Lab

Nytt laboratorium

Tillsammans med externa intressenter kommer vi inom kort att presentera eMaintenance Lab för simuleringar och konceptuella workshops inom Drift och underhållsteknik.

Mål

 • Stöd för forskare och industriella partners för att begreppsliggöra och utveckla nya innovativa e-Maintenance lösningar

Strategi

 • Tillhandahållande av en gemensam plattform för e-Maintenance

Dvs en kombination av SW och HW för etablering av effektiva informationslogistik inom underhållsprocessen

 • Processorienterat
 • Serviceinriktade
 • Händelsestyrd

Fördelar

 • En gemensam plattform för underhåll forskning, med fokus på e-Maintenance
 • Tillhandahållande av bästa praxis och mönster
 • Små skalenliga modeller av verklig miljö (för pre-verifiering)
 • Data processorkapacitet (stora datamängder)
 • Kunskapsutbyte
 • Gemensam förvaret
 • Datainsamling förfarande
 • Återanvändning - Data / Logic (Software)
 • Collaborative miljö
 • Digital forskningsbibliotek
 • Stöd till forskare med fokus på andra aspekter av underhåll
 • Datalager - Teknik & metoder
 • Data mining - Teknik & metoder
 • Simulering kapacitet
 • Förstå den verkliga världen begränsningar (med hjälp av verkliga parametrar)
 • Bred gjutning ny teknik & metoder

Utmaningar

 • Industriella partners
 • Akademiska allianser
 • Underhållsstrategi
 • Organisation
 • Personal
 • Kostnader
 • Finansieringsmodell (kort och lång sikt)
 • Projekt
 • Fakulteten
 • Sponsring

Kontakt

eMaintenance LAB

eMainLAB_handout.pdf

eUnderhåll LAB

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.93294!/file/eMainLAB_handout.pdf]

Luleå tekniska universitet