Om Grants Office

Grants Office hjälper och stöttar anställda vid Luleå tekniska universitet i olika frågor som rör forskningsfinansiering.Luleå tekniska universitet har en hög andel externfinansierad forskning. Andelen uppgick under år 2010 till 62 procent, att jämföra med 61 procent föregående år.

LTU:s externa intäkter till forskning ökade med hela 66 mnkr mellan år 2008 och år 2009 och med ytterligare 70 mnkr år 2010 och uppgår nu till 501 mnkr. Därmed har universitetet överstigit de 500 mnkr som under en längre tid varit ett högt och utmanande mål. Under år 2010 uppgick uppdragsforskningen till 101 mnkr, samma volym som föregående år.

Sidansvarig och kontakt: Jenny Lindberg

Publicerad: 28 mars 2011

Uppdaterad: 21 februari 2014

Senaste utlysningar

Luleå tekniska universitet