Trivselgrupp

Roland Hostettler (sammankallande)
Illia Dobryden
Helen Galfi
Evelina Brännvall
Newsha Doroudgarian

Sidansvarig och kontakt: Ulrica Lundström

Publicerad: 4 mars 2007

Uppdaterad: 13 september 2011

Luleå tekniska universitet