SBN 2012

Kontakta oss

Johansson, Örjan - Biträdande professor, Prefekt
Organisation: Teknisk akustik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491386
Abbasi, Hamon - Amanuens
Organisation: Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Abdullah, Twana - Industridoktorand
User avatar
Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491560
Aguilar, Wilson - Gästforskare
Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492502
Ahmadi, Alireza - Biträdande professor
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493047
Ahmed, Hesham - Universitetslektor
Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491309
Alakangas, Lena - Biträdande professor
Organisation: Tillämpad geologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491396
Al-Ansari, Nadhir - Professor
Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491858
Aldouri, Yamur - Doktorand
Organisation: Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492497
Aljumaili, Mustafa - Doktorand
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491553
Allen, Rodney - Adjungerad professor
User avatar
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Al-Madhlom, Qais - Industridoktorand
User avatar
Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491372
Almeida, Joao - Trainee
User avatar
Organisation: Stålbyggnad, Byggkonstruktion och -produktion, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Al-Rubaei, Ahmed - Forskningsassistent
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492353
Altorkmany, Lobna - Doktorand
Organisation: Vattenteknik, Arkitektur och vatten, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492852
Andersson, Erik - Forskningsingenjör
User avatar
Organisation: Byggkonstruktion och -produktion, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493883
Andersson, Jörgen - Gäst universitetsadjunkt
User avatar
Organisation: Materialvetenskap, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493715
Andersson, Anton - Doktorand
User avatar
Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493409
Andersson-Wikström, Alexandra - Doktorand, Forskningsingenjör
User avatar
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493078
Andrade, Pedro - Doktorand
Organisation: Stålbyggnad, Byggkonstruktion och -produktion, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492073
Andreas, Lale - Biträdande professor
Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492262
Antonopoulou, Io - Doktorand, Doktorand
User avatar
Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493453
Antzutkin, Oleg - Professor, Ämnesföreträdare
Organisation: Gränsytors kemi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492524
ArastehKhouy, Iman - Biträdande universitetslektor
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492071
Ask, Daniel - Adjungerad professor
User avatar
Organisation: Prospekteringsgeofysik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Ask, Maria - Universitetslektor
Organisation: Tillämpad geologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491411
Asplund, Matthias - Doktorand
User avatar
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491062
Atashipour, Seyed Rasoul - Doktorand, Gästforskare
User avatar
Organisation: Träbyggnad, Byggkonstruktion och -produktion, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491346
Awe, Samuel Ayowole - Forskare
Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491728
Bagge, Niklas - Doktorand
Organisation: Konstruktionsteknik, Byggkonstruktion och -produktion, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491264
Banda, Sraj - Doktorand
Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493212
Bark, Glenn - Universitetslektor
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491039
Barnes, Simon - Doktorand
Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491460
Bauer, Tobias - Biträdande universitetslektor
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492150
Bauer, Susanne - Doktorand
Organisation: Tillämpad geologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491957
Berg, Britt-Marie - Administratör
User avatar
Organisation: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493714
Berggård, Glenn - Universitetslektor
Organisation: Trafikteknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491711
Bergliv, Elin - Doktorand
Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492936
Berglund, Kris - Professor
Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493070
Berglund, Kristoffer - Doktorand
User avatar
Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Berlin, Malin - Utbildningsadministratör
Organisation: VSS SBN, Verksamhetsstöd, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493130
Bernspång, Lars - Universitetslektor
Organisation: Konstruktionsteknik, Byggkonstruktion och -produktion, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491308
Beyglou, Ali - Doktorand
Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492948
Bhalla, Sandeep - Forskningsing 1:e
User avatar
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493030
Bida, Jan - Lektor
User avatar
Organisation: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
E-post: jan.bida@ltu.se
Björkman, Bo - Professor, Ämnesföreträdare
Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491292
Blanksvärd, Thomas - Biträdande universitetslektor
Organisation: Konstruktionsteknik, Byggkonstruktion och -produktion, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491642
Blecken, Godecke-Tobias - Universitetslektor
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491394
Bohlin, Leif - teknologie doktor
User avatar
Organisation: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493713
Bonath, Victoria - Doktorand
Organisation: Konstruktionsteknik, Byggkonstruktion och -produktion, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492934
Borris, Matthias - Doktorand
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491589
Boström, Göran - Utbildningsadministratör
Organisation: VSS SBN, Verksamhetsstöd, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493110
Brabie, Voicu - Docent
User avatar
Organisation: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Byfors, Jan - Adjungerad professor
User avatar
Organisation: Byggproduktion, Byggkonstruktion och -produktion, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Byström, Alexandra - Doktorand
User avatar
Organisation: Stålbyggnad, Byggkonstruktion och -produktion, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491715
Candell, Olov - Adjungerad universitetslektor
User avatar
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Cardenas, Edgar - Gästforskare
Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Carlsson, My - Industridoktorand
Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Chapman, David - Doktorand
User avatar
Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491380
Chen, Guanghui - Doktorand
Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491637
Chmielowski, Riia - Forskningsing 1:e
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492033
Christakopoulos, Paul - Professor, Ämnesföreträdare
Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492510
Christakopoulou, Betty - Projektledare
Organisation: Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492850
Collin, Peter - Professor
Organisation: Konstruktionsteknik, Byggkonstruktion och -produktion, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Conrad, Sarah - Doktorand
Organisation: Tillämpad geologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491690
Cwirzen, Andrzej - Professor, Ämnesföreträdare
User avatar
Organisation: Konstruktionsteknik, Byggkonstruktion och -produktion, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493387
Dagli, Deniz - Doktorand
Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493465
Dahlén, Lisa - Universitetslektor
Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491702
Dalgård, Lennart - Lärare
User avatar
Organisation: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Danielsson, Georg - Forskningsing 1:e
Organisation: Byggkonstruktion och -produktion, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491851
Dineva, Savka - Professor
Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493214
Domeij, Johan - Tekniker
User avatar
Organisation: Byggkonstruktion och -produktion, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Ebrahimabadi, Saeed - Forskningsassistent
Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491988
Edelbro, Catrin - Universitetslektor, Huvudansvarig utbildningsledare (HUL
Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493318
Edeskär, Tommy - Universitetslektor
Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493065
Eitzenberger, Andreas - Biträdande universitetslektor
Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492267
Ek, Li - Projektekonom
Organisation: VSS SBN, Verksamhetsstöd, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493435
E-post: li.ek@ltu.se
Ekelund, Björn - Universitetslektor
User avatar
Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Elfgren, Lennart - Professor
Organisation: Konstruktionsteknik, Byggkonstruktion och -produktion, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493660
Elhami, Ehsan - Doktorand
User avatar
Organisation: Tillämpad geologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492570
Elming, Sten-åke - Professor
Organisation: Prospekteringsgeofysik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491392
El-Tawil, Asmaa - Doktorand
User avatar
Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493131
Emborg, Mats - Professor
Organisation: Konstruktionsteknik, Byggkonstruktion och -produktion, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Eng, Patrik - Vaktmästare
User avatar
Organisation: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493708
Engström, Fredrik - Universitetslektor
User avatar
Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491388
Engström, Anneli - Utbildningsadministratör
Organisation: VSS SBN, Verksamhetsstöd, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491616
Engström, Susanne - Biträdande universitetslektor
Organisation: Träbyggnad, Byggkonstruktion och -produktion, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491921
Engström, Emma - Biträdande universitetslektor
User avatar
Organisation: Tillämpad geologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Enman, Josefine - Universitetslektor
Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491267
Eskilsson, Anna - Lärare
User avatar
Organisation: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493707
Faisal, Abrar - Doktorand
Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492365
Famurewa, Stephen Mayowa - Forskare
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492375
Farzaneh, Amirfarrokh - Doktorand
Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492879
Filippov, Andrei - Doktorand
Organisation: Gränsytors kemi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491839
Filippova, Alfia - Praktikant
User avatar
Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492861
Flodström, Ann-Christin - Projektekonom
Organisation: VSS SBN, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-493912
Forsberg, Thomas - Forskningsingenjör
Organisation: Byggkonstruktion och -produktion, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491669
Forsling, Willis - Professor emeritus
Organisation: Gränsytors kemi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Fouladvand, Shahpar - Doktorand
Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491419
Fransson, Lennart - Forskare
Organisation: Konstruktionsteknik, Byggkonstruktion och -produktion, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493102
Försth, Michael - Professor
Organisation: Stålbyggnad, Byggkonstruktion och -produktion, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491265
Galar, Diego - Professor
User avatar
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492437
Galfi, Helen - Forskningsassistent
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491631
Garcia, Gustavo - Gästforskare
Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492502
Garmabaki, Amir - Forskare, Post Doc
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493429
Gelfgren, Maria - Forskningsingenjör
User avatar
Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491428
Ghasemi, Yahya - Doktorand
User avatar
Organisation: Konstruktionsteknik, Byggkonstruktion och -produktion, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492863
Ghodrati, Behzad - Biträdande professor
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491456
Ghosh, Rajib - Doktorand
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492588
Ginesy, Mireille - Doktorand
User avatar
Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492986
Girhammar, Ulf Arne - Professor
User avatar
Organisation: Träbyggnad, Byggkonstruktion och -produktion, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493012
Glover, Cecilia - Projektkoordinator
Organisation: Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493143
Goldkuhl, Lena - Projektkoordinator, Fil.dr
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492893
Gowda, Vasantha - Doktorand
Organisation: Gränsytors kemi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492539
Grahn, Mattias - Biträdande professor
Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491928
Grankvist, Katarina - Informatör
Organisation: Kommunikation och varumärke, Drift, underhåll och akustik, Verksamhetsstöd, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493439
Greberg, Jenny - Universitetslektor
Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492840
Guclu, Erim - Postdoc
Organisation: Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493450
Gunneriusson, Eva - Universitetslektor
Organisation: Gränsytors kemi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492126
Gunneriusson, Lars - Biträdande professor
Organisation: Gränsytors kemi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491832
Gustafson, Anna - Biträdande universitetslektor
Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493309
Gustafsson, Anna-Maria - Biträdande universitetslektor
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491667
Gustafsson, Andreas - Industridoktorand
User avatar
Organisation: Stålbyggnad, Byggkonstruktion och -produktion, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Haapakangas, Juho - Gästforskare
User avatar
Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Halim, Adrianus - Universitetslektor
Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493484
Hamberg, Roger - Doktorand
User avatar
Organisation: Tillämpad geologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492287
Hamodi, Hussan - Post Doc
User avatar
Organisation: Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492945
Hannu, Carina - Projektekonom
Organisation: VSS SBN, Verksamhetsstöd, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493663
Hansson, Thory - Institutionsadministratör
Organisation: VSS SBN, Verksamhetsstöd, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491816
Hassan, Rebwar - Phd Student
User avatar
Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Hassellund, Lovisa - Forskningsingenjör, Fo.Ing
User avatar
Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492318
Hedlund, Jonas - Professor, Ämnesföreträdare
Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492105
Hedlund, Hans - Adjungerad professor
User avatar
Organisation: Konstruktionsteknik, Byggkonstruktion och -produktion, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Hedström, Annelie - Universitetslektor
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492309
Heistermann, Christine - Forskare
Organisation: Stålbyggnad, Byggkonstruktion och -produktion, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491632
Heistermann, Tim - Biträdande universitetslektor
Organisation: Stålbyggnad, Byggkonstruktion och -produktion, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491917
Hellingwerf, Rob - Professor, gäst
User avatar
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493709
Hellqvist, Björn - Rektor
User avatar
Organisation: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493704
Helmerius, Jonas - Forskningsing 1:e
Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491771
Henneberg, Joshua - Trainee
User avatar
Organisation: Stålbyggnad, Byggkonstruktion och -produktion, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Herrmann, Inga - Biträdande universitetslektor
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492528
Hidman, Erik - Doktorand
Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493412
Holm, Therese - Ekonom
Organisation: VSS SBN, Verksamhetsstöd, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491226
Holmgren, Allan - Universitetslektor
Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492140
Holmgren, Mattias - Biträdande universitetslektor
User avatar
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492433
Holmgren, Allan - Tekniker
User avatar
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493408
Holmgren, Maria Magdalena - Projektledare, Senior Projektledare
Organisation: Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492382
Holmqvist, Britt-Louise - Forskningsing 1:e, Forskningsingenjör
User avatar
Organisation: Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493410
Hoseinie, Hadi - Forskare
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493428
Huang, Zheng - Doktorand
User avatar
Organisation: Konstruktionsteknik, Byggkonstruktion och -produktion, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Häggström, Jens - Doktorand
Organisation: Konstruktionsteknik, Byggkonstruktion och -produktion, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492120
Höckerlind, Rolf - Lärare
User avatar
Organisation: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Hösthagen, Anders - Doktorand
Organisation: Konstruktionsteknik, Byggkonstruktion och -produktion, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Ingri, Johan - Professor
Organisation: Tillämpad geologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491843
Iqbal, Naveed - Doktorand
User avatar
Organisation: Stålbyggnad, Byggkonstruktion och -produktion, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492198
Iversen, Emil - Forskningsingengör
User avatar
Organisation: Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Jacquier, Nicolas - Doktorand
Organisation: Träbyggnad, Byggkonstruktion och -produktion, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Jakobsson, Marie - Institutionsadministratör
Organisation: VSS SBN, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-491353
Jansson, Gustav - Biträdande universitetslektor
User avatar
Organisation: Byggproduktion, Byggkonstruktion och -produktion, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491835
Jansson, Nils - Biträdande universitetslektor
User avatar
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491487
Jia, Qi - Forskningsassistent
Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493108
E-post: qi.jia@ltu.se
Johansson, Eva - Biträdande universitetslektor, Avdelningschef
Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493021
Johansson, Charlotta - Biträdande professor, Avdelningschef
Organisation: Trafikteknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491867
Johansson, Daniel - Universitetslektor
Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492361
Johansson, Örjan - Biträdande professor, Prefekt
Organisation: Teknisk akustik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491386
Johansson, Tim - Doktorand
User avatar
Organisation: Byggproduktion, Byggkonstruktion och -produktion, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493057
Johansson, Malin - Projektekonom
Organisation: VSS SBN, Verksamhetsstöd, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493089
Johansson, Jens - Doktorand
Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Johansson, Niklas - Doktorand
Organisation: Konstruktionsteknik, Byggkonstruktion och -produktion, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Johnsson, Roger - Biträdande professor, Avdelningschef
Organisation: Teknisk akustik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491791
Jonasson, Jan-Erik - Professor
User avatar
Organisation: Konstruktionsteknik, Byggkonstruktion och -produktion, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491350
Jones, Tristan - Post doktor
Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491459
Jongeling, Rogier - Universitetslektor
User avatar
Organisation: Byggproduktion, Byggkonstruktion och -produktion, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 070-2702543
Jonsson, Susanne - Administratör
User avatar
Organisation: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493711
Jägare, Veronica - Biträdande verksamhetsledare
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491629
Kampmann, Tobias - Doktorand
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492891
Karim, Ramin - Biträdande professor
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492344
Karlberg, Birgitta - Administrativ chef
Organisation: VSS SBN, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-491905
Karlkvist, Tommy - Doktorand
User avatar
Organisation: Mineralteknik, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491765
Karlsson, Tarja - Projektekonom
Organisation: VSS SBN, Verksamhetsstöd, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491922
Karnaouri, Anthi - Post doktor
User avatar
Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492046
Kero, Jakob - Forskningsing 1:e
User avatar
Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493511
Khan, Saad Ahmed - Doktorand
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491402
Khoshkhoo Sany, Seyed Mohammad - Forskningsassistent
User avatar
Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492584
Kivinen, Mari - Gästforskare
User avatar
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Kjellsson, Tennéh - Informatör
User avatar
Organisation: Kommunikation och varumärke, Drift, underhåll och akustik, Verksamhetsstöd, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493503
Knutsson, Sven - Professor, Ämnesföreträdare
Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493312
Knutsson, Roger - Doktorand
User avatar
Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493478
Koch, Pierre-Henri - Doktorand
User avatar
Organisation: Mineralteknik, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493003
Koltsakis, Efthymios - Universitetslektor
User avatar
Organisation: Stålbyggnad, Byggkonstruktion och -produktion, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492939
Korelskiy, Danil - Biträdande universitetslektor
Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492315
Kowar, Sylvia - Koordinator
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491473
Krantz, Jan - Doktorand
Organisation: Byggproduktion, Byggkonstruktion och -produktion, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493042
Krey, Jan - Administratör, Ekonomi
User avatar
Organisation: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493706
E-post: jan.krey@ltu.se
Krige, Adolf - Doktorand
User avatar
Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Kudahettige-Nilsson, Rasika - Forskare
Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492374
Kumar, Rupesh - Biträdande professor
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Kumar, Uday - Professor, Ämnesföreträdare
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491826
Kumpiene, Jurate - Professor
Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493020
Lagerkvist, Anders - Professor, Ämnesföreträdare
Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491908
Lagerqvist, Ove - Professor
User avatar
Organisation: Byggproduktion, Byggkonstruktion och -produktion, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491923
Lagnebäck, Johanna - Utbildningsadministratör
Organisation: VSS SBN, Studentservice, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-491401
Lamberg, Pertti - Professor, Avdelningschef
Organisation: Mineralteknik, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492814
Landström, Anders - Adjungerad professor
User avatar
Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Lanke, Amol - Doktorand
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491586
Larsson, Anna-Carin - Universitetslektor
Organisation: Gränsytors kemi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491694
Larsson, Johan - Doktorand
Organisation: Byggproduktion, Byggkonstruktion och -produktion, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492263
Larsson-Kråik, Per-Olof - Adjungerad professor
User avatar
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Laue, Jan - Professor, Professor, ämnesföreträdare
Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491288
E-post: jan.laue@ltu.se
Lemma, Yonas - Forskningsingenjör
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Lennartsson, Andreas - Forskningsassistent
User avatar
Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492379
Lennström, David - Industridoktorand
User avatar
Organisation: Teknisk akustik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Leonhardt, Gunther - Post doktor
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493403
Levander, Lisa - Industridoktorand
User avatar
Organisation: Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491960
Lidelöw, Helena - Biträdande professor
Organisation: Träbyggnad, Byggkonstruktion och -produktion, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 070-3340766
Lidelöw, Sofia - Universitetslektor
Organisation: Träbyggnad, Byggkonstruktion och -produktion, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492839
Lin, Janet - Biträdande professor
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491564
Lindberg, Ronnie - Adjungerad universitetsadjunkt
User avatar
Organisation: Stålbyggnad, Byggkonstruktion och -produktion, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser