Programkonferens Svenskt Förgasningscentrum 17-19 januari 2012

Inom ramen för Svenskt Förgasningscentrum kommer det att genomföras årliga programkonferenser med presentation av nya resultat och för nätverkande mellan alla intressenter. Den första konferensen kommer att genomföras i januari. Förhoppningen är att så många som möjligt tar denna möjlighet att få en överblick av förgasningsforskningen i Sverige och att kunna nätverka med många av aktörerna på detta område. Konferensen avslutas med visning av några spännande pilot och demoanläggningar innehållande förgasare eller processer för andra generationens drivmedel.

Till konferensens hemsida

[http://www.ltu.se/centres/Svenskt-forgasningscentrum-SFC/Konferenser/Programkonferens-Svenskt-Forgasningscentrum-17-19-januari-2012]

Sidansvarig och kontakt: Angelica Edin

Publicerad: 21 december 2011

Luleå tekniska universitet