Förtroendevalda

Gäller från 27 maj, 2015.

Styrelse

Ordförande
David Newell

Sekreterare
Vakant

Ledamöter
Niklas Karvonen

Ola Dagbro

Elisabeth Häggquist

Emma Palola Kirby

Wiebke Reim

Katarina Leijon Sundqvist

Anders Viking

Erik Nilsson

Linda Sandström 

Stefan Linde

 

 

Representanter inom Luleå tekniska universitet

Universitetsstyrelsen (US)
David Newell

 

Tekniska fakultetsnämnden (TFN)
Ola Dagbro (ordinarie)

 Niklas Karvonen (suppleant)Filosofiska fakultetsnämnden (FFN)
Elisabeth Häggquist (ordinarie)

Vakant (suppleant)

 

Nämndsgemensam grupp för utbildning på forskarnivå (FOG)
Wiebke Reim (TFN)

Linda Sandström (FFN)

 

Institutionernas ledningsgrupper
David Newell - Ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Katarina Leijon Sundqvist - Hälsovetenskap (HLV)

Emma Palola Kirby - Konst, kommunikation och lärande (KKL)

Anders Viking - Samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Niklas Karvonen - System- och rymdteknik (SRT)

Erik Nilsson - Teknikvetenskap och matematik (TVM)

 

Kårfullmäktige (KF)

Anders Viking (1a ordinarie)

Vakant (2a ordinarie)

Vakant (suppleant)

 

 

Konstnärliga utskottet FFN
Vakant

Kontaktperson - Campus Kiruna
Richard Larsson

Kontaktperson - Campus Piteå
Vakant

Kontaktperson - Campus Skellefteå
Niclas Björngrim

Doktorandrepresentant i SACO 

Stefan Linde

Trivselgrupp
Elisabeth Häggquist

Newsha Doroudgarian

Sraj Umar

Aija Voitkane

Fabio Gama

 

 

Anställningsnämnd 1
Ulrica Strömbäck (ordinarie)

 Vakant (suppleant)

Anställningsnämnd 2
Vakant (ordinarie)

Alexandra Olofsson (suppleant)

 

Valberedning
Anders Landström (Sammankallande)

Annbritt Palo

Sidansvarig och kontakt: Ulrica Lundström

Publicerad: 19 september 2013

Uppdaterad: 20 november 2015

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. 
Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. 
Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 16 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Orgnr: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2015