Distribuerade datorsystem

Ämnesföreträdare

Åhlund, Christer

Christer Åhlund Titel: Professor, Ämnesföreträdare Forskningsämne: Distribuerade datorsystem Avdelning: Datavetenskap Enhet: Institutionen för system- och rymdteknik E-post: Christer.Ahlund@ltu.se Telefon: 0910-585331 Ort: Skellefteå

Professor

Parnes, Peter

Peter Parnes Titel: Professor Forskningsämne: Distribuerade datorsystem Avdelning: Datavetenskap Enhet: Institutionen för system- och rymdteknik E-post: Peter.Parnes@ltu.se Telefon: 0920-491033 Rum: A2406A Ort: Luleå

Synnes, Kåre

Kåre Synnes, PhD Titel: Professor Forskningsämne: Distribuerade datorsystem Avdelning: Datavetenskap Enhet: Institutionen för system- och rymdteknik E-post: Kare.Synnes@ltu.se Telefon: 0920-491507 Rum: A2590 Ort: Luleå

Gästprofessor

Nugent, Chris

Titel: Gästprofessor Forskningsämne: Distribuerade datorsystem Avdelning: Datavetenskap Enhet: Institutionen för system- och rymdteknik E-post: chris.nugent@ltu.se

Vasilakos, Athanasios

Titel: Professor, gäst, Gästprofessor Forskningsämne: Distribuerade datorsystem Avdelning: Datavetenskap Enhet: Institutionen för system- och rymdteknik E-post: athanasios.vasilakos@ltu.se Telefon: 0910-585711 Rum: A109 Ort: Skellefteå

Biträdande professor

Andersson, Karl

Karl Andersson Titel: Biträdande professor Forskningsämne: Distribuerade datorsystem Avdelning: Datavetenskap CDT Enhet: Institutionen för system- och rymdteknik E-post: karl.andersson@ltu.se Telefon: 0910-585364 Rum: A111, Campus Skellefteå Ort: Skellefteå

Schelén, Olov

Titel: Biträdande professor Forskningsämne: Distribuerade datorsystem Avdelning: Datavetenskap Enhet: Institutionen för system- och rymdteknik E-post: Olov.Schelen@ltu.se Telefon: 0920-492237 Rum: D2148 Ort: Luleå

Universitetslektor

Brännström, Robert

LTU_skell_55.JPG Titel: Universitetslektor, Avdelningschef Forskningsämne: Distribuerade datorsystem Avdelning: Datavetenskap Enhet: Institutionen för system- och rymdteknik E-post: Robert.Brannstrom@ltu.se Telefon: 0910-585358 Rum: A169 Ort: Skellefteå

Hallberg, Josef

Josef Hallberg Titel: Universitetslektor Forskningsämne: Distribuerade datorsystem Avdelning: Datavetenskap Enhet: Institutionen för system- och rymdteknik E-post: Josef.Hallberg@ltu.se Telefon: 0920-493177 Rum: A2588 Ort: Luleå

Hirche, Johannes

Johannes Hirche Titel: Universitetslektor Forskningsämne: Distribuerade datorsystem Avdelning: Datavetenskap Enhet: Institutionen för system- och rymdteknik E-post: johannes.hirche@ltu.se Telefon: 0910-585718 Rum: A165 Ort: Skellefteå

Holmlund, Patrik

Patrik Holmlund Titel: Universitetslektor Forskningsämne: Distribuerade datorsystem Avdelning: Datavetenskap Enhet: Institutionen för system- och rymdteknik E-post: patrik.holmlund@ltu.se Telefon: 0910-585392 Rum: A 167 Ort: Skellefteå

Doktorand

Gomez Simon, Miguel

Titel: Doktorand Forskningsämne: Distribuerade datorsystem Avdelning: Datavetenskap Enhet: Institutionen för system- och rymdteknik E-post: miguel.gomez.simon@ltu.se Telefon: 0920-492384 Ort: Luleå

Jimenez, Lara Lorna

Titel: Doktorand Forskningsämne: Distribuerade datorsystem Avdelning: Datavetenskap Enhet: Institutionen för system- och rymdteknik E-post: lara.lorna.jimenez@ltu.se Telefon: 0920-492349 Rum: D2139 Ort: Luleå

Karvonen, Niklas

profBild.jpg Titel: Doktorand Forskningsämne: Distribuerade datorsystem Avdelning: Datavetenskap Enhet: Institutionen för system- och rymdteknik E-post: niklas.karvonen@ltu.se Rum: D2109 Ort: Luleå

Nyström, Nicklas

Titel: Doktorand Forskningsämne: Distribuerade datorsystem Avdelning: Datavetenskap Enhet: Institutionen för system- och rymdteknik E-post: nicklas.nystrom@ltu.se Telefon: 0920-491283 Rum: A3307 Ort: Luleå

Nyström, Jimmy

Titel: Doktorand Forskningsämne: Distribuerade datorsystem Avdelning: Datavetenskap Enhet: Institutionen för system- och rymdteknik E-post: jimmy.nystrom@ltu.se Telefon: 0920-491295 Ort: Luleå

Souza Bezerra, Nibia

Titel: Doktorand Forskningsämne: Distribuerade datorsystem Avdelning: Datavetenskap Enhet: Institutionen för system- och rymdteknik E-post: nibia.souza.bezerra@ltu.se Telefon: 0910-585349 Rum: A117 Ort: Skellefteå

Sterbrant, Gustav

Titel: Doktorand Forskningsämne: Distribuerade datorsystem Avdelning: Datavetenskap Enhet: Institutionen för system- och rymdteknik E-post: gustav.sterbrant@ltu.se Telefon: 0910-585365 Rum: A117A Ort: Skellefteå

Forskningsing 1:e

Berglönn, Birgitta

Titel: Forskningsing 1:e Forskningsämne: Distribuerade datorsystem Avdelning: Datavetenskap Enhet: Institutionen för system- och rymdteknik E-post: Birgitta.Berglonn@ltu.se Telefon: 0920-492931 Ort: Luleå

Tjernström, Örjan

Örjan Tjernström Titel: Forskningsing 1:e Forskningsämne: Distribuerade datorsystem Avdelning: Datavetenskap Enhet: Institutionen för system- och rymdteknik E-post: orjan.tjernstrom@ltu.se Telefon: 0910-585716 Rum: A168 Ort: Skellefteå

Universitetsadjunkt

Fahlman, Susanne

Susanne Fahlman Titel: Universitetsadjunkt Forskningsämne: Distribuerade datorsystem Avdelning: Datavetenskap Enhet: Institutionen för system- och rymdteknik E-post: susanne.fahlman@ltu.se Telefon: 0910-585706 Rum: A164 Ort: Skellefteå

Forskningsassistent

Granlund, Daniel

LTU_skell_45.JPG Titel: Forskningsassistent Forskningsämne: Distribuerade datorsystem Avdelning: Datavetenskap Enhet: Institutionen för system- och rymdteknik E-post: daniel.granlund@ltu.se Telefon: 0910-585352 Ort: Skellefteå

Ul Islam, Raihan

Titel: Forskningsassistent Forskningsämne: Distribuerade datorsystem Avdelning: Datavetenskap Enhet: Institutionen för system- och rymdteknik E-post: raihan.ul.islam@ltu.se Telefon: 0910-585734 Rum: A113 Ort: Skellefteå

Övrig personal

Kristiansson, Johan

Titel: Adjungerad universitetslektor Forskningsämne: Distribuerade datorsystem Avdelning: Datavetenskap Enhet: Institutionen för system- och rymdteknik E-post: Johan.Kristiansson@ltu.se Ort: Luleå

Lindgren, Anders

Titel: Adjungerad universitetslektor Forskningsämne: Distribuerade datorsystem Avdelning: Datavetenskap Enhet: Institutionen för system- och rymdteknik E-post: anders.lindgren@ltu.se

Sidansvarig och kontakt: Linda Alfredsson

Publicerad: 22 februari 2011

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. 
Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. 
Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 16 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Orgnr: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2015