Förtroendevalda

Styrelse

Ordförande
Ulrica Lundström

Sekreterare
Anders Landström

Ledamöter
Maria Andersson Marchesoni

Susana Goytia Casermeiro

Peder Lundkvist

David Newell

Erik Nilsson

Lindsay Ohlin

Wiebke Reim

Susanne Westman

Jonas Grafström

Representanter inom Luleå tekniska universitet

Univeristetsstyrelsen (US)
Ulrica Lundström

Tekniska fakultetsnämnden (TFN)
Peder Lundkvist (ordinarie)

Anders Landström (suppleant)

Filosofiska fakultetsnämnden (FFN)
Jonas Grafström (ordinarie)

Vakant (suppleant)

Nämndsgemensam grupp för utbildning på forskarnivå (FOG)
Wiebke Reim (ordinarie)

Susana Goytia Casermeiro (suppleant)

Institutionernas ledningsgrupper
David Newell - Ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Ulrica Lundström - Hälsovetenskap (HLV)

Susanne Westman - Konst, kommunikation och lärande (KKL)

Lindsay Ohlin - Samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Anders Landström - System- och rymdteknik (SRT)

Erik Nilsson - Teknikvetenskap och matematik (TVM)

Sveriges akademikers centralorganisation (SACO)
Maria Andersson-Marchesoni

Sveriges förenade studentkår - Doktorandkommitté (SFS-DK)
Lindsay Ohlin

Kårfullmäktige (KF)
Jan Stener

Ola Dagbro

Konstnärliga utskottet FFN
Ninne Andersson

Kontaktperson - LTU Karriär
Blerim Emruli

Kontaktperson - Campus Kiruna
Richard Larsson

Kontaktperson - Campus Piteå
Vakant

Kontaktperson - Campus Skellefteå
Magnus Fredriksson

Trivselgrupp
Helen Galfi

Elisabeth Olsson Häggquist

Stefan Linde

Gregory A. Poelzer

Daria Sas

Anställningsnämnd 1
Blerim Emruli (ordinarie)

Vakant (suppleant)

Anställningsnämnd 2
Sebastian Gabrielsson (ordinarie)

Jennie Riekkola Carabante(suppleant)

Valberedning
Roine Viklund

Johan Kruse

Roland Hostettler

Annbritt Palo

Sidansvarig och kontakt: Ulrica Lundström

Publicerad: 19 september 2013

Uppdaterad: 26 november 2013

Luleå tekniska universitet