Förtroendevalda

Gäller from 1 juli 2014.

Styrelse

Ordförande
Ulrica Lundström

Sekreterare
Linda Sandström

Ledamöter
Peder Lundkvist

Ola Dagbro

Elisabeth Häggquist

Emma Palola Andersson

Wiebke Reim

Ulrica Strömbäck

David Newell

Katarina Leijon Sundqvist

Anders Viking

Anders Landström

Erik Nilsson

 

Representanter inom Luleå tekniska universitet

Univeristetsstyrelsen (US)
Ulrica Lundström

 

Tekniska fakultetsnämnden (TFN)
Peder Lundkvist (ordinarie)

Ola Dagbro (suppleant)Filosofiska fakultetsnämnden (FFN)
Elisabeth Häggquist (ordinarie)

Emma Palola Andersson (suppleant)

 

Nämndsgemensam grupp för utbildning på forskarnivå (FOG)
Wiebke Reim (ordinarie)

Ulrica Strömbäck (suppleant)

 

Institutionernas ledningsgrupper
David Newell - Ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Katarina Leijon Sundqvist - Hälsovetenskap (HLV)

Emma Palola Andersson - Konst, kommunikation och lärande (KKL)

Anders Viking - Samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Anders Landström - System- och rymdteknik (SRT)

Erik Nilsson - Teknikvetenskap och matematik (TVM)

 

Kårfullmäktige (KF)

Jan Stener

Anders Viking

 

Konstnärliga utskottet FFN
Vakant

Kontaktperson - LTU Karriär
Blerim Emruli

Kontaktperson - Campus Kiruna
Richard Larsson

Kontaktperson - Campus Piteå
Vakant

Kontaktperson - Campus Skellefteå
Niclas Björngrim

 

Trivselgrupp
Gregory A. Poelzer (Sammankallande)

Elisabeth Häggquist

Lavan Kumar Eppanapelli

Nicholas Dittes

 

Anställningsnämnd 1
Ola Dagbro (ordinarie)

Vakant (suppleant)

Anställningsnämnd 2
Sebastian Gabrielsson (ordinarie)

Vakant (suppleant)

 

Valberedning
Johan Kruse (Sammankallande)

Annbritt Palo

Anders Landström

Sidansvarig och kontakt: Ulrica Lundström

Publicerad: 19 september 2013

Uppdaterad: 17 november 2014

Luleå tekniska universitet