Förtroendevalda

Gäller from 1 februari 2015.

Styrelse

Ordförande
David Newell

Sekreterare
Linda Sandström

Ledamöter
Peder Lundkvist

Ola Dagbro

Elisabeth Häggquist

Emma Palola Kirby

Wiebke Reim

Ulrica Strömbäck

Katarina Leijon Sundqvist

Anders Viking

Erik Nilsson

 

Representanter inom Luleå tekniska universitet

Univeristetsstyrelsen (US)
David Newell

 

Tekniska fakultetsnämnden (TFN)
Peder Lundkvist (ordinarie)

Ola Dagbro (suppleant)Filosofiska fakultetsnämnden (FFN)
Elisabeth Häggquist (ordinarie)

Emma Palola Kirby (suppleant)

 

Nämndsgemensam grupp för utbildning på forskarnivå (FOG)
Wiebke Reim (TFN)

Ulrica Strömbäck (FFN)

 

Institutionernas ledningsgrupper
David Newell - Ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Katarina Leijon Sundqvist - Hälsovetenskap (HLV)

Emma Palola Kirby - Konst, kommunikation och lärande (KKL)

Anders Viking - Samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Niklas Karvonen - System- och rymdteknik (SRT)

Erik Nilsson - Teknikvetenskap och matematik (TVM)

 

Kårfullmäktige (KF)

Jan Stener

Anders Viking

 

Konstnärliga utskottet FFN
Vakant

Kontaktperson - Campus Kiruna
Richard Larsson

Kontaktperson - Campus Piteå
Vakant

Kontaktperson - Campus Skellefteå
Niclas Björngrim

 

Trivselgrupp
Gregory A. Poelzer (Sammankallande)

Elisabeth Häggquist

Lavan Kumar Eppanapelli

Nicholas Dittes

 

Anställningsnämnd 1
Ola Dagbro (ordinarie)

Ulrica Strömbäck (suppleant)

Anställningsnämnd 2
Sebastian Gabrielsson (ordinarie)

Alexandra Olofsson (suppleant)

 

Valberedning
Johan Kruse (Sammankallande)

Annbritt Palo

Anders Landström

Sidansvarig och kontakt: Ulrica Lundström

Publicerad: 19 september 2013

Uppdaterad: 13 februari 2015

Luleå tekniska universitet