SBN 2012

Kontakta oss

Örjan Johansson - Biträdande professor, Prefekt

OrjanJohansson2.jpg Titel: Biträdande professor, Prefekt Forskningsämne: Teknisk akustik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: orjan.johansson@ltu.se Telefon: 0920-491386 Rum: F742 Ort: Luleå

Abbasi, Hamon - Amanuens

Hamon Abbasi Arkitektur LTU 2014 01.jpg Titel: Amanuens Avdelning: Arkitektur och vatten Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: hamon.abbasi@ltu.se Rum: F140 Ort: Luleå

Abdullah, Twana - Industridoktorand

Titel: Industridoktorand Forskningsämne: Geoteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: twana.abdullah@ltu.se Telefon: 0920-491560 Rum: F1034 Ort: Luleå

Aguilar, Wilson - Gästforskare

Wilson Aquilar LTU.JPG Titel: Gästforskare Forskningsämne: Kemisk teknologi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: wilson.aguilar@ltu.se Telefon: 0920-492502 Rum: C149 Ort: Luleå

Ahmadi, Alireza - Biträdande professor

Bild.jpg Titel: Biträdande professor Forskningsämne: Drift och underhållsteknik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: alireza.ahmadi@ltu.se Telefon: 0920-493047 Rum: F1014 Ort: Luleå

Ahmed, Hesham - Universitetslektor

Ahmed Hesham LTU.jpg Titel: Universitetslektor Forskningsämne: Processmetallurgi Avdelning: Mineralteknik och metallurgi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: hesham.ahmed@ltu.se Telefon: 0920-491309 Rum: F1303a Ort: Luleå

Alakangas, Lena - Biträdande professor

lenaa_small.jpg Titel: Biträdande professor Forskningsämne: Tillämpad geologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Lena.Alakangas@ltu.se Telefon: 0920-491396 Rum: F845 Ort: Luleå

Al-Ansari, Nadhir - Professor

Al-Ansari Nadir LTU.jpg Titel: Professor Forskningsämne: Geoteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: nadhir.alansari@ltu.se Telefon: 0920-491858 Rum: F1061 Ort: Luleå

Aldouri, Yamur - Doktorand

Pic Yamur.jpg Titel: Doktorand Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: yamur.aldouri@ltu.se Telefon: 0920-492497 Rum: O108 Ort: Luleå

Aljumaili, Mustafa - Doktorand

Mustaga Aljumaili Titel: Doktorand Forskningsämne: Drift och underhållsteknik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: mustafa.aljumaili@ltu.se Telefon: 0920-491553 Rum: O106 Ort: Luleå

Allen, Rodney - Adjungerad professor

Titel: Adjungerad professor Forskningsämne: Malmgeologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: rodney.allen@ltu.se

Al-Madhlom, Qais - Industridoktorand

Titel: Industridoktorand Forskningsämne: Geoteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: qais.al-madhlom@ltu.se Telefon: 0920-491372 Rum: F635F Ort: Luleå

Almeida, Joao - Trainee

Titel: Trainee Forskningsämne: Stålbyggnad Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: joao.almeida@ltu.se Ort: Luleå

Altorkmany, Lobna - Doktorand

lobna.jpg Titel: Doktorand Forskningsämne: Vattenteknik Avdelning: Arkitektur och vatten Strömningslära och experimentell mekanik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Institutionen för teknikvetenskap och matematik E-post: lobna.altorkmany@ltu.se Telefon: 0920-492852 Rum: E803 Ort: Luleå

Andersson, Erik - Forskningsingenjör

Titel: Forskningsingenjör Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: erik.k.andersson@ltu.se Telefon: 0920-493883 Rum: F662 Ort: Luleå

Andersson, Jörgen - Gäst universitetsadjunkt, Rektor

Titel: Gäst universitetsadjunkt, Rektor Avdelning: Materialvetenskap Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Institutionen för teknikvetenskap och matematik E-post: jorgen.1.andersson@ltu.se Telefon: 0920-493715 Rum: 211 Ort: Filipsstad

Andersson, Anton - Doktorand

Titel: Doktorand Forskningsämne: Processmetallurgi Avdelning: Mineralteknik och metallurgi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: anton.andersson@ltu.se Telefon: 0920-493409 Rum: F1310 Ort: Luleå

Andersson-Wikström, Alexandra - Forskningsingenjör, Forskningsingenjör

Titel: Forskningsingenjör, Forskningsingenjör Forskningsämne: VA-teknik Avdelning: Arkitektur och vatten Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: alexandra.andersson-wikstrom@ltu.se Telefon: 0920-493078 Rum: F1116 Ort: Luleå

Andrade, Pedro - Doktorand

Titel: Doktorand Forskningsämne: Stålbyggnad Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: pedro.andrade@ltu.se Telefon: 0920-492073 Rum: F928 Ort: Luleå

Andreas, Lale - Biträdande professor

laan.jpg Titel: Biträdande professor Forskningsämne: Avfallsteknik Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Lale.Andreas@ltu.se Telefon: 0920-492262 Rum: F664 N Ort: Luleå

Antonopoulou, Io - Doktorand, Doktorand

Titel: Doktorand, Doktorand Forskningsämne: Biokemisk processteknik Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: io.antonopoulou@ltu.se Telefon: 0920-493453 Rum: C145 Ort: Luleå

Antzutkin, Oleg - Professor, Ämnesföreträdare

oleg.jpg Titel: Professor, Ämnesföreträdare Forskningsämne: Gränsytors kemi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Oleg.Antzutkin@ltu.se Telefon: 0920-492524 Rum: C140 Ort: Luleå

ArastehKhouy, Iman - Biträdande universitetslektor

iman.jpg Titel: Biträdande universitetslektor Forskningsämne: Drift och underhållsteknik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: iman.arastehkhouy@ltu.se Telefon: 0920-492071 Rum: O104 Ort: Luleå

Ask, Daniel - Adjungerad professor

Titel: Adjungerad professor Forskningsämne: Prospekteringsgeofysik Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: daniel.ask@ltu.se Ort: Luleå

Ask, Maria - Universitetslektor

Maria-Ask-Lulea-tekniska-universitet.jpg Titel: Universitetslektor Forskningsämne: Tillämpad geologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Maria.Ask@ltu.se Telefon: 0920-491411 Rum: F849 Ort: Luleå

Asplund, Matthias - Doktorand

Titel: Doktorand Forskningsämne: Drift och underhållsteknik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: matthias.asplund@ltu.se Telefon: 0920-491062 Rum: O125 Ort: Luleå

Atashipour, Seyed Rasoul - Doktorand, Gästforskare

Titel: Doktorand, Gästforskare Forskningsämne: Träbyggnad Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: rasoul.atashipour@ltu.se Telefon: 0920-491346 Rum: F1128 Ort: Luleå

Awe, Samuel Ayowole - Forskare

Samuel Awe.jpg Titel: Forskare Forskningsämne: Processmetallurgi Avdelning: Mineralteknik och metallurgi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: samuel.ayowole.awe@ltu.se Telefon: 0920-491728 Rum: F1318 Ort: Luleå

Bagge, Niklas - Doktorand

Profile_NiklasBagge Titel: Doktorand Forskningsämne: Konstruktionsteknik Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: niklas.bagge@ltu.se Telefon: 0920-491264 Rum: F940 Ort: Luleå

Banda, Sraj - Doktorand

Sraj Banda.jpg Titel: Doktorand Forskningsämne: Gruv- och Berganläggningsteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: sraj.banda@ltu.se Telefon: 0920-493212 Rum: F1008 Ort: Luleå

Bark, Glenn - Universitetslektor

Bark Glenn LTU.jpg Titel: Universitetslektor Forskningsämne: Malmgeologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Glenn.Bark@ltu.se Telefon: 0920-491039 Rum: F860 Ort: Luleå

Barnes, Simon - Doktorand

Simon Barnes Titel: Doktorand Forskningsämne: Kemisk teknologi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: simon.barnes@ltu.se Telefon: 0920-491460 Rum: C144 Ort: Luleå

Bauer, Tobias - Biträdande universitetslektor

Bauer Tobias-LTU.jpg Titel: Biträdande universitetslektor Forskningsämne: Malmgeologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: tobias.bauer@ltu.se Telefon: 0920-492150 Rum: F841 Ort: Luleå

Bauer, Susanne - Doktorand

Bauer Susanne.jpg Titel: Doktorand Forskningsämne: Tillämpad geologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: susanne.bauer@ltu.se Telefon: 0920-491957 Rum: F 852 Ort: Luleå

Berg, Britt-Marie - Administratör

Titel: Administratör Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: britt-marie.berg@ltu.se Telefon: 0920-493714 Ort: Filipsstad

Berggård, Glenn - Universitetslektor

glenn.jpg Titel: Universitetslektor Forskningsämne: Trafikteknik Avdelning: Arkitektur och vatten Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Glenn.Berggard@ltu.se Telefon: 0920-491711 Rum: F247 Ort: Luleå

Bergliv, Elin - Doktorand

elivuo Titel: Doktorand Forskningsämne: Geoteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: elin.bergliv@ltu.se Telefon: 0920-492936 Rum: F1032 Ort: Luleå

Berglund, Kris - Professor

kris.jpg Titel: Professor Forskningsämne: Biokemisk processteknik Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Kris.Berglund@ltu.se Telefon: 0920-493070 Rum: C153 Ort: Luleå

Berglund, Kristoffer - Doktorand

Titel: Doktorand Forskningsämne: Gruv- och Berganläggningsteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: kristoffer.berglund@ltu.se Rum: F608 Ort: Luleå

Berlin, Malin - Utbildningsadministratör

Malin Berlin.jpg Titel: Utbildningsadministratör Avdelning: VSS SBN Enhet: Verksamhetsstöd Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: malin.berlin@ltu.se Telefon: 0920-493130 Rum: F762 Ort: Luleå

Bernspång, Lars - Universitetslektor

Lars Bernspång Titel: Universitetslektor Forskningsämne: Konstruktionsteknik Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Lars.Bernspang@ltu.se Telefon: 0920-491308 Rum: F948 Ort: Luleå

Beyglou, Ali - Doktorand

Ali Beyglou Titel: Doktorand Forskningsämne: Gruv- och Berganläggningsteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: ali.beyglou@ltu.se Telefon: 0920-492948 Rum: F608 Ort: Luleå

Bhalla, Sandeep - Forskningsing 1:e

Titel: Forskningsing 1:e Forskningsämne: Drift och underhållsteknik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: sandeep.bhalla@ltu.se Telefon: 0920-493030 Rum: O226 Ort: Luleå

Bida, Jan - Lektor

Titel: Lektor Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: jan.bida@ltu.se Rum: 605 Ort: Filipsstad

Björkman, Bo - Professor, Ämnesföreträdare

bobjorkman.jpg Titel: Professor, Ämnesföreträdare Forskningsämne: Processmetallurgi Avdelning: Mineralteknik och metallurgi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Bo.Bjorkman@ltu.se Telefon: 0920-491292 Rum: F1324 Ort: Luleå

Blanksvärd, Thomas - Biträdande universitetslektor

thojoh.jpg Titel: Biträdande universitetslektor Forskningsämne: Konstruktionsteknik Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: thomas.blanksvard@ltu.se Telefon: 0920-491642 Rum: F952 Ort: Luleå

Blecken, Godecke-Tobias - Universitetslektor

img_1234.jpg Titel: Universitetslektor Forskningsämne: VA-teknik Avdelning: Arkitektur och vatten Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: godecke-Tobias.blecken@ltu.se Telefon: 0920-491394 Rum: F1106 Ort: Luleå

Bohlin, Leif - teknologie doktor

Titel: teknologie doktor Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: leif.bohlin@ltu.se Telefon: 0920-493713 Rum: 509 Ort: Filipsstad

Bonath, Victoria - Doktorand

BonathVictoria.jpg Titel: Doktorand Forskningsämne: Konstruktionsteknik Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: victoria.bonath@ltu.se Telefon: 0920-492934 Rum: F958 Ort: Luleå

Borris, Matthias - Doktorand

l1010178.jpg Titel: Doktorand Forskningsämne: VA-teknik Avdelning: Arkitektur och vatten Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: matthias.borris@ltu.se Telefon: 0920-491589 Rum: F1114 Ort: Luleå

Boström, Göran - Utbildningsadministratör

Göran Boström.jpg Titel: Utbildningsadministratör Avdelning: VSS SBN Enhet: Verksamhetsstöd Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: goran.bostrom@ltu.se Telefon: 0920-493110 Rum: F765 Ort: Luleå

Brabie, Voicu - Docent

Titel: Docent Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: voicu.brabie@ltu.se Ort: Filipsstad

Byfors, Jan - Adjungerad professor

Titel: Adjungerad professor Forskningsämne: Byggproduktion Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: jan.byfors@ltu.se

Byström, Alexandra - Doktorand

Titel: Doktorand Forskningsämne: Stålbyggnad Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: alexandra.bystrom@ltu.se Telefon: 0920-491715 Rum: F979 Ort: Luleå

Candell, Olov - Adjungerad universitetslektor

Titel: Adjungerad universitetslektor Forskningsämne: Drift och underhållsteknik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Olov.Candell@ltu.se

Cardenas, Edgar - Gästforskare

Edgar Cardenas LTU.JPG Titel: Gästforskare Forskningsämne: Kemisk teknologi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: edgar.cardenas@ltu.se Rum: C149 Ort: Luleå

Carlsson, My - Industridoktorand

myecar.jpg Titel: Industridoktorand Forskningsämne: Avfallsteknik Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: my.carlsson@ltu.se

Chapman, David - Universitetsadjunkt

Titel: Universitetsadjunkt Forskningsämne: Arkitektur Avdelning: Arkitektur och vatten Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: david.chapman@ltu.se Telefon: 0920-491380 Rum: F134

Chen, Guanghui - Doktorand

Guanghui Chen Titel: Doktorand Forskningsämne: Gruv- och Berganläggningsteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: guanghui.chen@ltu.se Telefon: 0920-491637 Rum: F1002 Ort: Luleå

Chmielowski, Riia - Forskningsing 1:e

Reia Portrait.jpg Titel: Forskningsing 1:e Forskningsämne: Malmgeologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: riia.chmielowski@ltu.se Telefon: 0920-492033 Rum: F833 Ort: Luleå

Christakopoulos, Paul - Professor, Ämnesföreträdare

Christakopoulos Paul 7264.jpg Titel: Professor, Ämnesföreträdare Forskningsämne: Biokemisk processteknik Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: paul.christakopoulos@ltu.se Telefon: 0920-492510 Rum: C153 Ort: Luleå

Christakopoulou, Betty - Projektledare

Betty Christakopoulou LTU.jpg Titel: Projektledare Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Betty.christakopoulou@ltu.se Telefon: 0920-492850 Rum: F737 Ort: Luleå

Collin, Peter - Professor

Peter Collin. Foto: Ulf Flu Johansson Titel: Professor Forskningsämne: Konstruktionsteknik Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: peter.collin@ltu.se Rum: F944

Conrad, Sarah - Doktorand

Srah-Conrad-Geosciences-LTU-2013-01.jpg Titel: Doktorand Forskningsämne: Tillämpad geologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: sarah.conrad@ltu.se Telefon: 0920-491690 Rum: F843 Ort: Luleå

Cwirzen, Andrzej - Professor, Ämnesföreträdare

Titel: Professor, Ämnesföreträdare Forskningsämne: Konstruktionsteknik Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: andrzej.cwirzen@ltu.se Telefon: 0920-493387 Rum: F991 Ort: Luleå

Dagli, Deniz - Doktorand

Deniz Dagli.JPG Titel: Doktorand Forskningsämne: Geoteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: deniz.dagli@ltu.se Telefon: 0920-493465 Rum: F635g Ort: Luleå

Dahlén, Lisa - Universitetslektor

ld050919-1.jpg Titel: Universitetslektor Forskningsämne: Avfallsteknik Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Lisa.Dahlen@ltu.se Telefon: 0920-491702 Rum: F664J Ort: Luleå

Dalgård, Lennart - Lärare

Titel: Lärare Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: lennart.dalgard@ltu.se Ort: Filipsstad

Danielsson, Georg - Forskningsing 1:e

geda.jpg Titel: Forskningsing 1:e Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Georg.Danielsson@ltu.se Telefon: 0920-491851 Rum: F662 Ort: Luleå

Dineva, Savka - Professor

S-Dineva.jpg Titel: Professor Forskningsämne: Gruv- och Berganläggningsteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: savka.dineva@ltu.se Telefon: 0920-493214 Rum: F611 Ort: Luleå

Domeij, Johan - Tekniker

Titel: Tekniker Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: johan.domeij@ltu.se Rum: F658 Ort: Luleå

Ebrahimabadi, Saeed - Forskningsassistent

saeebr.jpg Titel: Forskningsassistent Forskningsämne: Arkitektur Avdelning: Arkitektur och vatten Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: saeed.ebrahimabadi@ltu.se Telefon: 0920-491988 Rum: F142 Ort: Luleå

Edelbro, Catrin - Universitetslektor, Huvudansvarig utbildningsledare (HUL

Catrin Edelbro Titel: Universitetslektor, Huvudansvarig utbildningsledare (HUL Forskningsämne: Gruv- och Berganläggningsteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Catrin.Edelbro@ltu.se Telefon: 0920-493318 Rum: F612 Ort: Luleå

Edeskär, Tommy - Universitetslektor

Tommy Edeskär.jpg Titel: Universitetslektor Forskningsämne: Geoteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Tommy.Edeskar@ltu.se Telefon: 0920-493065 Rum: F1065 Ort: Luleå

Eitzenberger, Andreas - Biträdande universitetslektor

Eitzenberger Andreas Modified.jpg Titel: Biträdande universitetslektor Forskningsämne: Gruv- och Berganläggningsteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Andreas.Eitzenberger@ltu.se Telefon: 0920-492267 Rum: F610A Ort: Luleå

Ek, Li - Projektekonom

Ek Li LTU.jpg Titel: Projektekonom Avdelning: VSS SBN Enhet: Verksamhetsstöd Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: li.ek@ltu.se Telefon: 0920-493435 Rum: F738 Ort: Luleå

Ekelund, Björn - Universitetslektor

Titel: Universitetslektor Forskningsämne: Arkitektur Avdelning: Arkitektur och vatten Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Bjorn.Ekelund@ltu.se Rum: F138

Elfgren, Lennart - Professor

LE Titel: Professor Forskningsämne: Konstruktionsteknik Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Lennart.Elfgren@ltu.se Telefon: 0920-493660 Rum: F969 Ort: Luleå

Elhami, Ehsan - Doktorand

Titel: Doktorand Forskningsämne: Tillämpad geologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: ehsan.elhami@ltu.se Telefon: 0920-492570 Rum: F858 Ort: Luleå

Elming, Sten-åke - Professor

sten_ake-web.jpg Titel: Professor Forskningsämne: Prospekteringsgeofysik Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Sten-Ake.Elming@ltu.se Telefon: 0920-491392 Rum: F850 Ort: Luleå

El-Tawil, Asmaa - Doktorand

Titel: Doktorand Forskningsämne: Processmetallurgi Avdelning: Mineralteknik och metallurgi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: asmaa.el-tawil@ltu.se Telefon: 0920-493131 Rum: F1301a Ort: Luleå

Emborg, Mats - Professor

LTU Pressbild - Titel: Professor Forskningsämne: Konstruktionsteknik Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Mats.Emborg@ltu.se Telefon: 0920-491348 Rum: F991 Ort: Luleå

Eng, Patrik - Vaktmästare

Titel: Vaktmästare Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: patrik.eng@ltu.se Telefon: 0920-493708 Rum: 117 Ort: Filipsstad

Engström, Fredrik - Universitetslektor

Titel: Universitetslektor Forskningsämne: Processmetallurgi Avdelning: Mineralteknik och metallurgi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: fredrik.i.engstrom@ltu.se Telefon: 0920-491388 Rum: F1332 Ort: Luleå

Engström, Anneli - Utbildningsadministratör

image002.png Titel: Utbildningsadministratör Avdelning: VSS SBN Enhet: Verksamhetsstöd Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Anneli.Engstrom@ltu.se Telefon: 0920-491616 Rum: F761 Ort: Luleå

Engström, Susanne - Biträdande universitetslektor

susanne.jpg Titel: Biträdande universitetslektor Forskningsämne: Träbyggnad Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Susanne.Engstrom@ltu.se Telefon: 0920-491921 Rum: F963 Ort: Luleå

Engström, Emma - Biträdande universitetslektor

Titel: Biträdande universitetslektor Forskningsämne: Tillämpad geologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: emma.engstrom@ltu.se Rum: F855

Enman, Josefine - Universitetslektor

josefine.jpg Titel: Universitetslektor Forskningsämne: Biokemisk processteknik Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Josefine.Enman@ltu.se Telefon: 0920-491267 Rum: C158 Ort: Luleå

Eskilsson, Anna - Lärare

Titel: Lärare Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: anna.eskilsson@ltu.se Telefon: 0920-493707 Rum: 509 Ort: Filipsstad

Faisal, Abrar - Doktorand

1.jpg Titel: Doktorand Forskningsämne: Kemisk teknologi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: abrar.faisal@ltu.se Telefon: 0920-492365 Rum: C172 Ort: Luleå

Famurewa, Stephen Mayowa - Doktorand

Famurewa Stephen SHB.jpg Titel: Doktorand Forskningsämne: Drift och underhållsteknik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: stephen.famurewa@ltu.se Telefon: 0920-492375 Rum: o120 Ort: Luleå

Farzaneh, Amirfarrokh - Doktorand

Farzaneh Titel: Doktorand Forskningsämne: Kemisk teknologi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: amirfarrokh.farzaneh@ltu.se Telefon: 0920-492879 Rum: C144 Ort: Luleå

Filippov, Andrei - Doktorand

andrei.jpg Titel: Doktorand Forskningsämne: Gränsytors kemi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: andrei.filippov@ltu.se Telefon: 0920-491839 Rum: C137 Ort: Luleå

Filippova, Alfia - Praktikant

Titel: Praktikant Forskningsämne: Biokemisk processteknik Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: alfia.filippova@ltu.se Telefon: 0920-492861 Rum: C138 Ort: Luleå

Flodström, Ann-Christin - Projektekonom

image004.jpg Titel: Projektekonom Avdelning: VSS SBN Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Verksamhetsstöd E-post: ann-christin.flodstrom@ltu.se Telefon: 0920-493912 Rum: F743 Ort: Luleå

Forsberg, Thomas - Forskningsingenjör

tfor.jpg Titel: Forskningsingenjör Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Thomas.Forsberg@ltu.se Telefon: 0920-491669 Rum: F662 Ort: Luleå

Forsling, Willis - Professor emeritus

willis.jpg Titel: Professor emeritus Forskningsämne: Gränsytors kemi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Willis.Forsling@ltu.se Rum: C147 Ort: Luleå

Fouladvand, Shahpar - Doktorand

Fouladvand Shahpar LTU.jpg Titel: Doktorand Forskningsämne: Kemisk teknologi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: shahpar.fouladvand@ltu.se Telefon: 0920-491419 Rum: C157 Ort: Luleå

Fransson, Lennart - Forskare

frans.jpg Titel: Forskare Forskningsämne: Konstruktionsteknik Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Lennart.Fransson@ltu.se Telefon: 0920-493102 Rum: F983 Ort: Luleå

Försth, Michael - Professor

Professor Michael Försth 2014 LTU.jpg Titel: Professor Forskningsämne: Stålbyggnad Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: michael.forsth@ltu.se Telefon: 0920-491265

Galar, Diego - Professor

Titel: Professor Forskningsämne: Drift och underhållsteknik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: diego.galar@ltu.se Telefon: 0920-492437 Rum: O215 Ort: Luleå

Galfi, Helen - Doktorand

photo.JPG Titel: Doktorand Forskningsämne: VA-teknik Avdelning: Arkitektur och vatten Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: helen.galfi@ltu.se Telefon: 0920-491631 Rum: F1118 Ort: Luleå

Garcia, Gustavo - Gästforskare

Gustavo Garcia LTU.JPG Titel: Gästforskare Forskningsämne: Kemisk teknologi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: gustavo.garcia@ltu.se Telefon: 0920-492502 Rum: C149 Ort: Luleå

Garmabaki, Amir - Post Doc

Amir Soleimani Garmabaki Titel: Post Doc Forskningsämne: Drift och underhållsteknik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: amir.soleimani@ltu.se Telefon: 0920-493429 Rum: O211 Ort: Luleå

Gelfgren, Maria - Forskningsingenjör

Titel: Forskningsingenjör Forskningsämne: Avfallsteknik Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: maria.gelfgren@ltu.se Telefon: 0920-491428 Rum: F664g Ort: Luleå

Ghasemi, Yahya - Doktorand

Titel: Doktorand Forskningsämne: Konstruktionsteknik Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: yahya.ghasemi@ltu.se Telefon: 0920-492863 Rum: F1435 Ort: Luleå

Ghodrati, Behzad - Biträdande professor

Behzad 1.jpg Titel: Biträdande professor Forskningsämne: Drift och underhållsteknik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Behzad.Ghodrati@ltu.se Telefon: 0920-491456 Rum: O223 Ort: Luleå

Ghosh, Rajib - Doktorand

LTU pressbild - Titel: Doktorand Forskningsämne: Drift och underhållsteknik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: rajib.ghosh@ltu.se Telefon: 0920-492588 Rum: O217 Ort: Luleå

Ginesy, Mireille - Doktorand

Titel: Doktorand Forskningsämne: Biokemisk processteknik Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: mireille.ginesy@ltu.se Telefon: 0920-492986 Ort: Luleå

Girhammar, Ulf Arne - Professor

Titel: Professor Forskningsämne: Träbyggnad Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: ulf.arne.girhammar@ltu.se Telefon: 0920-493012 Rum: F1132

Glover, Cecilia - Projektkoordinator

cecglo.jpg Titel: Projektkoordinator Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: cecilia.glover@ltu.se Telefon: 0920-493143 Rum: O208 Ort: Luleå

Goldkuhl, Lena - Projektkoordinator, Fil.dr

Goldkuhl Lena.jpg Titel: Projektkoordinator, Fil.dr Forskningsämne: VA-teknik Avdelning: Arkitektur och vatten Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Lena.Goldkuhl@ltu.se Telefon: 0920-492893 Rum: F1108 Ort: Luleå

Gowda, Vasantha - Doktorand

Vasantha-Gowda_LTU.jpg Titel: Doktorand Forskningsämne: Gränsytors kemi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: vasantha.gowda@ltu.se Telefon: 0920-492539 Rum: C139 Ort: Luleå

Grahn, Mattias - Biträdande professor

Mattias Grahn Titel: Biträdande professor Forskningsämne: Kemisk teknologi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Mattias.Grahn@ltu.se Telefon: 0920-491928 Rum: C168 Ort: Luleå

Grankvist, Katarina - Informatör

IMG_7025.jpg Titel: Informatör Avdelning: Kommunikation och varumärke Drift, underhåll och akustik Enhet: Verksamhetsstöd Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: katarina.grankvist@ltu.se Telefon: 0920-493439 Rum: B307 Ort: Luleå

Greberg, Jenny - Universitetslektor

Pressfoto-Jenny-Greberg-Lulea-tekniska-universitet-2014.jpg Titel: Universitetslektor Forskningsämne: Gruv- och Berganläggningsteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Jenny.Greberg@ltu.se Telefon: 0920-492840 Rum: F731 Ort: Luleå

Guclu, Erim - Postdoc

erim.jpg Titel: Postdoc Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: erim.guclu@ltu.se Telefon: 0920-493450 Rum: F1012 Ort: Luleå

Gunneriusson, Eva - Universitetslektor

eva.jpg Titel: Universitetslektor Forskningsämne: Gränsytors kemi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Eva.Gunneriusson@ltu.se Telefon: 0920-492126 Rum: C146 Ort: Luleå

Gunneriusson, Lars - Biträdande professor

lars.jpg Titel: Biträdande professor Forskningsämne: Gränsytors kemi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Lars.Gunneriusson@ltu.se Telefon: 0920-491832 Rum: C150 Ort: Luleå

Gustafson, Anna - Biträdande universitetslektor

anngus.jpg Titel: Biträdande universitetslektor Forskningsämne: Gruv- och Berganläggningsteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: anna.gustafson@ltu.se Telefon: 0920-493309 Rum: F1026 Ort: Luleå

Gustafsson, Anna-Maria - Biträdande universitetslektor

amg.jpg Titel: Biträdande universitetslektor Forskningsämne: VA-teknik Avdelning: Arkitektur och vatten Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Anna-Maria.Gustafsson@ltu.se Telefon: 0920-491667 Rum: F945 Ort: Luleå

Gustafsson, Andreas - Industridoktorand

Titel: Industridoktorand Forskningsämne: Stålbyggnad Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: andreas.gustafsson@ltu.se

Haapakangas, Juho - Gästforskare

Titel: Gästforskare Forskningsämne: Processmetallurgi Avdelning: Mineralteknik och metallurgi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: juho.haapakangas@ltu.se Rum: F1328, Ort: Luleå

Halim, Adrianus - Universitetslektor

Adrianus Halim Lulea University of Technology 2014a.jpg Titel: Universitetslektor Forskningsämne: Gruv- och Berganläggningsteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: adrianus.halim@ltu.se Telefon: 0920-493484 Rum: F1016 Ort: Luleå

Hamberg, Roger - Doktorand

Titel: Doktorand Forskningsämne: Tillämpad geologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: roger.hamberg@ltu.se Telefon: 0920-492287 Rum: F842 Ort: Luleå

Hamodi, Hussan - Post Doc

Titel: Post Doc Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: hussan.hamodi@ltu.se Telefon: 0920-492945 Rum: O 128 Ort: Luleå

Hannu, Carina - Projektekonom

Carina Hannu Titel: Projektekonom Avdelning: VSS SBN Enhet: Verksamhetsstöd Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Carina.Hannu@ltu.se Telefon: 0920-493663 Rum: F971 Ort: Luleå

Hansson, Thory - Institutionsadministratör

image003.png Titel: Institutionsadministratör Avdelning: VSS SBN Enhet: Verksamhetsstöd Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: thory.hansson@ltu.se Telefon: 0920-491816 Rum: F758 Ort: Luleå

Hassan, Rebwar - Phd Student

Titel: Phd Student Forskningsämne: Geoteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: rebwar.hassan@ltu.se Rum: F1069 Ort: Luleå

Hassellund, Lovisa - Forskningsingenjör, Fo.Ing

Titel: Forskningsingenjör, Fo.Ing Forskningsämne: Geoteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: lovisa.hassellund@ltu.se Telefon: 0920-492318 Rum: F1059 Ort: Luleå

Hedlund, Jonas - Professor, Ämnesföreträdare

Jonas Hedlund Titel: Professor, Ämnesföreträdare Forskningsämne: Kemisk teknologi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Jonas.Hedlund@ltu.se Telefon: 0920-492105 Rum: C166 Ort: Luleå

Hedlund, Hans - Adjungerad professor

Titel: Adjungerad professor Forskningsämne: Konstruktionsteknik Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Hans.Hedlund@ltu.se

Hedström, Annelie - Universitetslektor

anneli.jpg Titel: Universitetslektor Forskningsämne: VA-teknik Avdelning: Arkitektur och vatten Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Annelie.Hedstrom@ltu.se Telefon: 0920-492309 Rum: F1102 Ort: Luleå

Heistermann, Christine - Forskare

chrott.jpg Titel: Forskare Forskningsämne: Stålbyggnad Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: christine.heistermann@ltu.se Telefon: 0920-491632 Rum: F938 Ort: Luleå

Heistermann, Tim - Biträdande universitetslektor

Tim Heistermann Titel: Biträdande universitetslektor Forskningsämne: Stålbyggnad Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: tim.heistermann@ltu.se Telefon: 0920-491917 Rum: F960 Ort: Luleå

Hellingwerf, Rob - Professor, gäst

Titel: Professor, gäst Forskningsämne: Malmgeologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: rob.hellingwerf@ltu.se Telefon: 0920-493709 Ort: Filipsstad

Hellqvist, Björn - Rektor

Titel: Rektor Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: bjorn.hellqvist@ltu.se Telefon: 0920-493704 Rum: 218 Ort: Filipsstad

Helmerius, Jonas - Forskningsing 1:e

jonashel.jpg Titel: Forskningsing 1:e Forskningsämne: Biokemisk processteknik Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: jonas.helmerius@ltu.se Telefon: 0920-491771 Rum: C156 Ort: Luleå

Henneberg, Joshua - Trainee

Titel: Trainee Forskningsämne: Stålbyggnad Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: joshua.henneberg@ltu.se Rum: F900 korridor Ort: Luleå

Herrmann, Inga - Biträdande universitetslektor

Herrmann Inga.jpg Titel: Biträdande universitetslektor Forskningsämne: VA-teknik Avdelning: Arkitektur och vatten Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Inga.Herrmann@ltu.se Telefon: 0920-492528 Rum: F1116 Ort: Luleå

Hidman, Erik - Doktorand

Erik2.jpg Titel: Doktorand Forskningsämne: Arkitektur Avdelning: Arkitektur och vatten Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: erik.hidman@ltu.se Telefon: 0920-493412 Rum: F138 Ort: Luleå

Holm, Therese - Ekonom

Holm Therese LTU.jpg Titel: Ekonom Avdelning: VSS SBN Enhet: Verksamhetsstöd Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: therese.holm@ltu.se Telefon: 0920-491226 Rum: F751 Ort: Luleå

Holmgren, Allan - Universitetslektor

allan.jpg Titel: Universitetslektor Forskningsämne: Kemisk teknologi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: allan.r.holmgren@ltu.se Telefon: 0920-492140 Rum: C142 Ort: Luleå

Holmgren, Mattias - Biträdande universitetslektor

Titel: Biträdande universitetslektor Forskningsämne: Drift och underhållsteknik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Mattias.Holmgren@ltu.se Telefon: 0920-492433 Rum: O111 Ort: Luleå

Holmgren, Allan - Tekniker

Titel: Tekniker Forskningsämne: Drift och underhållsteknik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: allan.i.holmgren@ltu.se Telefon: 0920-493408 Rum: E817

Holmgren, Maria Magdalena - Projektledare, Senior Projektledare

MM Holmgren CV 100dpi.jpg Titel: Projektledare, Senior Projektledare Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: maria.magdalena.holmgren@ltu.se Telefon: 0920-492382 Rum: F1403 Ort: Luleå

Holmqvist, Britt-Louise - Forskningsing 1:e, Forskningsingenjör

Titel: Forskningsing 1:e, Forskningsingenjör Avdelning: Mineralteknik och metallurgi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: britt-louise.holmqvist@ltu.se Telefon: 0920-493410 Rum: F1316 Ort: Luleå

Hoseinie, Hadi - Post Doc

DSC_1094.JPG Titel: Post Doc Forskningsämne: Drift och underhållsteknik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: hadi.hoseinie@ltu.se Telefon: 0920-493428 Rum: O219 Ort: Luleå

Huang, Zheng - Doktorand

Titel: Doktorand Forskningsämne: Konstruktionsteknik Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: zheng.huang@ltu.se Rum: F936 Ort: Luleå

Häggström, Jens - Doktorand

Ha¦êggstro¦êm Jens.jpg Titel: Doktorand Forskningsämne: Konstruktionsteknik Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: jens.haggstrom@ltu.se Telefon: 0920-492120 Rum: F952 Ort: Luleå

Höckerlind, Rolf - Lärare

Titel: Lärare Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: rolf.hockerlind@ltu.se Ort: Filipsstad

Hösthagen, Anders - Doktorand

Anders Hösthagen Titel: Doktorand Forskningsämne: Konstruktionsteknik Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: anders.hosthagen@ltu.se

Ingri, Johan - Professor

johan_blue3.jpg Titel: Professor Forskningsämne: Tillämpad geologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Johan.Ingri@ltu.se Telefon: 0920-491843 Rum: F854 Ort: Luleå

Iqbal, Naveed - Forskningsassistent

Titel: Forskningsassistent Forskningsämne: Stålbyggnad Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: naveed.iqbal@ltu.se Telefon: 0920-492198 Rum: F934 Ort: Luleå

Iversen, Emil - Forskningsingengör

Titel: Forskningsingengör Avdelning: Arkitektur och vatten Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: emil.iversen@ltu.se Ort: Luleå

Jacquier, Nicolas - Doktorand

Nicolas Jacquier crop.jpg Titel: Doktorand Forskningsämne: Träbyggnad Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: nicolas.jacquier@ltu.se Rum: F936 Ort: Luleå

Jakobsson, Marie - Institutionsadministratör

Marie Jakobsson Titel: Institutionsadministratör Avdelning: VSS SBN Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Verksamhetsstöd E-post: marie.jakobsson@ltu.se Telefon: 0920-491353 Rum: F757 Ort: Luleå

Jansson, Gustav - Biträdande universitetslektor

Titel: Biträdande universitetslektor Forskningsämne: Byggproduktion Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: gustav.jansson@ltu.se Telefon: 0920-491835 Rum: F1060 Ort: Luleå

Jansson, Nils - Biträdande universitetslektor

Titel: Biträdande universitetslektor Forskningsämne: Malmgeologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: nils.jansson@ltu.se Telefon: 0920-491487 Rum: F831 Ort: Luleå

Jia, Qi - Forskningsassistent

qijia.jpg Titel: Forskningsassistent Forskningsämne: Geoteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: qi.jia@ltu.se Telefon: 0920-493108 Rum: F635d Ort: Luleå

Johansson, Eva - Biträdande universitetslektor, Avdelningschef

evjo.jpg Titel: Biträdande universitetslektor, Avdelningschef Forskningsämne: Gruv- och Berganläggningsteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Eva.Johansson@ltu.se Telefon: 0920-493021 Rum: F735 Ort: Luleå

Johansson, Charlotta - Biträdande professor, Avdelningschef

Johansson Charlotta.jpg Titel: Biträdande professor, Avdelningschef Forskningsämne: Trafikteknik Avdelning: Arkitektur och vatten Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Charlotta.M.Johansson@ltu.se Telefon: 0920-491867 Rum: F243 Ort: Luleå

Johansson, Daniel - Universitetslektor

dan930.jpg Titel: Universitetslektor Forskningsämne: Gruv- och Berganläggningsteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Daniel.Johansson@ltu.se Telefon: 0920-492361 Rum: F610B Ort: Luleå

Johansson, Örjan - Biträdande professor, Prefekt

OrjanJohansson2.jpg Titel: Biträdande professor, Prefekt Forskningsämne: Teknisk akustik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: orjan.johansson@ltu.se Telefon: 0920-491386 Rum: F742 Ort: Luleå

Johansson, Tim - Doktorand

Titel: Doktorand Forskningsämne: Byggproduktion Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: tim.johansson@ltu.se Telefon: 0920-493057 Rum: F1064 Ort: Luleå

Johansson, Malin - Projektekonom

johansson-malin-projektekonom.jpg Titel: Projektekonom Avdelning: VSS SBN Enhet: Verksamhetsstöd Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: malin.johansson@ltu.se Telefon: 0920-493089 Rum: F745 Ort: Luleå

Johansson, Jens - Doktorand

me.jpg Titel: Doktorand Forskningsämne: Geoteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: jens.m.a.johansson@ltu.se Rum: F1069 Ort: Luleå

Johansson, Niklas - Doktorand

Niklas Johansson Titel: Doktorand Forskningsämne: Konstruktionsteknik Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: niklas.johansson@ltu.se Rum: F1035

Johnsson, Roger - Biträdande professor, Avdelningschef

RJ foto.jpg Titel: Biträdande professor, Avdelningschef Forskningsämne: Teknisk akustik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Roger.Johnsson@ltu.se Telefon: 0920-491791 Rum: F707 Ort: Luleå

Jonasson, Jan-Erik - Professor

Titel: Professor Forskningsämne: Konstruktionsteknik Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Jan-Erik.Jonasson@ltu.se Telefon: 0920-491350 Rum: F977 Ort: Luleå

Jones, Tristan - Post doktor

Tristan Jones Titel: Post doktor Forskningsämne: Gruv- och Berganläggningsteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: tristan.jones@ltu.se Telefon: 0920-491459 Rum: F1014 Ort: Luleå

Jongeling, Rogier - Universitetslektor

Titel: Universitetslektor Forskningsämne: Byggproduktion Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Rogier.Jongeling@ltu.se Telefon: 070-2702543

Jonsson, Susanne - Administratör

Titel: Administratör Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: susanne.jonsson@ltu.se Telefon: 0920-493711 Rum: 217 Ort: Filipsstad

Jägare, Veronica - Biträdande verksamhetsledare

Jägare Veronica SBN.jpg Titel: Biträdande verksamhetsledare Forskningsämne: Drift och underhållsteknik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: veronica.jagare@ltu.se Telefon: 0920-491629 Rum: F610 Ort: Luleå

Kampmann, Tobias - Doktorand

Tobias Kampmann Geoscience LTU.jpg Titel: Doktorand Forskningsämne: Malmgeologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: tobias.kampmann@ltu.se Telefon: 0920-492891 Rum: F834a Ort: Luleå

Karim, Ramin - Biträdande professor

Ramin Karim Titel: Biträdande professor Forskningsämne: Drift och underhållsteknik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Ramin.Karim@ltu.se Telefon: 0920-492344 Rum: O101 Ort: Luleå

Karlberg, Birgitta - Administrativ chef

Birgitta-Karlberg-Chef-Adm-SBN.jpg Titel: Administrativ chef Avdelning: VSS SBN Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Verksamhetsstöd E-post: Birgitta.Karlberg@ltu.se Telefon: 0920-491905 Rum: F749 Ort: Luleå

Karlkvist, Tommy - Doktorand

Titel: Doktorand Forskningsämne: Mineralteknik Avdelning: Mineralteknik och metallurgi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: tommy.karlkvist@ltu.se Telefon: 0920-491765 Rum: F1414 Ort: Luleå

Karlsson, Tarja - Projektekonom

Tarja Tervonen Titel: Projektekonom Avdelning: VSS SBN Enhet: Verksamhetsstöd Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Tarja.Karlsson@ltu.se Telefon: 0920-491922 Rum: F973 Ort: Luleå

Karnaouri, Anthi - Post doktor

Titel: Post doktor Forskningsämne: Biokemisk processteknik Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: anthi.karnaouri@ltu.se Telefon: 0920-492046 Rum: C163 Ort: Luleå

Khan, Saad Ahmed - Doktorand

Titel: Doktorand Forskningsämne: Drift och underhållsteknik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: saad.ahmed.khan@ltu.se Telefon: 0920-491402 Rum: O105 Ort: Luleå

Khoshkhoo Sany, Seyed Mohammad - Forskningsassistent

Titel: Forskningsassistent Forskningsämne: Processmetallurgi Avdelning: Mineralteknik och metallurgi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: mohammad.khoshkhoo@ltu.se Telefon: 0920-492584 Rum: F1303B Ort: Luleå

Kivinen, Mari - Gästforskare

Titel: Gästforskare Forskningsämne: Malmgeologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: mari.kivinen@ltu.se Rum: F855 Ort: Luleå

Knutsson, Sven - Professor, Ämnesföreträdare

Sven Knutsson Titel: Professor, Ämnesföreträdare Forskningsämne: Geoteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Sven.Knutsson@ltu.se Telefon: 0920-493312 Rum: F1036 Ort: Luleå

Knutsson, Roger - Doktorand

Titel: Doktorand Forskningsämne: Geoteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: roger.knutsson@ltu.se Telefon: 0920-493478 Rum: F1067 Ort: Luleå

Koch, Pierre-Henri - Doktorand

Titel: Doktorand Forskningsämne: Mineralteknik Avdelning: Mineralteknik och metallurgi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: pierre-henri.koch@ltu.se Telefon: 0920-493003 Rum: F1417 Ort: Luleå

Koltsakis, Efthymios - Universitetslektor

Titel: Universitetslektor Forskningsämne: Stålbyggnad Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: efthymios.koltsakis@ltu.se Telefon: 0920-492939 Rum: F981 Ort: Luleå

Korelskiy, Danil - Biträdande universitetslektor

Korelskiy Danil A.jpg Titel: Biträdande universitetslektor Forskningsämne: Kemisk teknologi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: danil.korelskiy@ltu.se Telefon: 0920-492315 Rum: C165 Ort: Luleå

Kowar, Sylvia - Koordinator

Kowar Sylvia 2013.jpg Titel: Koordinator Forskningsämne: VA-teknik Avdelning: Arkitektur och vatten Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: sylvia.kowar@ltu.se Telefon: 0920-491473 Rum: F1126 Ort: Luleå

Krantz, Jan - Doktorand

Jan Krantz Titel: Doktorand Forskningsämne: Byggproduktion Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: jan.krantz@ltu.se Telefon: 0920-493042 Rum: F1052 Ort: Luleå

Krey, Jan - Administratör, Ekonomi

Titel: Administratör, Ekonomi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: jan.krey@ltu.se Telefon: 0920-493706 Rum: 603 Ort: Filipsstad

Krige, Adolf - Doktorand

Titel: Doktorand Forskningsämne: Biokemisk processteknik Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: adolf.krige@ltu.se Rum: C139 Ort: Luleå

Kudahettige-Nilsson, Rasika - Forskare

Rasika.JPG Titel: Forskare Forskningsämne: Biokemisk processteknik Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: rasika.kudahettige-nilsson@ltu.se Telefon: 0920-492374 Rum: C138 Ort: Luleå

Kumar, Rupesh - Biträdande professor

rupesh_kumar.jpg Titel: Biträdande professor Forskningsämne: Drift och underhållsteknik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Rupesh.Kumar@ltu.se Rum: F1012 Ort: Luleå

Kumar, Uday - Professor, Ämnesföreträdare

UdayKumar1.jpg Titel: Professor, Ämnesföreträdare Forskningsämne: Drift och underhållsteknik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Uday.Kumar@ltu.se Telefon: 0920-491826 Rum: O201 Ort: Luleå

Kumpiene, Jurate - Professor

jurate kumpiene 2.jpg Titel: Professor Forskningsämne: Avfallsteknik Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Jurate.Kumpiene@ltu.se Telefon: 0920-493020 Rum: F664L Ort: Luleå

Lagerkvist, Anders - Professor, Ämnesföreträdare

anders l.jpg Titel: Professor, Ämnesföreträdare Forskningsämne: Avfallsteknik Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Anders.Lagerkvist@ltu.se Telefon: 0920-491908 Rum: F664 K Ort: Luleå

Lagerqvist, Ove - Professor

Titel: Professor Forskningsämne: Byggproduktion Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Ove.Lagerqvist@ltu.se Telefon: 0920-491923 Rum: F1054 Ort: Luleå

Lagnebäck, Johanna - Utbildningsadministratör

dörrskyltsbild.JPG Titel: Utbildningsadministratör Avdelning: VSS SBN Studentservice Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Verksamhetsstöd E-post: johanna.lagneback@ltu.se Telefon: 0920-491401 Rum: F760 Ort: Luleå

Lamberg, Pertti - Professor, Avdelningschef

Pertti-Lamberg-LTU.jpg Titel: Professor, Avdelningschef Forskningsämne: Mineralteknik Avdelning: Mineralteknik och metallurgi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: pertti.lamberg@ltu.se Telefon: 0920-492814 Rum: F1406 Ort: Luleå

Landström, Anders - Adjungerad professor

Titel: Adjungerad professor Forskningsämne: Arkitektur Avdelning: Arkitektur och vatten Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: anders.l.landstrom@ltu.se

Lanke, Amol - Doktorand

Amol-Lanke-LTU-Operation-Maintenance-2012.jpg Titel: Doktorand Forskningsämne: Drift och underhållsteknik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: amol.lanke@ltu.se Telefon: 0920-491586 Rum: O218 Ort: Luleå

Larsson, Anna-Carin - Universitetslektor

anna-carin.jpg Titel: Universitetslektor Forskningsämne: Gränsytors kemi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: anna-carin.v.larsson@ltu.se Telefon: 0920-491694 Rum: C143 Ort: Luleå

Larsson, Johan - Doktorand

foto_johan_red.jpg Titel: Doktorand Forskningsämne: Byggproduktion Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: johan.p.larsson@ltu.se Telefon: 0920-492263 Rum: F1058 Ort: Luleå

Larsson-Kråik, Per-Olof - Adjungerad professor

Titel: Adjungerad professor Forskningsämne: Drift och underhållsteknik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: per-olof.larsson-kraik@ltu.se Rum: F1010

Laue, Jan - Professor, ämnesföreträdare

Titel: Professor, ämnesföreträdare Forskningsämne: Geoteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: jan.laue@ltu.se Telefon: 0920-491288 Rum: F1053 Ort: Luleå

Lemma, Yonas - Forskningsingenjör

Yonas-Lemma-LTU.jpg Titel: Forskningsingenjör Forskningsämne: Drift och underhållsteknik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: yonas.lemma@ltu.se Rum: O230 Ort: Luleå

Lennartsson, Andreas - Forskningsassistent

Titel: Forskningsassistent Forskningsämne: Processmetallurgi Avdelning: Mineralteknik och metallurgi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: andreas.lennartsson@ltu.se Telefon: 0920-492379 Rum: F1326 Ort: Luleå

Lennström, David - Industridoktorand

Titel: Industridoktorand Forskningsämne: Teknisk akustik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: david.lennstrom@ltu.se

Leonhardt, Gunther - Post doktor

Günther Leonhardt Titel: Post doktor Forskningsämne: VA-teknik Avdelning: Arkitektur och vatten Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: gunther.leonhardt@ltu.se Telefon: 0920-493403 Rum: F1108a Ort: Luleå

Levander, Lisa - Industridoktorand

Titel: Industridoktorand Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: lisa.levander@ltu.se Telefon: 0920-491960 Rum: C164 Ort: Luleå

Lidelöw, Helena - Biträdande professor

Helena Johnsson low-res.jpg Titel: Biträdande professor Forskningsämne: Träbyggnad Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: helena.lidelow@ltu.se Telefon: 0920-492860 Rum: F951 Ort: Luleå

Lidelöw, Sofia - Universitetslektor

soli.jpg Titel: Universitetslektor Forskningsämne: Träbyggnad Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Sofia.Lidelow@ltu.se Telefon: 0920-492839 Rum: F961 Ort: Luleå

Lin, Janet - Biträdande professor

Janet Lin Titel: Biträdande professor Forskningsämne: Drift och underhållsteknik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: janet.lin@ltu.se Telefon: 0920-491564 Rum: O119 Ort: Luleå

Lindberg, Ronnie - Adjungerad universitetsadjunkt

Titel: Adjungerad universitetsadjunkt Forskningsämne: Stålbyggnad Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: ronnie.lindberg@ltu.se

Lindberg, Rune - Projektledare

Titel: Projektledare Forskningsämne: Drift och underhållsteknik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: rune.lindberg@ltu.se Rum: O210 Ort: Luleå

Lindblom, Jenny - Universitetslektor

jenny.jpg Titel: Universitetslektor Forskningsämne: Geoteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Jenny.Lindblom@ltu.se Telefon: 0920-493630 Rum: F1057 Ort: Luleå

Lindbäck, Ulf - Projektekonom

image003.jpg Titel: Projektekonom Avdelning: VSS SBN Mineralteknik och metallurgi Enhet: Verksamhetsstöd Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Ulf.Lindback@ltu.se Telefon: 0920-493366 Rum: F736 Ort: Luleå

Lindegren, David - Forskningsing 1:e

Titel: Forskningsing 1:e Forskningsämne: Teknisk akustik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: david.lindegren@ltu.se Rum: F705 Ort: Luleå

Linton, Johan - Universitetslektor

Titel: Universitetslektor Forskningsämne: Arkitektur Avdelning: Arkitektur och vatten Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: johan.linton@ltu.se Ort: Luleå

Lintzen, Nina - Doktorand

Nina Lintzen - LTU Titel: Doktorand Forskningsämne: Geoteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: nina.lintzen@ltu.se Telefon: 0920-491747 Rum: F1055 Ort: Luleå

Lishchuk, Viktor - Doktorand

viklis Titel: Doktorand Forskningsämne: Mineralteknik Avdelning: Mineralteknik och metallurgi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: viktor.lishchuk@ltu.se Telefon: 0920-492992 Rum: F1407 Ort: Luleå

Liu, Guiqun - Gästforskare

Titel: Gästforskare Forskningsämne: Processmetallurgi Avdelning: Mineralteknik och metallurgi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: guiqun.liu@ltu.se Telefon: 0920-492868 Rum: F1308 Ort: Luleå

Ljung, Stina - Doktorand

Titel: Doktorand Forskningsämne: VA-teknik Avdelning: Arkitektur och vatten Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: stina.ljung@ltu.se Telefon: 0920-493259 Rum: F1134 Ort: Luleå

Ljunggren, Fredrik - Biträdande professor

fredrik.jpg Titel: Biträdande professor Forskningsämne: Teknisk akustik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Fredrik.Ljunggren@ltu.se Telefon: 0920-491286 Rum: F709 Ort: Luleå

Lotfian, Samira - Doktorand

Titel: Doktorand Forskningsämne: Processmetallurgi Avdelning: Mineralteknik och metallurgi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: samira.lotfian@ltu.se Telefon: 0920-492982 Ort: Luleå

Lu, Weizhuo - Universitetslektor

welu.jpg Titel: Universitetslektor Forskningsämne: Byggproduktion Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: weizhuo.lu@ltu.se Telefon: 0920-492866 Rum: F1056A Ort: Luleå

Lund, Cecilia - Post doktor

Fotograf: Anna Thurfjell Titel: Post doktor Forskningsämne: Mineralteknik Avdelning: Mineralteknik och metallurgi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: cecilia.lund@ltu.se Telefon: 0920-492354 Rum: F1428 Ort: Luleå

Lundberg, Angela - Professor

angela_small.jpg Titel: Professor Forskningsämne: Tillämpad geologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Angela.Lundberg@ltu.se Telefon: 0920-491207 Rum: F848 Ort: Luleå

Lundberg, Jan - Professor

jalu.jpg Titel: Professor Forskningsämne: Drift och underhållsteknik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Jan.Lundberg@ltu.se Telefon: 0920-491748 Rum: O129 Ort: Luleå

Lundberg, Kristina - Adjungerad universitetsadjunkt

Titel: Adjungerad universitetsadjunkt Forskningsämne: Geoteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: kristina.lundberg@ltu.se Rum: F1073

Lundberg, Mary - Doktorand

Lundberg Mary LTU.jpg Titel: Doktorand Forskningsämne: Träbyggnad Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: mary.lundberg@ltu.se Telefon: 0920-492116 Rum: F957 Ort: Luleå

Lund Cipolla, Alexandra - Institutionsadministratör

Alexandra Lund Cipello.jpg Titel: Institutionsadministratör Avdelning: VSS SBN Drift, underhåll och akustik Enhet: Verksamhetsstöd Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: alexandra.lund.cipolla@ltu.se Telefon: 0920-491846 Rum: O206 Ort: Luleå

Lundkvist, Robert - Forskningsassistent

roblun.jpg Titel: Forskningsassistent Forskningsämne: Byggproduktion Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: robert.lundkvist@ltu.se Telefon: 0920-491042 Rum: F1056 Ort: Luleå

Lundkvist, Andre - Doktorand

lunand.JPG Titel: Doktorand Forskningsämne: Teknisk akustik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: andre.lundkvist@ltu.se Rum: F715 Ort: Luleå

Långvall, Andreas - Doktorand

Titel: Doktorand Forskningsämne: Gränsytors kemi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: andreas.langvall@ltu.se Telefon: 0920-493468 Rum: C137 Ort: Luleå

Löfdahl, Magnus - Forskare

Löfdahl Magnus FOTO.JPG Titel: Forskare Forskningsämne: Teknisk akustik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: magnus.lofdahl@ltu.se Telefon: 0920-491834 Rum: F711 Ort: Luleå

Löfgren, Sofia - Forskningsing 1:e

Titel: Forskningsing 1:e Forskningsämne: Arkitektur Avdelning: Arkitektur och vatten Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: sofia.lofgren@ltu.se Rum: F134 Ort: Luleå

Maack Rasmussen, Thorkild - Professor, Ämnesföreträdare

Thorkild M Rasmussen- Lulea University of Technology 1.jpg Titel: Professor, Ämnesföreträdare Forskningsämne: Prospekteringsgeofysik Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: thorkild.maack.rasmussen@ltu.se Telefon: 0920-493413 Rum: F844 Ort: Luleå

Magnusson, Simon - Industridoktorand

Simon-Magnusson.jpg Titel: Industridoktorand Forskningsämne: Geoteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: simon.magnusson@ltu.se

Magnusson, Anna - Doktorand, Forskningsassistenet

Anna Magnusson.jpg Titel: Doktorand, Forskningsassistenet Forskningsämne: VA-teknik Avdelning: Arkitektur och vatten Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: anna.magnusson@ltu.se Telefon: 0920-493859 Rum: F1112A Ort: Luleå

Makusa, Gregory - Doktorand

Gregory Makusa - LTU Titel: Doktorand Forskningsämne: Geoteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: gregory.makusa@ltu.se Telefon: 0920-491688 Rum: F1032 Ort: Luleå

Manoleas, Panagiotis - Doktorand

Titel: Doktorand Forskningsämne: Stålbyggnad Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: panagiotis.manoleas@ltu.se Telefon: 0920-492998 Rum: F956 *Temp* Ort: Luleå

Marklund, Stefan - Projektledare

Titel: Projektledare Forskningsämne: VA-teknik Avdelning: Arkitektur och vatten Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: stefan.marklund@ltu.se Telefon: 0920-491057 Rum: F1112A Ort: Luleå

Martinsson, Olof - Forskningsing 1:e

Martinsson Olof.jpg Titel: Forskningsing 1:e Forskningsämne: Malmgeologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Olof.Martinsson@ltu.se Telefon: 0920-493669 Rum: F839 Ort: Luleå

Marttonen, Salla - Doktorand

Titel: Doktorand Forskningsämne: Drift och underhållsteknik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: salla.marttonen@ltu.se Rum: F1010

Mattila, Ulf - IT-samordnare

Ulf Mattila Titel: IT-samordnare Avdelning: VSS SBN Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Verksamhetsstöd E-post: Ulf.Mattila@ltu.se Telefon: 0920-491797 Rum: F748 Ort: Luleå

Mattsson, Hans - Universitetslektor

hmat.jpg Titel: Universitetslektor Forskningsämne: Geoteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Hans.Mattsson@ltu.se Telefon: 0920-492147 Rum: F1063 Ort: Luleå

Mattsson, Jonathan - Doktorand

Jonathan-Mattsson.JPG Titel: Doktorand Forskningsämne: VA-teknik Avdelning: Arkitektur och vatten Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: jonathan.mattsson@ltu.se Telefon: 0920-493146 Rum: F1112 Ort: Luleå

Maurice, Christian - Universitetslektor

chma.jpg Titel: Universitetslektor Forskningsämne: Tillämpad geologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Christian.Maurice@ltu.se Telefon: 0920-491755 Rum: F856 Ort: Luleå

maximino, joao - Trainee

Titel: Trainee Forskningsämne: Stålbyggnad Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: joao.maximino@ltu.se Ort: Luleå

Mayer, Sabine - Projektledare

Sabine_Mayer.jpg Titel: Projektledare Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: sabine.mayer@ltu.se Telefon: 0920-492428 Rum: F739 Ort: Luleå

Mihaylov, Dimitar - Forskare

Titel: Forskare Forskningsämne: Gruv- och Berganläggningsteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: dimitar.mihaylov@ltu.se Telefon: 0920-492447 Rum: F1032 Ort: Luleå

Minz, Friederike - Doktorand

Titel: Doktorand Forskningsämne: Malmgeologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: friederike.minz@ltu.se Telefon: 0920-491068 Rum: F835 Ort: Luleå

Mishra, Madhav - Doktorand

Titel: Doktorand Forskningsämne: Drift och underhållsteknik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: madhav.mishra@ltu.se Telefon: 0920-492325 Rum: E616A Ort: Luleå

Moghadas, Shahab - Doktorand

Shahab Moghadas.jpg Titel: Doktorand Forskningsämne: VA-teknik Avdelning: Arkitektur och vatten Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: shahab.moghadas@ltu.se Telefon: 0920-493149 Rum: F1116 Ort: Luleå

Mohammed, Omar D - Doktorand

Omar D. Mohammed Titel: Doktorand Forskningsämne: Drift och underhållsteknik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: omar.mohammed@ltu.se Telefon: 0920-491840 Rum: O112 Ort: Luleå

Morant, Amparo - Doktorand

Amparo Morant Titel: Doktorand Forskningsämne: Drift och underhållsteknik Avdelning: Drift, underhåll och akustik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: amparo.morant@ltu.se Telefon: 0920-492518 Rum: O124 Ort: Luleå

Mouzon, Johanne - Biträdande professor

Johanne Mouzon.jpg Titel: Biträdande professor Forskningsämne: Kemisk teknologi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Johanne.Mouzon@ltu.se Telefon: 0920-491960 Rum: C164 Ort: Luleå

Multee, Areewan - Lokalvårdare

Titel: Lokalvårdare Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: areewan.multee@ltu.se Telefon: 0920-493702 Rum: 416 Ort: Filipsstad

Mwanga, Abdul - Doktorand

Titel: Doktorand Forskningsämne: Mineralteknik Avdelning: Mineralteknik och metallurgi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: abdul.mwanga@ltu.se Telefon: 0920-491841 Rum: F1411 Ort: Luleå

Mårtensson, Stefan - Doktorand

Stefan Mårtensson Titel: Doktorand Forskningsämne: Geoteknik Avdelning: Geoteknologi Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: stefan.martensson@ltu.se Telefon: 0920-491423 Rum: F1038 Ort: Luleå

Mäkitalo, Maria - Forskningsassistent

Maria Mäkitalo Titel: Forskningsassistent Forskningsämne: Tillämpad geologi Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: maria.makitalo@ltu.se Telefon: 0920-492830 Rum: F835a Ort: Luleå

Möller, Mikael - Adjungerad professor

Titel: Adjungerad professor Forskningsämne: Stålbyggnad Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: mikael.moller@ltu.se

Nabavi, Mohammad Sadegh - Doktorand

Mohammad Sadegh Nabavi LTU.jpg Titel: Doktorand Forskningsämne: Kemisk teknologi Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: sadegh.nabavi@ltu.se Telefon: 0920-492861 Rum: C138 Ort: Luleå

Nair Muraleedharan, Madhu - Doktorand, Doktorand

Madhu Nair Muraleedharan LTU 2014.jpg Titel: Doktorand, Doktorand Forskningsämne: Biokemisk processteknik Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: madhu.nair.muraleedharan@ltu.se Telefon: 0920-493454 Rum: C145 Ort: Luleå

Najjarzadeh, Nasim - Doktorand, Forskarstuderande

Titel: Doktorand, Forskarstuderande Forskningsämne: Biokemisk processteknik Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: nasim.najjarzadeh@ltu.se Rum: C157 Ort: Luleå

Nedergård Zetterqvist, Hanna - Projektekonom

image007.png Titel: Projektekonom Avdelning: VSS SBN Enhet: Verksamhetsstöd Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: hanna.nedergard-zetterqvist@ltu.se Telefon: 0920-492293 Rum: F753 Ort: Luleå

Nergård, Silvia - Projektekonom

image006.png Titel: Projektekonom Avdelning: VSS SBN Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Verksamhetsstöd E-post: silvia.nergard@ltu.se Telefon: 0920-492072 Rum: F746 Ort: Luleå

Nilforoush, Rasoul - Doktorand

Rasoul Nilforoush.jpg Titel: Doktorand Forskningsämne: Konstruktionsteknik Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: rasoul.nilforoush@ltu.se Telefon: 0920-492912 Rum: F975 Ort: Luleå

Nilimaa, Jonny - Forskningsassistent

Jonny Titel: Forskningsassistent Forskningsämne: Konstruktionsteknik Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: jonny.nilimaa@ltu.se Telefon: 0920-491576 Rum: F962 Ort: Luleå

Nilsson, Berit - Serviceassistent

Titel: Serviceassistent Avdelning: Närservice Enhet: Verksamhetsstöd Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: Berit.Nilsson@ltu.se Telefon: 0920-493345 Rum: E1013 Ort: Luleå

Nilsson, Martin - Universitetslektor, Avdelningschef

Martin Nilsson.jpg Titel: Universitetslektor, Avdelningschef Forskningsämne: Konstruktionsteknik Avdelning: Byggkonstruktion och -produktion Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: martin.nilsson@ltu.se Telefon: 0920-492533 Rum: F985 Ort: Luleå

Nilsson, Anette - Institutionsadministratör

Anette-Nilsson-LTU-01.jpg Titel: Institutionsadministratör Avdelning: VSS SBN Enhet: Verksamhetsstöd Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: anette.nilsson@ltu.se Telefon: 0920-492032 Rum: F756 Ort: Luleå

Nilsson, Kristina - Professor, Ämnesföreträdare

krinil.jpg Titel: Professor, Ämnesföreträdare Forskningsämne: Arkitektur Avdelning: Arkitektur och vatten Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: kristina.l.nilsson@ltu.se Telefon: 0920-491678 Rum: F237 Ort: Luleå

Nilsson, Robert - Universitetslektor

Nilsson Robert crop.jpg Titel: Universitetslektor Forskningsämne: Biokemisk processteknik Avdelning: Kemiteknik Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser E-post: robert.nilsson@ltu.se Telefon: 0920-492479 Rum: C152 Ort: Luleå