Publikationer

Pure är en forskningsdatabas för publikationer vid LTU.

I Pure hittar du:

  • Artiklar
  • Avhandlingar
  • Övriga forskningspublikationer  
  • Examensarbeten
  • Forskningsprojekt

Publikationsdatabasen Pure

[http://pure.ltu.se/portal/sv/organisations/arbetsterapi(125cc144-2848-40be-9c11-f40addac98be)/publications.html]

Tidigare arbetsterapiforskning i forskarutbildningsämnet Hälsovetenskap

[http://pure.ltu.se/portal/sv/organisations/halsovetenskap(aed0bc00-5b78-493f-b65a-6df9a88b86ec).html]

Publicerad: 17 maj 2011

Luleå tekniska universitet