Tvärvetenskaplig forskning ger framgång

Forskningen vid Luleå tekniska universitet är organiserad i starka tvärvetenskapliga forskningsområden och i nära samarbete med näringsliv och samhälle. Ett sådant aktuellt exempel är stadsflytten av gruvstaden Kiruna där flera av våra forskare medverkar från olika discipliner. Vårt huvudfokus är tillämpad forskning.

Luleå tekniska universitets forskningsbredd karaktäriseras av förmågan att kombinera ingenjörsvetenskap med humaniora, konst, samhällsvetenskap och naturvetenskap. Det ger oss perspektiv och nya infallsvinklar på aktuella forskningsområden.

Bredden och att LTU har en stark konstnärlig verksamhet stärker vår profil som ett ledande tekniskt universitet.

Vår strategiska forskningsbas utgår från det tekniska området där två av områdena Green Technology och Gruv- och Metallurgi är utpekade som strategiska områden av regeringen. Inom Gruv- och Metallurgi är vi unika genom att vi har forskning om hela kedjan från brytning till slutprodukt.

Vårt samarbete med universitet, företag, offentlig sektor och organisationer regionalt, nationellt och internationellt gör att forskning på Luleå tekniska universitet ligger i framkant. Vår forskning har en viktig roll i utvecklingen av ny kunskap och nya produkter och tjänster. Luleå tekniska universitets nära samarbete med företag och organisationer ger ökad tillväxt. Vi är en motor för utvecklingen i dagens och morgondagens samhälle.

Sidansvarig och kontakt: Katarina Karlsson

Publicerad: 28 mars 2011

Luleå tekniska universitet