Förtroendevalda

Gäller från 1 januari 2016

Styrelse

Ordförande

Elisabeth Häggquist

Ledamöter

Anders Viking

Erik Nilsson

Emma Palola Kirby

Katarina Leijon Sundqvist

Linda Sandström

Martin Karlsson

Niklas Karvonen

Roger Hamberg

Sofia Nordquist

Stefan Linde

Representanter inom Luleå tekniska universitet

Universitetsstyrelsen (US)
Elisabeth Häggquist

 

Tekniska fakultetsnämnden (TFN)
Sofia Nordquist (ordinarie),  Niklas Karvonen (suppleant)Filosofiska fakultetsnämnden (FFN)
Elisabeth Häggquist (ordinarie), Vakant (suppleant)

 

Nämndsgemensam grupp för utbildning på forskarnivå (FOG)
Roger Hamberg (TFN)

Linda Sandström (FFN)

 

Institutionernas ledningsgrupper
Martin Karlsson - Ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Katarina Leijon Sundqvist - Hälsovetenskap (HLV)

Emma Palola Kirby - Konst, kommunikation och lärande (KKL)

Anders Viking - Samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Niklas Karvonen - System- och rymdteknik (SRT)

Erik Nilsson - Teknikvetenskap och matematik (TVM)

 

Kårfullmäktige (KF)

Anders Viking (ordinarie)

Stefan Marth (ordinarie)

Konstnärliga utskottet FFN
David Myhr

Doktorandrepresentant i SACO 

Stefan Linde

Kontaktperson - Campus Kiruna
Richard Larsson

Kontaktperson - Campus Piteå
Vakant

Kontaktperson - Campus Skellefteå
Niclas Björngrim

Aktivitetsgrupp
Newsha Doroudgarian

Aija Voitkane

Fabio Gama

Rufai Haruna Kilu

Anställningsnämnd 1
Ulrica Strömbäck (ordinarie),  Vakant (suppleant)

Anställningsnämnd 2
Maria Johansson (ordinarie), Alexandra Olofsson (suppleant)

 

Valberedning
Anders Landström (Sammankallande)

Annbritt Palo

Ulrica Lundström

Sidansvarig och kontakt: Ulrica Lundström

Publicerad: 19 september 2013

Uppdaterad: 21 december 2015

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 800 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Orgnr: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2016