
Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493214
Dold, Bernhard - Adjungerad professor
User avatar
Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Domeij, Johan - Tekniker
User avatar
Organisation: Byggkonstruktion och -produktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Edelbro, Catrin - Universitetslektor, Huvudansvarig utbildningsledare (HUL
Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493318
Edeskär, Tommy - Universitetslektor
Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493065
Edskär, Ida - Doktorand
Organisation: Träbyggnad, Byggkonstruktion och -produktion, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491769
Eitzenberger, Andreas - Biträdande universitetslektor
Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492267
Ek, Li - Projektekonom
Organisation: VSS SBN, Verksamhetsstöd, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493435
E-post: li.ek@ltu.se
Ekelund, Björn - Universitetslektor
User avatar
Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Elfgren, Lennart - Professor
Organisation: Konstruktionsteknik, Byggkonstruktion och brand, Byggkonstruktion och -produktion, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493660
Elhami, Ehsan - Doktorand
User avatar
Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492570
Elming, Sten-åke - Professor
Organisation: Prospekteringsgeofysik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491392
El-Tawil, Asmaa - Doktorand
User avatar
Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493131
Emborg, Mats - Professor
Organisation: Konstruktionsteknik, Byggkonstruktion och brand, Byggkonstruktion och -produktion, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Eng, Patrik - Vaktmästare
User avatar
Organisation: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493708
Engström, Fredrik - Biträdande professor
User avatar
Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491388
Engström, Anneli - Utbildningsadministratör
Organisation: VSS SBN, Verksamhetsstöd, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491616
Engström, Susanne - Biträdande universitetslektor
Organisation: Träbyggnad, Industriellt och hållbart byggande, Byggkonstruktion och -produktion, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491921
Enman, Josefine - Universitetslektor
Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491267
Erikshammar, Jarkko - Adjungerad universitetsadjunkt
Organisation: Träbyggnad, Byggkonstruktion och -produktion, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Eriksson, Per-Erik - Professor
Organisation: Entreprenörskap och innovation, Innovation och Design, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493058
Eskilsson, Anna - Lärare
User avatar
Organisation: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493707
Ezz-Aldeen, Mohammad - Doktorand
Organisation: Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Faisal, Abrar - Doktorand
Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492365
Famurewa, Stephen Mayowa - Forskare
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492375
Farzaneh, Amirfarrokh - Doktorand
Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492879
Filippov, Andrei - Doktorand
Organisation: Gränsytors kemi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491839
Filippova, Alfia - Forskare, Praktikant
User avatar
Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492861
Flodström, Ann-Christin - Projektekonom
Organisation: VSS SBN, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-493912
Forsberg, Thomas - Forskningsingenjör
Organisation: Byggkonstruktion och brand, Byggkonstruktion och -produktion, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491669
Forsling, Willis - Professor emeritus
Organisation: Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Fouladvand, Shahpar - Doktorand
Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491419
Fransson, Lennart - Forskare
Organisation: Konstruktionsteknik, Byggkonstruktion och brand, Byggkonstruktion och -produktion, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493102
Försth, Michael - Professor
Organisation: Stålbyggnad, Byggkonstruktion och -produktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491265
Galar, Diego - Professor
User avatar
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492437
Galfi, Helen - Forskningsassistent
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491631
Garcia, Gustavo - Gästforskare
Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492502
Garmabaki, Amir - Forskare, Post Doc
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493429
Gavric, Snezana - Doktorand, Doktorand
User avatar
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491279
Gelfgren, Maria - Forskningsingenjör
User avatar
Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491428
Ghasemi, Yahya - Doktorand
Organisation: Konstruktionsteknik, Byggkonstruktion och -produktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492863
Ghodrati, Behzad - Biträdande professor
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491456
Ghosh, Rajib - Doktorand
Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492588
Ginesy, Mireille - Doktorand
User avatar
Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492986
Glover, Cecilia - Projektkoordinator
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493143
Goldkuhl, Lena - Projektkoordinator, Fil.dr
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492893
Gowda, Vasantha - Doktorand
Organisation: Gränsytors kemi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492539
Grahn, Mattias - Biträdande professor
Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491928
Grankvist, Katarina - Informatör, tjänstledig t o m sept 2016
Organisation: Drift och underhållsteknik, Kommunikation och varumärke, Drift, underhåll och akustik, Verksamhetsstöd, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493439
Greberg, Jenny - Universitetslektor
Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492840
Guclu, Erim - Postdoc
Organisation: Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493450
Gunneriusson, Eva - Universitetslektor
Organisation: Gränsytors kemi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492126
Gunneriusson, Lars - Biträdande professor
Organisation: Gränsytors kemi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491832
Gunnvard, Per - Forskningsingenjör, Forskningsingenjör
User avatar
Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493582
Gustafson, Anna - Universitetslektor
Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493309
Gustafsson, Andreas - Industridoktorand
User avatar
Organisation: Stålbyggnad, Byggkonstruktion och -produktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Haapakangas, Juho - Gästforskare
User avatar
Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Habermehl-Cwirzen, Karin - Projektledare
User avatar
Organisation: Stålbyggnad, Byggkonstruktion och -produktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493509
Halim, Adrianus - Universitetslektor
Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493484
Hamberg, Roger - Doktorand
User avatar
Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492287
Hamodi, Hussan - Post Doc
Organisation: Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492945
Hannu, Carina - Projektekonom
Organisation: VSS SBN, Byggkonstruktion och -produktion, Byggkonstruktion och brand, Verksamhetsstöd, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493663
Hassan, Rebwar - Phd Student
User avatar
Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Hassellund, Lovisa - Doktorand
Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492318
He, Guojing - Gästprofessor
Organisation: Byggkonstruktion och -produktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Hedlund, Jonas - Professor, Ämnesföreträdare
Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492105
Hedlund, Hans - Adjungerad professor
Organisation: Konstruktionsteknik, Byggkonstruktion och brand, Byggkonstruktion och -produktion, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Hedström, Annelie - Biträdande professor
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492309
Heistermann, Tim - Biträdande universitetslektor
Organisation: Stålbyggnad, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491917
Hellingwerf, Rob - Gästprofessor
User avatar
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493709
Hellqvist, Björn - Rektor
User avatar
Organisation: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493704
Helmerius, Jonas - Forskningsing 1:e
Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491771
Herrmann, Inga - Biträdande universitetslektor
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492528
Hidman, Erik - Doktorand
Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493412
Holm, Therese - Ekonom
Organisation: VSS SBN, Verksamhetsstöd, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491226
Holmgren, Allan - Universitetslektor
Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492140
Holmgren, Mattias - Biträdande universitetslektor
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492433
Holmgren, Allan - Tekniker
User avatar
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493408
Holmgren, Maria Magdalena - Projektledare, Senior Projektledare
Organisation: Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492382
Holmqvist, Britt-Louise - Forskningsing 1:e, Forskningsingenjör
User avatar
Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493410
Hoseinie, Hadi - Forskare
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493428
Huang, Zheng - Doktorand
Organisation: Konstruktionsteknik, Byggkonstruktion och -produktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Humad, Abeer - Industridoktorand
User avatar
Organisation: Konstruktionsteknik, Byggkonstruktion och -produktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493467
Häggström, Jens - Doktorand
Organisation: Konstruktionsteknik, Byggkonstruktion och -produktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492120
Hällmark, Robert - Forskningsing 1:e, 1:e Forskningsingenjör
User avatar
Organisation: Konstruktionsteknik, Byggkonstruktion och -produktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Hällström, Lina - Doktorand, Doktorand
Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493543
Höckerlind, Rolf - Lärare
User avatar
Organisation: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Hösthagen, Anders - Doktorand
Organisation: Konstruktionsteknik, Byggkonstruktion och -produktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Ingri, Johan - Professor
Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491843
Iqbal, Naveed - Forskningsassistent
User avatar
Organisation: Stålbyggnad, Byggkonstruktion och brand, Byggkonstruktion och -produktion, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492198
Iversen, Emil - Forskningsingengör
User avatar
Organisation: Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Jakobsson, Marie - Institutionsadministratör
Organisation: VSS SBN, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-491353
Jansson, Gustav - Biträdande universitetslektor
User avatar
Organisation: Byggproduktion, Industriellt och hållbart byggande, Byggkonstruktion och -produktion, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491835
Jansson, Nils - Biträdande universitetslektor
User avatar
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491487
Jassim, Hassanean - Stipendiat
User avatar
Organisation: Byggproduktion, Byggkonstruktion och -produktion, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493463
Jia, Qi - Post doktor
Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493108
E-post: qi.jia@ltu.se
Johansson, Eva - Avdelningschef
Organisation: Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493021
Johansson, Charlotta - Biträdande professor, Avdelningschef
Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491867
Johansson, Daniel - Universitetslektor
Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492361
Johansson, Örjan - Biträdande professor, Prefekt
Organisation: Teknisk akustik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491386
Johansson, Tim - Doktorand
User avatar
Organisation: Byggproduktion, Industriellt och hållbart byggande, Byggkonstruktion och -produktion, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493057
Johansson, Malin - Projektekonom
Organisation: VSS SBN, Verksamhetsstöd, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493089
Johansson, Niklas - Doktorand
Organisation: Konstruktionsteknik, Byggkonstruktion och -produktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Johnsson, Roger - Biträdande professor, Avdelningschef
Organisation: Teknisk akustik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491791
Jonasson, Jan-Erik - Gästprofessor
Organisation: Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491350
Jones, Tristan - Post doktor
Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491459
Jonsson, Susanne - Administratör
User avatar
Organisation: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493711
Jägare, Veronica - Biträdande verksamhetsledare
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491629
Kaasalainen, Hanna - Post doktor
Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493532
Kampmann, Tobias - Doktorand
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492891
Karim, Ramin - Biträdande professor
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492344
Karlberg, Birgitta - Administrativ chef
Organisation: VSS SBN, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-491905
Karlkvist, Tommy - Forskningsassistent
User avatar
Organisation: Mineralteknik, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491765
Karlsson, Tarja - Projektekonom
Organisation: VSS SBN, Verksamhetsstöd, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491922
Kero, Jakob - Forskningsing 1:e
User avatar
Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493511
Khan, Saad Ahmed - Doktorand
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491402
Khoshkhoo Sany, Seyed Mohammad - Forskningsassistent
Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492584
Klasson, Helena - Adjungerad universitetsadjunkt, Adjungerad adjunkt
User avatar
Organisation: Stålbyggnad, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Knutsson, Sven - Professor
Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493312
Knutsson, Roger - Doktorand
User avatar
Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493478
Koch, Pierre-Henri - Doktorand
User avatar
Organisation: Mineralteknik, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493003
Kol, Erdogan - Doktorand
Organisation: Mineralteknik, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Koltsakis, Efthymios - Universitetslektor
User avatar
Organisation: Stålbyggnad, Byggkonstruktion och -produktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492939
Korelskiy, Danil - Biträdande universitetslektor
Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492315
Korja, Toivo - Professor, Proffessor
User avatar
Organisation: Prospekteringsgeofysik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493589
Kowar, Sylvia - Koordinator
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491473
Krantz, Jan - Doktorand
Organisation: Byggproduktion, Byggkonstruktion och -produktion, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493042
Krey, Jan - Administratör, Ekonomi
User avatar
Organisation: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493706
E-post: jan.krey@ltu.se
Krige, Adolf - Doktorand
User avatar
Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Kumar, Rupesh - Biträdande professor
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Kumar, Uday - Professor, Ämnesföreträdare
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491826
Kumpiene, Jurate - Professor
Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493020
Lagerkvist, Anders - Professor, Ämnesföreträdare
Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491908
Lagerqvist, Ove - Professor
User avatar
Organisation: Stålbyggnad, Byggkonstruktion och -produktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491923
Lagnebäck, Johanna - Utbildningsadministratör
Organisation: VSS SBN, Studentservice, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-491401
Lamberg, Pertti - Professor, Avdelningschef
Organisation: Mineralteknik, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492814
Landström, Anders - Adjungerad professor
User avatar
Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Lanke, Amol - Doktorand
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491586
Larsson, Anna-Carin - Biträdande professor
Organisation: Gränsytors kemi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491694
Larsson, Johan - Doktorand
Organisation: Byggproduktion, Industriellt och hållbart byggande, Byggkonstruktion och -produktion, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492263
Larsson-Kråik, Per-Olof - Adjungerad professor
User avatar
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser