Strömningslära och experimentell mekanik

Avdelningen består av ämnena Strömningslära och Experimentell mekanik. Den gemensamma styrkan i forskningen är experimentell strömningsmekanik generellt och laserbaserade metoder som LDV och PIV specifikt.

Varje ämne har dock en mycket bredare forskningsbas. Dessa inkluderar numeriska metoder för beräkning av strömningsfält (CFD) som ett forskningshjälpmedel och optiska metoder för mätning av deformation av solider. Genom ämnena har avdelningen ansvar för ett stort antal kurser på alla nivåer i undervisningen. 

Sidansvarig och kontakt: Ted Karlsson

Publicerad: 22 april 2006

Uppdaterad: 9 april 2010

Luleå tekniska universitet