LTUs interna sida för forskningsfinansiering

För mer information om Grants Office, aktuella utlysningar, finansiärer m.m. logga in på forskningsfrågor på LTUs interna hemsida.

Forskningsfinansiering Grants Office

[http://www.ltu.se/internt/Forskning/2.53414]

Sidansvarig och kontakt: Jenny Lindberg

Publicerad: 19 maj 2011

Uppdaterad: 16 augusti 2013

Luleå tekniska universitet